Gothia Logistics logo
Logo utsmyckning
Användare:
Lösenord:


Kursinloggning

 Kundvagn: Totalt: 0 kr
Du är här: Utbildning / Kursbibliotek Premiumkurser / Kapitaleffektivisering av logistikflöden

Kapitaleffektivisering av logistikflöden

Effektivisera arbetet med rörelsekapitalet och minska kapitalbindningen

Nyckeltal för kapitalbindning ger en uppfattning om hur väl tillgångarna används i ett företag eller hur bra företaget är på att omsätta sina tillgångar. Varulagret är efter kundfordringarna ofta den största rörelsekapitalposten för ett företag. Det finns flera studier som tyder på att det finns mycket pengar att återvinna genom en ökad lagereffektivitet.

Att styra innebär i korthet att kontrollera eller påverka vad som ska hända framåt. Syftet med kapitalrationalisering är att minska bundet kapital i tillgångar och genom dessa åtgärder frigöra kapital och därmed öka avkastning på sysselsatt kapital.

Utbildningsmål: Under utbildningen lär du dig att förstå och använda ett antal ekonomiska samband och modeller. Dessa är till nytta vid utvärdering av olika verksamhetsekonomiska frågeställningar och beslutsunderlag, bland annat arbetet med att minska kapitalbindningen och öka lönsamheten i varuflöden.

Målgrupp: Kursen riktar sig till dig som på olika sätt arbetar med verksamhetsekonomiska frågor, till exempel ekonom, controller, logistiker, planerare, inköpare, lagerchef, varuflödeschef eller verksamhetsutvecklare.

Förkunskaper: Det finns inga formella kunskapskrav, men du får gärna ha arbetat någon tid inom området.

Utbildningsmetod: Kapitaleffektivisering av logistikflöden är en Premiumkurs som läses över internet via vår plattform för e-learning Instant Education.

Läs mer om utbildningsmetoden E-learning

Utbildningens längd: Cirka 20 timmar aktiv studietid, beroende på förkunskaper. Varje studerande har tillgång till sin kurs i 6 månader.

Fakturapris: 3890 kronor / studerande.

Pris exkl. moms.
För större utbildningsprojekt; begär offert.

E-handelspris:

3740 kronor / studerande

Priset är exkl. moms

Lägg kurs i kundvagn


Vill du ha mer information?

Fyll i formuläret om du vill ha mer information om våra kurser eller vårt kurssystem.

Om du vill visar vi även gärna hur vi arbetar via en distansdemonstration över internet och telefon.


Obligatoriska fält är markerade med *

Namn:*


Företag:


Telefon:*


E-post:*


Meddelande:

Inkludera inte länkar i meddelandet, sådana meddelanden klassas som spam och raderas automatiskt.


Redo att lägga en beställning?

Gå då till vårt orderformulär 

Boka en demo

Intresserad av att veta mer? Ring oss på 011 - 21 93 28 och boka en demo.

Kursen innehåller:

Del 1

Det ekonomiska språket

Ekonomi utgör ett sätt att beskriva produktion, distribution och konsumtion av varor och tjänster.

Grundläggande ekonomiska begrepp

För att förstår hur man utnyttjar företagets resurser på bästa möjliga sätt måste vi lära oss att använda ett antal ekonomiska begrepp.

Kapitalets kretslopp

Det är väldigt olika hur mycket kapital ett företag behöver och på vilket sätt kapitalet används.

Översikt av kostnadsindelning

En kort sammanfattning av de vanligaste kostnadsbegreppen och principerna för kostnadsindelning.

Rörliga och fasta kostnader

Kostnaderna i ett företag kan delas in i rörliga och fasta kostnader.

Särkostnader och samkostnader

Orsakssammanhanget mellan handling och kostnader.

Kostnads- och intäktsanalys

Övergripande begrepp kring företagets resurser.

Resultat och lönsamhet

Hur man mäter lönsamhet.

Del 2

Begreppet rörelsekapital

Likviditet

Likviditeten är ett mått på företagets förmåga att betala skulderna i rätt tid.

Kapitalanvändning

Behovet av rörelsekapital och dess kostnader beror på kapitalanvändningen.

Kapitalbindningsanalys av processer

Kapitalbindning kan uttryckas i absoluta tal i form av värde.

Ekonomisk analys

Inledande beskrivning av metodiken för ekonomisk analys.

Räntabilitet - DuPont-modellen

En modell för att analysera var det finns störst potential för förbättringar inom ett företag.

Räkneexempel med interaktiv DuPont-modell

Beräkna lönsamheten med den interaktiva DuPont-modellen.

Volymvärdesanalys

Metod för att klassa olika typer av artiklar för differentierad hantering.

Del 3

Från funktion till flöde

Det flödesekonomiska synsättet innebär ett radikalt annorlunda sätt att se på företag i länkade kedjor.

Inre och yttre effektivitet

Mått på förmågan att vara effektiv.

Materialflöden och lager

Lagrens funktion i flödeskedjan.

Säkerhetslager

Om det är nödvändigt att ge ett visst skydd mot lagerbrister kan ett säkerhetslager läggas till.

Kapitaleffektivisering av logistikflöden

Att effektivisera sitt arbete med rörelsekapitalet innebär att mindre kapital binds upp.

Kapital bundet i lager

En grundläggande utgångspunkt för materialstyrning är att kapitalbindningen ska hållas på en låg nivå.

Lageromsättningshastighet

Lageromsättningshastighet är ett mått på hur snabbt lagret förnyas.

Logistiken och DuPont-modellen

Logistikens påverkan på de ekonomiska nyckeltalen i DuPont-modellen.

Ekonomiska mått på leveranskedjans prestanda

Materialflödet påverkar också olika ekonomiska mått som är angelägna för företaget

Ekonomistyrning

Hur man åstadkommer en organiserad styrning av beslutsfattande och agerande inom en organisation.

Öka tillgängligheten

Gör det enklare för era anställda att studera med en utbildnings- plattform anpassad efter era behov. Läs mer här

Skräddarsy kursen

Vill du lägga till företagsspecifika uppgifter? Vi kan lätt anpassa våra utbildningar efter dina önskemål. Läs mer här

Se hela vårt kursbibliotek på www.gothialogistics.se eller ring oss på 011 - 21 93 24