Gothia Logistics logo
Logo utsmyckning
Användare:
Lösenord:


Kursinloggning

 Kundvagn: Totalt: 0 kr
Du är här: Utbildning / Kursbibliotek Premiumkurser / Kvalitet - ständig förbättring

Kvalitet - ständig förbättring

Att erhålla nöjda kunder och effektiv verksamhet

Varför är kvalitet viktigt? Det moderna samhället är beroende av att många produkter fungerar på avsett sätt.

Syftet med att bedriva kvalitetsarbete på ett företag bör vara att få nöjda kunder och en effektivare verksamhet. Kvalitetsbrister uppstår då en vara eller tjänst inte uppfyller kundens samtliga behov.

Idag talar man ofta om totalkvalitet och menar då, till skillnad från traditionell produktkvalitet, även kvaliteten i alla interna processer och funktioner.

Utbildningsmål: Arbetet med kvalitetsförbättringar kräver ofta att synsätt och beteende hos både ledning och medarbetare förändras.

Syftet med kursen är att visa att kvalitetsförbättringar är ett mycket effektivt sätt att förbättra det ekonomiska resultatet i ett företag.

Målgrupp: Alla som arbetar praktiskt med och eventuellt även ansvarar för någon funktion inom det produktionstekniska området eller arbetar med kvalitets- och produktionsutveckling.

Att studera kursen Kvalitet - ständig förbättring ger viktig kunskap för alla som medverkar i en produktionsprocess.

Förkunskaper: Det finns inga formella kunskapskrav, men du får gärna ha arbetat någon tid inom området.

Utbildningsmetod: Kvalitet - ständig förbättring är en Premiumkurs som läses över internet via vår plattform för e-learning Instant Education.
Ett komplement till denna utbildning kan vara en Workshop inom samma ämne.

Läs mer om utbildningsmetoden E-learning.

Utbildningens längd: Cirka 25 timmar aktiv studietid, beroende på förkunskaper. Varje studerande har tillgång till sin kurs i 6 månader.

Fakturapris: 4590 kronor / studerande.

Pris exkl. moms.
För större utbildningsprojekt; begär offert.

E-handelspris:

4440 kronor / studerande

Priset är exkl. moms

Lägg kurs i kundvagn


Vill du ha mer information?

Fyll i formuläret om du vill ha mer information om våra kurser eller vårt kurssystem.

Om du vill visar vi även gärna hur vi arbetar via en distansdemonstration över internet och telefon.


Obligatoriska fält är markerade med *

Namn:*


Företag:


Telefon:*


E-post:*


Meddelande:

Inkludera inte länkar i meddelandet, sådana meddelanden klassas som spam och raderas automatiskt.


Redo att lägga en beställning?

Gå då till vårt orderformulär 

Boka en demo

Intresserad av att veta mer? Ring oss på 011 - 21 93 28 och boka en demo.

Kursen innehåller:

Del 1

Kvalitetsarbete

Företaget skall erhålla nöjda kunder och en effektivare verksamhet.

Kvalitetsbrister

Brister på en vara eller tjänst ur kundens perspektiv.

Arbetet med kvalitetsförbättringar

Strategier att förändra synsätt och beteende hos både ledning och medarbetare.

Begreppet kvalitet

Redogörelse för begreppet i olika processer.

Egenskaperna bestämmer kvaliteten

Definition av kvalitet utifrån kundens behov, medvetna och ej medvetna.

Produktens kvalité

Systematisering av begreppet produktens kvalité.

Att mäta egenskaper

Systematisering av faktorer som beskriver begreppet egenskaper.

Kunden bestämmer

Kunden avgör om produkten uppfyller de egna uttalade och underförstådda behoven.

Argument för kvalitet

Det moderna samhället är beroende av att många produkter fungerar på avsett sätt.

Handelsregler

Speciella regler för handel inom Europa Unionen.

Kortare produktcykler

På grund av den snabba teknikutvecklingen får en konstruktion allt kortare liv.

Människan i centrum

Det väldigt tydligt att människan är av avgörande betydelse för kvaliteten.

Kvalitetshistoria

Utvecklingen inom kvalitetsområdet är knutet till samhällets utveckling.

Del 2

Grundregler i kvalitetsarbetet

De viktigaste grundreglerna och principerna i kvalitetsarbetet.

Kvalitetssäkring och kvalitetsförbättring

Kvalitetsarbetets två huvuduppgifter.

ISO 9000 som modell

Internationell standard för kvalitetssystem.

Produkter med kvalitet

Produktens kvalitet påverkas av många aktiviteter och processer.

Hjälpmedel för kravspecifikation

Beskrivning av metoden kundcentrerad planering.

Konstruktion och tillverkning

Utgående från kravspecifikationen väljer man en teknisk lösning.

Robusta konstruktioner

Enligt synsättet robusta konstruktioner har tillverkningstoleranserna fått en annan inriktning.

Tillförlitlighet

Tekniken med tillförlitlighet har en viktig roll i konstruktionsarbetet.

Produktsäkerhet

Det är viktigt att produkten inte orsakar skador när den används.

Underhåll och service

Redogörelse för viktiga delar i produktkoncept.

Beredning och kontroll

Att bestämma hur den skall tillverkas.

Processkapabilitet

Kapabilitet står för förmågan att producera inom givna toleransgränser.

Statistisk processtyrning

Ett slags målvärdesstyrning med statistiska beräkningar på regelbundna stickprov.

Del 3

Tillverka eller köpa

Alternativa åtgärder av beredningsarbetet.

Distribution och service

Leveranser och introduktion av produkter hos kunder.

Marknadsuppföljning

Det viktigt att följa upp kundernas reaktioner.

Ständiga förbättringar

Förbättringsarbetet måste ständigt pågå och förbättringar kan delas in i olika kategorier.

Genomförande av förbättringsprojekt

Allt förbättringsarbete bör genomföras på ett systematiskt sätt.

Hjälpmedel i arbetet med kvalitetsförbättringar

Med kvalitetsmetoder och kvalitetssystem kan man styra kvalitén.

Förbättringar med ett kvalitetssystem

Förbättringar med ett kvalitetssystem, som uppfyller bestämda krav.

Andra förändringskoncept

Förändringskoncept till förfogande för företag som vill utvecklas.

Öka tillgängligheten

Gör det enklare för era anställda att studera med en utbildnings- plattform anpassad efter era behov. Läs mer här

Skräddarsy kursen

Vill du lägga till företagsspecifika uppgifter? Vi kan lätt anpassa våra utbildningar efter dina önskemål. Läs mer här

Se hela vårt kursbibliotek på www.gothialogistics.se eller ring oss på 011 - 21 93 24