Gothia Logistics logo
Logo utsmyckning
Användare:
Lösenord:


Kursinloggning

 Kundvagn: Totalt: 0 kr
Du är här: Utbildning / Kursbibliotek Premiumkurser / Tillståndskontroll och funktionssäkert underhåll

Tillståndskontroll och funktionssäkert underhåll

Att kontinuerligt mäta tillståndet hos en komponents kritiska delar

De flesta företag strävar i dag efter att uppnå en så hög driftsäkerhet som möjligt genom ett proaktivt och funktionssäkert underhåll. Detta görs i motsats till det traditionella reaktiva och reparationsorienterade underhållet.

Funktionssäkert underhåll innebär att man kontinuerligt mäter tillståndet hos en komponents kritiska delar. Tekniken bygger på att ha god kännedom om maskiner och deras komponenters verkliga tillstånd och bestämma underhållsaktiviteter baserat på detta.

Utbildningsmål: Du lär dig att förstå betydelsen av kontinuerlig uppföljning och analyser av olika tillståndsvariabler i en anläggning och bestämma underhållsaktiviteter baserat på detta. En viktig utgångspunkt för arbetet är att mäta, analysera och förstå verkligheten.

Målgrupp: Kursen riktar sig till alla som arbetar inom produktion, underhållsteknik, automation, produktionsutveckling, produktionsteknik och med effektivisering av företagets tillverkningsprocesser.

Förkunskaper: Det finns inga formella kunskapskrav, däremot rekommenderas erfarenhet av arbete inom produktion, underhåll och produktionsteknik.

Utbildningsmetod: Tillståndskontroll och funktionssäkert underhåll är en Premiumkurs som läses över internet via vår plattform för e-learning Instant Education.

Läs mer om utbildningsmetoden E-learning

Utbildningens längd: Cirka 20 timmar aktiv studietid, beroende på förkunskaper. Varje studerande har tillgång till sin kurs i 6 månader.

Fakturapris: 3890 kronor / studerande.

Pris exkl. moms.
För större utbildningsprojekt; begär offert.

E-handelspris:

3740 kronor / studerande

Priset är exkl. moms

Lägg kurs i kundvagn


Vill du ha mer information?

Fyll i formuläret om du vill ha mer information om våra kurser eller vårt kurssystem.

Om du vill visar vi även gärna hur vi arbetar via en distansdemonstration över internet och telefon.


Obligatoriska fält är markerade med *

Namn:*


Företag:


Telefon:*


E-post:*


Meddelande:

Inkludera inte länkar i meddelandet, sådana meddelanden klassas som spam och raderas automatiskt.


Redo att lägga en beställning?

Gå då till vårt orderformulär 

Boka en demo

Intresserad av att veta mer? Ring oss på 011 - 21 93 28 och boka en demo.

Kursen innehåller:

Del 1

Verktyg och maskiner

Verktyg och maskiner bör vara noggrant avpassad för de produkter man tillverkar.

Övervakning av utrustning

Det nödvändigt att bestämma de faktorer som är mest väsentliga att övervaka eller mäta för att styrningen ska bli effektiv.

Digitaliserad processövervakning

Att få information om att något är fel eller behöver repareras innan man kan se felet genom traditionell övervakning.

Underhållssystem

Alla underhållsystem är i grund och botten stora registerhanterare av information .

Funktionssäkerhetsorienterat underhåll

Att uppnå hög driftsäkerhet genom ett proaktivt och funktionssäkerhetsorienterat underhåll.

Driftsäkerhetsmått

Ett systems driftsäkerhetsprestation betecknas oftast med hjälp av begreppet tillgänglighet.

Digitalisering av utrustning inom industriprocesser

Ett av de mål som digitaliserande företag har är att utveckla kopplingen mellan digitala styrningssystem och produktionsteknologi.

Digitala teknikområden inom tillverkning

Teknikområden som kommer att bli inblandade i en kommande mer digitaliserande värld inom tillverkningsindustrin.

Människa-datorinteraktion

I ämnet människa–datorinteraktion är användbarhet och användarupplevelse viktiga begrepp.

Del 2

Friktion och friktionskrafter

Friktion är en motverkande kraft som motverkar den relativa rörelsen mellan två ytor.

Tribologi och smörjmedel

Ett sammanfattande namn på smörjning, friktion och nötning.

Smörjteknikens byggstenar

Smörjningens huvudsyfte är att hålla isär de rörliga ytorna för att minska friktion och förhindra ytkontakt.

Oljeanalys för tillståndskontroll

Periodiska oljeanalystester kan förbättra livslängden, total prestanda och säkerheten mot haverier för utrustning.

Testning av smörjoljors kondition

Testning och undersökning av smörjoljans kondition ger även värdefull information om utrustningens skick vid provtillfället.

Termen maskinelement

Maskiner består av maskinelement, som är enskilda delar av maskinen som rör sig och påverkar andra delar.

Rullningslager

Rullningslager stödjer och styr, med minimal friktion roterande eller oscillerande maskinelement.

Glidlager

Glidlager är en maskinkomponent som styr och stödjer en axel och möjliggör en rörelse.

Växlar inom maskinteknik

En växel är en anordning för kraftöverföring från en roterande axel till en annan.

Värmeväxlare

Att överföra värmeenergi från ett medium till ett annat.

Pumpar och ventiler

En pump är enkelt uttryckt en maskin som används för att flytta en vätska eller en gas genom ett rörsystem.

Del 3

Tillståndsbaserat underhåll

Tillståndsbaserat underhåll innebär att man kontinuerligt mäter tillståndet hos en komponents kritiska delar.

Olika typer av tillståndskontroller

Metoder för att kontrollera och förstå de processer och fel som uppstår i olika system.

Kontroll av tätningar och smörjning

En tätning ska hålla kvar smörjmedlet och att förhindra föroreningar från att ta sig in i en kontrollerad miljö.

Oförstörande provningsmetoder

Ett samlingsbegrepp för olika provnings- eller undersökningsmetoder utan förstörande ingrepp.

Mätsystemsanalys

Att förstå variationer är en av de viktigaste insikterna för att kunna göra bra mätningar samt tolka de siffror som insamlats.

Begrepp inom felteorin

Fel benämns ofta med termen avvikelse, och finns i olika former i alla mätningar.

Mätningar och mätfel

En viktig förutsättning för bra mätningar är att dessa ska vara oberoende

Systematiska fel

Fel som återkommer med en regelbundenhet och beror på fel i den använda apparaturen eller metoden.

Öka tillgängligheten

Gör det enklare för era anställda att studera med en utbildnings- plattform anpassad efter era behov. Läs mer här

Skräddarsy kursen

Vill du lägga till företagsspecifika uppgifter? Vi kan lätt anpassa våra utbildningar efter dina önskemål. Läs mer här

Se hela vårt kursbibliotek på www.gothialogistics.se eller ring oss på 011 - 21 93 24