Gothia Logistics logo
Logo utsmyckning
Användare:
Lösenord:


Kursinloggning

 Kundvagn: Totalt: 0 kr
Du är här: Utbildning / Kursbibliotek Premiumkurser / Design av logistikkoncept för leveranskedjor

Design av logistikkoncept för leveranskedjor

Designa produkter ur ett logistiskt perspektiv

Processen för produktutveckling har distribuerats globalt med aktiviteter som spridits både fysiskt och i tid innefattande leverantörer och kunder. Design är en viktig konkurrensförmåga ofta försummad i hanteringen av försörjningskedjor.

En produkts design är inte bara en utgångspunkt för förbättring av de fysiska egenskaperna utan även för andra förhållanden som påverkar dess logistiska effektivitet. En logistiskt effektiv produkt ska förstås vara varor eller tjänster som har ett antal funktioner som underlättar eller stöder logistisk hantering av denna produkt eller tjänst.

Utbildningsmål: Syftet med kursen är att ge dig utökade färdigheter och insikter i hur du utvecklar, anpassar och samordnar logistikkoncept inom funktionerna leveranser, produktion och distribution i en integrerad kedja av aktiviteter som tillgodoser kundens behov.

Målgrupp: Den här kursen är för dig som arbetar med logistiska frågor inom produkt- och förpackningsutveckling, produktionsplanering, produktionsteknik, lagerhantering, distribution, transporter och andra affärspositioner relaterade till det integrerade flödet av material och information.

Förkunskaper: Förkunskaper krävs. Du bör ha arbetserfarenhet från någon av följande funktioner: planering, försörjning, tillverkning eller leveranser.

Utbildningsmetod: Design av logistikkoncept för leveranskedjor är en Premiumkurs som läses över internet via vår plattform för e-learning Instant Education.

Läs mer om utbildningsmetoden E-learning

Utbildningens längd: Cirka 30 timmar aktiv studietid, beroende på förkunskaper. Varje studerande har tillgång till sin kurs i 6 månader.

Fakturapris: 5300 kronor / studerande.

Pris exkl. moms.
För större utbildningsprojekt; begär offert.

E-handelspris:

5150 kronor / studerande

Priset är exkl. moms

Lägg kurs i kundvagn


Vill du ha mer information?

Fyll i formuläret om du vill ha mer information om våra kurser eller vårt kurssystem.

Om du vill visar vi även gärna hur vi arbetar via en distansdemonstration över internet och telefon.


Obligatoriska fält är markerade med *

Namn:*


Företag:


Telefon:*


E-post:*


Meddelande:

Inkludera inte länkar i meddelandet, sådana meddelanden klassas som spam och raderas automatiskt.


Redo att lägga en beställning?

Gå då till vårt orderformulär 

Boka en demo

Intresserad av att veta mer? Ring oss på 011 - 21 93 28 och boka en demo.

Kursen innehåller:

Del 1

Vad är logistik?

Logistik kan definieras som läran om effektiva flöden.

Vad är produktion?

Produktionsprocesserna är lika varierande som de produkter de producerar.

Förflyttning av material

Aktiviteter som är involverade i att förflytta varor från leverantören till konsumenten

Konvergerande och divergerande flöden

Beskrivning av begreppen.

Strukturering av materialflödet

De två sätten att strukturera flödet av material på är tillverkningsplanering och kontroll samt fysisk leverans och distribution.

Vad påverkar materialflödet?

Funktioner i företaget som påverkar materialflödet.

Effektivitet inom produktlogistik

Funktioner som gör det möjligt att hantera produkten mer effektivt med avseende på logistik.

Produktutvecklingsprocessen

En framgångsrik produktutveckling kräver en djup förståelse för kunderna och deras behov.

Logistikintegration inom produktdesign

Logistik måste ingå i designprocesserna som en integrerad del.

Definiera designprinciper för logistisk effektivitet

Produkterna bör utformas för att uppfylla marknadens krav när det gäller användbarhet och effektivitet.

