Gothia Logistics logo
Logo utsmyckning
Användare:
Lösenord:


Kursinloggning

 Kundvagn: Totalt: 0 kr
Du är här: Utbildning / Kursbibliotek Premiumkurser / Logistik i försörjningskedjor

Logistik i försörjningskedjor

Att skapa effektiva logistiska prestationer

För att utnyttja potentialen i ett effektivt logistikarbete kan man på ett medvetet sätt ständigt fråga vad som adderar värde längs våra flöden och vad som inte adderar värde i processerna för slutkunden. En vanlig orsak till bristande värdeskapande är onödigt många led eller led som inte länkar i varandra på ett riktigt sätt.

Det övergripande syftet med denna organiserade samverkan av flöden är att skapa goda logistikprestationer så att en bättre lönsamhet uppnås för alla medverkande längs kedjan.

Utbildningsmål: Kursen har inriktning mot strategiska målsättningar och operativa åtgärder för utformning av logistikens system i försörjningskedjor mot kunder. Målet är att deltagarna ska få förståelse för mätning av effektiviteten för styrning av logistik och lager i försörjningskedjor.

Målgrupp: Kursen vänder sig till chefer och medarbetare inom logistik, ekonomi och distribution som vill få en helhetsbild av metoder för planering och styrning av materialflöden mellan företag och kunder med lagerhållning och leveranskrav på effektivitet i försörjningskedjan.

Förkunskaper: Det finns inga formella kunskapskrav, däremot rekommenderas erfarenhet av planering, prognoser, inköp, produktion, lager, ekonomi, transporter och distribution.

Utbildningsmetod: Logistik i försörjningskedjor är en Premiumkurs som läses över internet via vår plattform för e-learning Instant Education.

Läs mer om utbildningsmetoden E-learning

Utbildningens längd: Cirka 25 timmar aktiv studietid, beroende på förkunskaper. Varje studerande har tillgång till sin kurs i 6 månader.

Fakturapris: 4590 kronor / studerande.

Pris exkl. moms.
För större utbildningsprojekt; begär offert.

E-handelspris:

4440 kronor / studerande

Priset är exkl. moms

Lägg kurs i kundvagn


Vill du ha mer information?

Fyll i formuläret om du vill ha mer information om våra kurser eller vårt kurssystem.

Om du vill visar vi även gärna hur vi arbetar via en distansdemonstration över internet och telefon.


Obligatoriska fält är markerade med *

Namn:*


Företag:


Telefon:*


E-post:*


Meddelande:

Inkludera inte länkar i meddelandet, sådana meddelanden klassas som spam och raderas automatiskt.


Redo att lägga en beställning?

Gå då till vårt orderformulär 

Boka en demo

Intresserad av att veta mer? Ring oss på 011 - 21 93 28 och boka en demo.

Kursen innehåller:

Del 1

Materialförsörjning i förändring

Samspelet i materialförsörjningen.

Nätverksrelationer mellan företag

Företag, som har kontakt med varandra, upparbetar olika former av relationer med varandra.

Utveckling till integrerad försörjningskedja

Schematisk beskrivning av utvecklingen till integrerad försörjningskedja.

Organisatorisk samverkan längs flöden

Den bästa totallösningen för en flödeskedja är när den ses som en enda administrativ enhet.

Variationer i efterfrågan från kunder

Alla företag upplever variationer i efterfrågan av olika omfattning och varaktighet

Egenskaper hos efterfrågan

Det finns egenskaper hos efterfrågan som påverkar prognosen och de tekniker som används.

Efterfrågemodeller

Beskrivning av hur mönster för efterfrågan analyseras.

Prognosarbete

Den valda prognosmetodens resultat bör ha en relation till förväntade beslut och dess konsekvenser.

Försörjningskedja och osäkerhetsfaktorer

Osäkerhet handlar om att aktörerna i kedjan inte har tillgång till nödvändig information för att kunna fatta bra affärsbeslut.

Målsättningar med att hantera osäkerhet

Att förbättra tillgängligheten av information för interna och externa intressenter.

Del 2

Logistiksystemet i ett företag

Ur ett helhetsperspektiv startar logistiksystemet vid råvaran och slutar hos slutkunden.

Logistikstrategier för en försörjningskedja

En logistikstrategi handlar om att formulera en långsiktig plan för den försörjningskedja man analyserar.

Marknadens krav på leveranstider

Fyra huvudstrategier att möta marknadens krav på leveranstider.

Att leverera mot kundens behov

Företagande handlar till stor del om att organisera resurser och kompetens för att kunna möta kundernas behov.

Kunddriven försörjningskedja

Att utforma hela sitt flöde av varor och information utifrån vad slutkunden verkligen vill ha.

Geografisk närhet och inköpsstrategi

Geografisk närhet medför många fördelar och köparna önskar därför ha närhet till sina leverantörer.

Leveransservice

Leveransservice är ett övergripande begrepp som handlar om ett företags prestation mot kund.

Leveranskvalitet

Den uppfattning kunden har av kvaliteten på alla de logistikaktiviteter leverantören gör.

Lagerstruktur

Valet och innebörden av centralisering eller decentralisering.

Lagerhållning och styrning

Lagerhållningens utformning kan ge betydande kostnadsminskningar för hela förädlingskedjan.

Lagerstyrning av materialflöden

Lagerstyrning för att matcha tillgång och behov.

Synkronisering av materialflöden

Att kostnadseffektivt balansera behov av material mot tillgång på material i flöden.

Del 3

Att mäta effektiviteten i en försörjningskedja

En kombination av den totala kostnaden för försörjningskedjan och kundnöjdhet kan användas.

Lönsamhet och logistikaktiviteter

Logistikaktiviteterna har stor betydelse för företagets lönsamhet.

Interaktiv Du Pont-modell

Interaktiv Du Pont-modell för att beräkna lönsamhet.

Totalkostnaden i en försörjningskedja

Vid en kostnadsöversyn av en försörjningskedja är det viktigt att ha ett helhetsperspektiv.

Ett logistiknätverk av flöden

Försörjningskedjan kan också kallas ett logistiknätverk där råvaror, produkter och information samt kapital som flödar igenom.

Fysisk distribution

Den ”faktiska förflyttningen” av färdigvaror från produktion till kunden.

Externlogistik mellan leverantörer och lager

Samordnade transporter av artiklar från leverantörer inom geografiska områden.

Konsolidering av gods

Att samordna flera mindre sändningar till större sändningar för att få högre kapacitetsutnyttjande.

Reservdelslogistik i försörjningskedjan

Inom reservdelslogisiken är tidsfaktorn den viktigaste delen att beakta.

Den digitala logistiken

Digital logistik kommer att få en allt större betydelse inom försörjningskedjor.

Digitaliserade försörjningskedjor

Att dela information mellan de enheter som är en del i det aktuella nätverket av en försörjningskedja.

Öka tillgängligheten

Gör det enklare för era anställda att studera med en utbildnings- plattform anpassad efter era behov. Läs mer här

Skräddarsy kursen

Vill du lägga till företagsspecifika uppgifter? Vi kan lätt anpassa våra utbildningar efter dina önskemål. Läs mer här

Se hela vårt kursbibliotek på www.gothialogistics.se eller ring oss på 011 - 21 93 24