Gothia Logistics logo
Logo utsmyckning
Användare:
Lösenord:


Kursinloggning

 Kundvagn: Totalt: 0 kr
Du är här: Utbildning / Kursbibliotek Premiumkurser / Kundservice och kommunikation

Kundservice och kommunikation

Att skapa mervärden för kunden

I begreppet kundservice finns ett flertal aktiviteter som sker i interaktion mellan köpare, säljare och andra parter, både före, under och efter själva leveransen i syfte att tillföra värde till produkten och för kunden.

Målsättningen för ett företag är att på ett effektivt sätt tillfredsställa kundens önskemål med en effektiv kundservice. Utvecklingen av kundrelationer kräver en förståelse av den process genom vilken kunden skapar värde åt sig själv.

Utbildningsmål: Kursen syftar till att öka kunskapen om processer för att skapa bestående relationer tillsammans med kunder samt en ökad förståelse för anpassad kundservice och kommunikation som konkurrensmedel.

Målgrupp: Kursen vänder sig till dig som arbetar med kundkontakter och logistiktjänster inom lageradministration, distribution, försäljning och orderadministration.

Förkunskaper: Det finns inga formella kunskapskrav, men du får gärna ha arbetat någon tid inom området.

Utbildningsmetod: Kundservice och kommunikation är en Premiumkurs som läses över internet via vår plattform för e-learning Instant Education.

Läs mer om utbildningsmetoden E-learning

Utbildningens längd: Cirka 15 timmar aktiv studietid, beroende på förkunskaper. Varje studerande har tillgång till sin kurs i 6 månader.

Fakturapris: 3050 kronor / studerande.

Pris exkl. moms.
För större utbildningsprojekt; begär offert.

E-handelspris:

2900 kronor / studerande

Priset är exkl. moms

Lägg kurs i kundvagn


Vill du ha mer information?

Fyll i formuläret om du vill ha mer information om våra kurser eller vårt kurssystem.

Om du vill visar vi även gärna hur vi arbetar via en distansdemonstration över internet och telefon.


Obligatoriska fält är markerade med *

Namn:*


Företag:


Telefon:*


E-post:*


Meddelande:

Inkludera inte länkar i meddelandet, sådana meddelanden klassas som spam och raderas automatiskt.


Redo att lägga en beställning?

Gå då till vårt orderformulär 

Boka en demo

Intresserad av att veta mer? Ring oss på 011 - 21 93 28 och boka en demo.

Kursen innehåller:

Del 1

Försäljning och logistik

Logistikaktiviteter i anknytning till försäljning och marknadsplanering.

Försäljning och materialförsörjning

Vid försäljning till kund är det viktigt med samverkan med kundens inköpsfunktion angående materialförsörjningen.

Trender bland industriella inköpare

Beskrivning av trender och krav på leverantörer och leveranser.

Leverantörssamarbete

Relationerna till leverantören bör ses ur ett vidare perspektiv än enbart till anskaffning av material.

Enkla rutiner och förbättrat samarbete

Ett målinriktat arbete kring rutiner och kommunikation leder till lägre kostnader.

Begreppet leveransservice

Leveransservice handlar om ett företags prestation mot kund och påverkan på intäkterna

Leveransprecision

Den tidsmässiga tillförlitligheten i leveranserna till kund

Leveranssäkerhet

Beskrivning av begreppet som handlar om förmågan att leverera rätt vara i rätt kvantitet och kvalitet.

Ledtid och orderprocess

Ledtid utgör tiden från beställning till leverans och utgör kundens totala väntetid

Ledtidsanalys

Metod att minska den totala ledtiden.

Kundupplevd kvalitet

Begreppets betydelse för kundtillfredsställelse.

Del 2

Administration av verksamhet

Administration har att göra med styrning, ledning och samordning av ett företag.

Kundservice

Kundservice är ett överordnat begrepp för alla kringtjänster i en affärsuppgörelse

Att vara kund

Att skapa en relation förorsakar kostnader också för kunden.

Att skapa kundvärde

Customer Relationship Management handlar om att främja lönsamma relationer mellan kund och leverantör.

Att skapa relationer

De flesta använder aktivt sina kunder som referenser och källor till nya kontakter.

Att utveckla en kundrelation

Utvecklingen av kundrelationer kräver en förståelse av den process genom vilken kunden skapar värde åt sig själv.

Kundmötenas karaktär

Kundrelationer omfattas vanligen av möten som kan vara olika till sin karaktär.

Kundmöten och relationskostnader

Det är viktigt få en insikt i hur mönstret av relationer ser ut i olika kundrelationer.

Att mäta kundrelationers värde

Den viktigaste indikatorn för relationsvärdet är den vinst som uppstår av relationen.

Del 3

Att möta kunder

Med kunder menar vi alla dina kontakter inom och utom företaget.

Att vara säljare

Alla de yrkesgrupper som på olika sätt arbetar med kundkontakter kan benämnas för säljare.

Att kommunicera

Det personliga samtalet är oftast det viktigaste instrumentet för vinnande kundkontakter.

Att lyssna

För att du ska lyckas i ditt samtal med en kund krävs bra förmåga att lyssna och bra kunskap om den vara eller tjänst som du erbjuder.

Att tala i telefon

Du kan "tala med kroppen" också per telefon.

Att vara förberedd vid kundkontakten

Att vara förberedd är att kunna sitt jobb och att vara professionell.

Kundservice och kundbehov

Kundens behöver ibland hjälp med att klargöra sina behov och krav på en produkt eller tjänst.

Vad du kan erbjuda dina kunder

Börja med att berätta om vilken nytta som din produkt eller tjänst kan skapa.

Avslutning på kundkontakten

Det gäller att du med din fingertoppskänsla vet hur långt du kan gå i dina avslutsförsök.

Öka tillgängligheten

Gör det enklare för era anställda att studera med en utbildnings- plattform anpassad efter era behov. Läs mer här

Skräddarsy kursen

Vill du lägga till företagsspecifika uppgifter? Vi kan lätt anpassa våra utbildningar efter dina önskemål. Läs mer här

Se hela vårt kursbibliotek på www.gothialogistics.se eller ring oss på 011 - 21 93 24