Gothia Logistics logo
Logo utsmyckning
Användare:
Lösenord:


Kursinloggning

 Kundvagn: Totalt: 0 kr
Du är här: Utbildning / Kursbibliotek Premiumkurser / Digitaliserad processövervakning och underhåll

Digitaliserad processövervakning och underhåll

Processuppföljning med realtidsdata

Ett av de mest kostsamma problemen i industrin är produktionsbortfall orsakade av driftstörningar på maskiner i tillverkningen. För att få en robust och resurseffektiv drift av industriella processer, är det viktigt att tidigt kunna upptäcka onormala processlägen och felaktiga givare.

I takt med att digitaliseringen ökar förändras synsätt och möjligheter för industriell tillverkning och övervakning. Med digital övervakning, även över längre avstånd, kan man få information om att något är fel, göra analyser och besluta om åtgärder innan man kan se felet genom traditionell övervakning.

Utbildningsmål: Du lär dig att förstå betydelsen av kontinuerlig uppföljning och analyser av driftsstörningar och om anpassade åtgärder för att eliminera dessa. En viktig utgångspunkt för arbetet med prediktivt underhåll är att mäta, analysera och förstå verkligheten samt hur uppmätta värden påverkar verksamhetens driftssäkerhet och ekonomi.

Målgrupp: Kursen riktar sig till alla som arbetar inom produktion, underhållsteknik, produktionsutveckling, produktionsteknik och med effektivisering av företagets tillverkningsprocesser.

Förkunskaper: Det finns inga formella kunskapskrav, däremot rekommenderas erfarenhet av arbete inom produktion, underhåll och produktionsteknik.

Utbildningsmetod: Digitaliserad processövervakning och underhåll är en Premiumkurs som läses över internet via vår plattform för e-learning Instant Education.

Läs mer om utbildningsmetoden E-learning

Utbildningens längd: Cirka 15 timmar aktiv studietid, beroende på förkunskaper. Varje studerande har tillgång till sin kurs i 6 månader.

Fakturapris: 3050 kronor / studerande.

Pris exkl. moms.
För större utbildningsprojekt; begär offert.

E-handelspris:

2900 kronor / studerande

Priset är exkl. moms

Lägg kurs i kundvagn


Vill du ha mer information?

Fyll i formuläret om du vill ha mer information om våra kurser eller vårt kurssystem.

Om du vill visar vi även gärna hur vi arbetar via en distansdemonstration över internet och telefon.


Obligatoriska fält är markerade med *

Namn:*


Företag:


Telefon:*


E-post:*


Meddelande:

Inkludera inte länkar i meddelandet, sådana meddelanden klassas som spam och raderas automatiskt.


Redo att lägga en beställning?

Gå då till vårt orderformulär 

Boka en demo

Intresserad av att veta mer? Ring oss på 011 - 21 93 28 och boka en demo.

Kursen innehåller:

Del 1

Helhetssyn på företag och processer

Uppnå konkurrenskraft med ökad produktivitet genom ett optimalt utnyttjande av maskinutrustning och råmaterial.

Digitaliserad processövervakning

Att få information om att något är fel eller behöver repareras innan man kan se felet genom traditionell övervakning.

Underhållssystem

Alla underhållsystem är i grund och botten stora registerhanterare av information .

Funktionssäkerhetsorienterat underhåll

Att uppnå hög driftsäkerhet genom ett proaktivt och funktionssäkerhetsorienterat underhåll.

Digitala teknikområden inom tillverkning

Teknikområden som kommer att bli inblandade i en kommande mer digitaliserande värld inom tillverkningsindustrin.

Digitaliseringen inom tillverkningsindustrin

Digitaliseringen inom tillverkningsindustrin är komplex och mångfaldig.

Digitalisering av utrustning inom industriprocesser

Ett av de mål som digitaliserande företag har är att utveckla kopplingen mellan digitala styrningssystem och produktionsteknologi.

Tillgänglighet, anläggningsutnyttjande och kvalitetsutbyte

Mätetalet OEE är en mycket användbar indikator för en produktionsanläggnings prestanda.

Del 2

Underhåll av ett produktionssystem

Genom ett systematiskt underhåll kan utvecklingen av ett produktionssystem mot allt sämre prestanda motverkas.

Operativa prestationer av anläggning

Hög driftsäkerhet betyder att anläggningen fungerar på förväntat sätt.

Mätning av underhållsprestation

För mätning av underhållsprestation krävs en systematisk insamling och utvärdering av data.

Tillståndsbaserat underhåll

Tillståndsbaserat underhåll innebär att man kontinuerligt mäter tillståndet hos en komponents kritiska delar.

Övervakning av utrustning

Det nödvändigt att bestämma de faktorer som är mest väsentliga att övervaka eller mäta för att styrningen ska bli effektiv.

Problem och avvikelser

Ett problem framträder när avvikelser uppstår i en verksamhet som gör att rätt standard eller mål inte kan uppnås.

Att hitta standard och tolka den

Standarder är gemensamt överenskomna lösningar på återkommande problem

Processorientering

Att ha fokus på arbetssättet och inte på den färdiga varan eller tjänsten.

Del 3

Processkapabilitet

Kapabilitet står för förmågan att producera inom givna toleransgränser.

Felaktigheter i tillverkningsprocess

Orsaker till att en maskin kan ge felaktigheter trots att maskinens processkapabilitet är tillräcklig.

Variationer i processer

I alla typer av processer förekommer variationer.

Mätsystemsanalys

Att förstå variationer är en av de viktigaste insikterna för att kunna göra bra mätningar samt tolka de siffror som insamlats.

Mätningar och mätfel

En viktig förutsättning för bra mätningar är att dessa ska vara oberoende

Systematiska fel

Fel som återkommer med en regelbundenhet och beror på fel i den använda apparaturen eller metoden.

Olika typer av tillståndskontroller

Metoder för att kontrollera och förstå de processer och fel som uppstår i olika system.

Driftsäkerhet och underhåll

Synsättet på underhåll har ändrats till att vara en tillgång med vilken man kan öka sin konkurrenskraft.

Öka tillgängligheten

Gör det enklare för era anställda att studera med en utbildnings- plattform anpassad efter era behov. Läs mer här

Skräddarsy kursen

Vill du lägga till företagsspecifika uppgifter? Vi kan lätt anpassa våra utbildningar efter dina önskemål. Läs mer här

Se hela vårt kursbibliotek på www.gothialogistics.se eller ring oss på 011 - 21 93 24