Logistik som ett element i design för excellens

Ett koncept som är starkt kopplad till begreppen produktdesign och utveckling.

Del 2

Konflikter i målsättning

Ofta maximeras ett avdelningsmål utan att ta hänsyn till effekten det har på andra delar av företaget.

Konfliktande målsättningar inom lagerstyrning

Det övergripande målet är att se till att varor anländer i önskad mängd när de behövs.

Integrering av produktdesign i leveranskedjan

Integreringen av produktdesign i leveranskedjan kan göras på olika sätt.

Design kring logistikkoncept

En serie koncept inom området ledning av leveranskedjor som involverar produkt- och designmetoder.

Riktlinjer för designers kring logistiska aspekter

Riktlinjer för designers som tar hänsyn till logistiska aspekter när de utformar sina produkter.

Framflyttad kundanpassning och logistisk flexibilitet

Begreppen hänvisar till den del tillverknings- och logistikverksamheten kan framflyttas tills kundåtagandena är kända.

Nyckeltal inom logistikområdet

Logistikeffektivitet och några av dess nyckeltal.

Totalkostnadsmodellen

Modell för val av optimal balans mellan hög leveransservice och låga logistikkostnader.

Resursbaserad syn på organisering av interna processer

Ett företags hållbara konkurrensfördel är kopplat till dess interna resurser.

Del 3

Logistik- och transportbehov

Företagens materialförsörjning och behovet av transporttjänster har förändrats på grund av den globaliserade marknaden.

Förpackning i försörjningskedjan

Den största påverkan på kostnaderna kommer från förpackningens interaktion med aktiviteter i leveranskedjan.

Design av förpackning för effektivitet i leveranskedjan

För förpackningsdesigners är det viktigt att veta vilka signifikanta faktorer som är mest kritiska.

Förpackning av produkter

Förpackningens elementära roll i en industriell organisation är att säkert skydda godset under transporten till kunden.

Enhetskonsolidering av gods

Enhetskonsolidering är sammanslagning av flera enheter till stora enheter, så kallade enhetslaster.

Effektiv hantering av emballage

Olika krav som finns på emballage för att effektivisera hanteringen.

Distributionsförpackning

Transport- och distributionsförpackningar måste anpassas till sina logistiksystem.

Typer av förpackningar för godssändningar

Föremål med högre värde bör förpackas i starkare förpackningar med mer dämpningsskydd än föremål av mindre värde.

Fyllningsgrad vid godstransport

En nivå av fyllningsgrad kan vara målet för förbättring och ett effektivitetsmått.

Del 4

Produktkomplexitet

Introduktion av förhållanden som påverkar möjligheterna till styrning.

Övergripande planering

Den generella planeringsprocessen för ett företags verksamhet.

Material- och produktionsstyrning

Introduktion av planerings- och styrsystem inom produktionsprocesser.

Grundläggande produktionsstrategier

Det finns tre grundläggande strategier som kan användas för att utveckla en produktionsplan.

Materialplanering och aspekter av marknadsplats

Detaljerade materialplaneringsmetoder relaterade till viktiga aspekter av krav från marknadsplats och tillverkning.

Lean tänkande och tillverkningsplanering

Filosofin och teknikerna för lean tillverkning är relaterade till hur processer och tillverkningsmetoder är utformade.

Hantera materialflöden

Faktorer som fokuserar på behovet av en mer samordnad strategi för att hantera materialflödet.

Oavbrutet flöde

Helst bör materialet flyta smidigt från en operation till en annan utan förseningar.

Ekonomiska mått på leveranskedjans prestanda

Materialflödet påverkar också olika ekonomiska mått som är angelägna för företaget

Öka tillgängligheten

Gör det enklare för era anställda att studera med en utbildnings- plattform anpassad efter era behov. Läs mer här

Skräddarsy kursen

Vill du lägga till företagsspecifika uppgifter? Vi kan lätt anpassa våra utbildningar efter dina önskemål. Läs mer här

Se hela vårt kursbibliotek på www.gothialogistics.se eller ring oss på 011 - 21 93 24