Gothia Logistics logo
Logo utsmyckning
Användare:
Lösenord:


Kursinloggning

 Kundvagn: Totalt: 0 kr
Du är här: Utbildning / Kursbibliotek Premiumkurser / Felsökningsmetodik av utrustning

Felsökningsmetodik av utrustning

När avvikelser uppstår i en verksamhet

Ofta störs industriella processer av olika typer av variationer. Ett problem framträder när avvikelser uppstår i en verksamhet som gör att rätt standard eller mål inte kan uppnås. En inträffad felhändelse, som är kritisk för funktionen av en anläggning eller en produkt, måste så fort som möjligt åtgärdas.

Felsökning är en metod för att systematiskt hitta orsaken till ett problem och korrigera det. Det yttersta målet för arbetet med felsökning är att få utrustningen i drift igen. Detta är ett mycket viktigt arbete eftersom en hel produktionsverksamhet kan bero på felsökarens förmåga att lösa problemet snabbt och ekonomiskt.

Utbildningsmål: Det yttersta målet för arbetet med felsökning är att få utrustningen i drift igen. Du lär dig hur en fem stegs felsökningsprocess tillsammans med olika metoder, mättekniska, frågebaserade och analytiska, kan användas för att hitta grundorsaken till felet och med anpassade åtgärder få systemet igång.

Målgrupp: Kursen riktar sig till alla som arbetar inom produktion, underhållsteknik, produktionsutveckling, produktionsteknik och med effektivisering av företagets tillverkningsprocesser.

Förkunskaper: Det finns inga formella kunskapskrav, däremot rekommenderas viss erfarenhet av arbete inom produktion, underhåll och produktionsteknik.

Utbildningsmetod: Felsökningsmetodik av utrustning är en Premiumkurs som läses över internet via vår plattform för e-learning Instant Education.

Läs mer om utbildningsmetoden E-learning

Utbildningens längd: Cirka 10 timmar aktiv studietid, beroende på förkunskaper. Varje studerande har tillgång till sin kurs i 6 månader.

Fakturapris: 2350 kronor / studerande.

Pris exkl. moms.
För större utbildningsprojekt; begär offert.

E-handelspris:

2220 kronor / studerande

Priset är exkl. moms

Lägg kurs i kundvagn


Vill du ha mer information?

Fyll i formuläret om du vill ha mer information om våra kurser eller vårt kurssystem.

Om du vill visar vi även gärna hur vi arbetar via en distansdemonstration över internet och telefon.


Obligatoriska fält är markerade med *

Namn:*


Företag:


Telefon:*


E-post:*


Meddelande:

Inkludera inte länkar i meddelandet, sådana meddelanden klassas som spam och raderas automatiskt.


Redo att lägga en beställning?

Gå då till vårt orderformulär 

Boka en demo

Intresserad av att veta mer? Ring oss på 011 - 21 93 28 och boka en demo.

Kursen innehåller:

Del 1

Variationer i processer

I alla typer av processer förekommer variationer.

Problem och avvikelser

Ett problem framträder när avvikelser uppstår i en verksamhet som gör att rätt standard eller mål inte kan uppnås.

Begrepp inom felteorin

Fel benämns ofta med termen avvikelse, och finns i olika former i alla mätningar.

Processkapabilitet

Kapabilitet står för förmågan att producera inom givna toleransgränser.

Inträffad felhändelse

En inträffad felhändelse som är kritisk måste så fort som möjligt åtgärdas.

Olycksteori

Ett olycksförlopp kan ofta förklaras som en lång kedja av händelser där brister på olika nivåer leder till en olycka.

Ett säkert arbetsområde

Arbetsområdet måste ha en säker tillgänglighet och vara en säker arbetsplats

Systematisk felsökningsmetodik

Att hitta orsaken till ett problem och korrigera det.

Del 2

Felaktigheter i tillverkningsprocess

Orsaker till att en maskin kan ge felaktigheter trots att maskinens processkapabilitet är tillräcklig.

Att förstå symtom från driftstörningar

Att bedöma vilka fel som kan uppträda, och hur de utvecklas.

Att definiera problem för analys

Kommunikation mellan människor handlar ofta om observationer som ska verifieras.

Att göra en orsakslista

Orsaksanalys är en metod för systematisk kartläggning för att identifiera möjliga orsaker.

De sju kvalitetsverktygen - 7QC

De sju kvalitetsverktyg som används för att identifiera, analysera, strukturera och visualisera problemkällor samt källornas inverkande faktorer.

Riktlinjer för grundorsaksanalys

Problemdefinitionen är grunden i utredningen med grundorsaksanalys

Grundorsaksanalys

Att finna den underliggande orsaken till varför ett problem har uppstått och eliminera dess inverkan i framtiden.

Att överväga tänkbara åtgärder till lösning

Inledningsvis i problemlösningen krävs det ofta en omedelbar motåtgärd.

Öka tillgängligheten

Gör det enklare för era anställda att studera med en utbildnings- plattform anpassad efter era behov. Läs mer här

Skräddarsy kursen

Vill du lägga till företagsspecifika uppgifter? Vi kan lätt anpassa våra utbildningar efter dina önskemål. Läs mer här

Se hela vårt kursbibliotek på www.gothialogistics.se eller ring oss på 011 - 21 93 24