Gothia Logistics logo
Logo utsmyckning
Användare:
Lösenord:


Kursinloggning

 Kundvagn: Totalt: 0 kr
Du är här: Utbildning / Kursbibliotek Premiumkurser / Underhållsplanering och driftssäkerhet

Underhållsplanering och driftssäkerhet

Driftsäkerhet är systemets eller maskinens förmåga att fungera störningsfritt

Driftssäkerhet och ett väl fungerande och planerat underhållsarbete har stor betydelse för en verksamhets resultat och konkurrenskraft. Hög driftsäkerhet betyder att anläggningen fungerar på förväntat sätt när vi vill att den ska göra det.

Ett systems driftsäkerhetsprestation betecknas oftast med hjälp av begreppet tillgänglighet. Kursen beskriver hur man utvecklar operatörsunderhållet och förbättrar driftssäkerheten med ett systematiskt förbättringsarbete och anpassade investeringar.

Utbildningsmål: Du lär dig att först betydelsen av kontinuerlig uppföljning av driftsstörningar och planera för anpassade åtgärder för att eliminera dessa på ett ekonomiskt sunt sätt. En viktig utgångspunkt för arbetet med operatörsunderhåll är att mäta och förstå verkligheten samt hur de uppmätta värdena påverkar verksamheten totalt och kvaliteten på produkterna.

Målgrupp: Kursen riktar sig till alla som arbetar inom produktion, underhållsteknik, automation, produktionsutveckling, produktionsteknik och med effektivisering av företagets tillverkningsprocesser.

Förkunskaper: Det finns inga formella kunskapskrav, däremot rekommenderas viss erfarenhet av arbete inom produktion, underhåll och produktionsteknik.

Utbildningsmetod: Underhållsplanering och driftssäkerhet är en Premiumkurs som läses över internet via vår plattform för e-learning Instant Education. Läs mer om utbildningsmetoden E-learning

Utbildningens längd: Cirka 15 timmar aktiv studietid, beroende på förkunskaper. Varje studerande har tillgång till sin kurs i 6 månader.

Fakturapris: 3050 kronor / studerande.

Pris exkl. moms.
För större utbildningsprojekt; begär offert.

E-handelspris:

2900 kronor / studerande

Priset är exkl. moms

Lägg kurs i kundvagn


Vill du ha mer information?

Fyll i formuläret om du vill ha mer information om våra kurser eller vårt kurssystem.

Om du vill visar vi även gärna hur vi arbetar via en distansdemonstration över internet och telefon.


Obligatoriska fält är markerade med *

Namn:*


Företag:


Telefon:*


E-post:*


Meddelande:

Inkludera inte länkar i meddelandet, sådana meddelanden klassas som spam och raderas automatiskt.


Redo att lägga en beställning?

Gå då till vårt orderformulär 

Boka en demo

Intresserad av att veta mer? Ring oss på 011 - 21 93 28 och boka en demo.

Kursen innehåller:

Del 1

Helhetssyn på företag och processer

Uppnå konkurrenskraft med ökad produktivitet genom ett optimalt utnyttjande av maskinutrustning och råmaterial.

Totalkvalitet och verksamhetsutveckling

Verksamhetsutveckling ett system för systematiskt kvalitets- och förbättringsarbete som omfattar allt och alla i verksamheten.

Synsätt på service- och underhållsarbete

Service och underhåll i företag kan i hög grad bidra till ökad produktivitet och lönsamhet.

Driftsäkerhetsteknik

Driftsäkerhet handlar om ett systems tillförlitlighet.

Koncept Total Productive Maintenance

En metod för verksamhetsutveckling genom förbättringar av företagets förädlande processer, utrustningar samt personal.

Implementering av förbättringsarbete

Insikterna om de nya möjligheterna måste förankras hos en majoritet av medlemmarna i den egna organisationen.

Grunderna för operatörsunderhåll

Underhåll som utförs av utrustningens operatörer kan påtagligt bidra till ökad effektivitet.

Införandet av operatörsunderhåll

Implementering av operatörsunderhåll innebär att produktionspersonal aktivt deltar i underhållsarbetet.

5S - Ett verktyg för att skapa standard och stabilitet

Ett grundläggande verktyg för att skapa standard och stabilitet är 5S.

Del 2

Motivera en underhållsorganisation

Det är svårt att se direkta följder av underhållsarbete men det är viktigt att fokusera på de fördelaktiga effekter som blir för individer och verksamheten.

Förbättringsgrupper inom TPM

Syftet med en förbättringsgrupp är att åstadkomma förbättringar.

Sammanhållning och gruppklimat

Man måste ta hänsyn till att människor och grupper är både lika och olika och för att en grupp ska kunna fungera måste medlemmarna komplettera varandra.

TPM och medarbetaren

Vid införandet av TPM är det viktigt att få alla medarbetare engagerade och att få dem att känna sig delaktiga i företagets kvalitetsarbete.

Operatörs- och specialistunderhåll

Operatören tar på längre sikt över delar av det traditionella underhållsarbetet och underhållspersonalen kan utöka sitt ansvarsområde.

Kompetensutveckling genom driftsuppföljning

Analysen av driftsuppföljningens resultat i förbättringsgrupper skapar drivkraft för kompetensutveckling.

Kompetenskrav vid operatörsunderhåll

Självständigt operatörsunderhåll kräver att operatörerna förstår sin utrustning.

Enpunktslektioner

En metod som omfattar en kortare utbildningsinsats som syftar till att ge djup och praktisk kunskap inom ett avgränsat område.

Del 3

Resultat och lönsamhet

Hur man mäter lönsamhet.

Rörliga och fasta kostnader

Kostnaderna i ett företag kan delas in i rörliga och fasta kostnader.

Mätning av underhållsprestation

För mätning av underhållsprestation krävs en systematisk insamling och utvärdering av data.

Underhållsbegrepp

Olika tekniker för optimering av underhåll och drift i syfte att förebygga systemfel alternativt bibehålla eller förbättra systemets tillförlitlighet.

De sju kvalitetsverktygen - 7QC

De sju kvalitetsverktyg som används för att identifiera, analysera, strukturera och visualisera problemkällor samt källornas inverkande faktorer.

Investeringar handlar om strategi

Investeringskalkylen måste vägas mot strategiska och kvalitativa aspekter på investeringen.

Investeringsprocessen

Investeringsprocessen kan brytas ned i olika steg, som vart och ett fyller en viktig funktion.

Investeringsbedömning

Investeringsbeslut är många gånger svåra beslut beroende främst på att de ofta präglas av osäkerhet.

Metoder för investeringskalkylering

Översiktlig behandling av de vanligaste kalkylmetoderna.

Reservdelar

Målsättningen med reservdelshållningen och reservdelsstyrningen är att hålla den totala kostnaden för reservdelar så lång som möjligt.

Underhållsprevention

Att förebygga och åtgärda problem så att man undviker att de byggs in i utrustningen.

Öka tillgängligheten

Gör det enklare för era anställda att studera med en utbildnings- plattform anpassad efter era behov. Läs mer här

Skräddarsy kursen

Vill du lägga till företagsspecifika uppgifter? Vi kan lätt anpassa våra utbildningar efter dina önskemål. Läs mer här

Se hela vårt kursbibliotek på www.gothialogistics.se eller ring oss på 011 - 21 93 24