Gothia Logistics logo
Logo utsmyckning
Användare:
Lösenord:


Kursinloggning

 Kundvagn: Totalt: 0 kr
Du är här: Utbildning / Kursbibliotek Premiumkurser / TPM och underhållsteknik

Utbildningar inom TPM och underhållsteknik

Vägen till ständiga förbättringar

TPM, Total Productive Maintenance är ett helhetskoncept inom underhållsteknik och beskriver ett systematiskt arbetssätt för att med engagerad personal höja den totala utrustningseffektiviteten i företagets produktiva processer.

Alla i företaget, med tonvikt på operatörer och underhållspersonal ska engageras för att eliminera olika typer av förluster i maskinutrustningar och andra processer.

Det finns en stor förbättringspotential inom industrin, men man måste våga utmana sina processer, både fysiska och mentala.

Vi har följande utbildningar inom området TPM och underhållsteknik:

Svenska:

Digitaliserad processövervakning och underhåll  
Processuppföljning med realtidsdata.

Driftsuppföljning och problemanalys 
Det som inte mäts kan inte styras och utan styrning kan det inte heller förbättras.

Felsökningsmetodik av utrustning 
När avvikelser uppstår i en verksamhet.

Grundläggande TPM 
Engagera medarbetare och höj utrustningseffektiviteten.

Operatörsunderhåll 
Att förhindra fel, förebygga störningar och åtgärda dem i ett tidigt skede.

Tillståndskontroll och funktionssäkert underhåll 
Att kontinuerligt mäta tillståndet hos en komponents kritiska delar .

Underhållsplanering och driftssäkerhet  
Driftsäkerhet är systemets eller maskinens förmåga att fungera störningsfritt.

Engelska:

Basic TPM 
Engage employees and increase equipment efficiency.

Operator Maintenance 
To prevent errors and disruptions, and address them in the early stages.


Se hela vårt kursbibliotek på www.gothialogistics.se eller ring oss på 011 - 21 93 24