Gothia Logistics logo
Logo utsmyckning
Användare:
Lösenord:


Kursinloggning

 Kundvagn: Totalt: 0 kr
Du är här: Utbildning / Kursbibliotek Premiumkurser / Logistiktjänster och transporter för hållbarhet

Logistiktjänster och transporter för hållbarhet

Logistiktjänster kring materialflöden

I ett tillverkande och distribuerande företag lever man på materialflöden. På ett övergripande plan gäller det att knyta samman de funktioner som hanterar material i försörjningskedjan, på ett sätt som ger interna och externa kunder tillfredsställande leveransservice och säkerhet.

Det handlar om att planera, leda och hantera olika materialflöden så snabbt, effektivt, säkert och hållbart som det går. Dessutom sker detta ofta kopplat till specifika logistiktjänster på terminaler och till särskilda resurser för hantering av informationsflöden kopplade till materialflödet.

Utbildningsmål: Målet med kursen är att ge förståelse för det viktiga samspelet mellan leverantör, transport och godshantering mot kundkrav. Kursen beskriver godsflöden som på ett hållbart sätt efterfrågas med inspiration från Lean-filosofin och kvalificerad leveransservice.

Målgrupp: Kursen vänder sig till dig som arbetar eller avser att arbeta med materialflöden vid lagring, transporter och distribution, hantering i terminaler och materialförsörjning mot produktion.

Förkunskaper: Det finns inga formella kunskapskrav, men du får gärna ha arbetat någon tid inom området.

Utbildningsmetod: Logistiktjänster och transporter för hållbarhet är en Premiumkurs som läses över internet via vår plattform för e-learning Instant Education.

Läs mer om utbildningsmetoden E-learning

Utbildningens längd: Cirka 25 timmar aktiv studietid, beroende på förkunskaper. Varje studerande har tillgång till sin kurs i 6 månader.

Fakturapris: 4590 kronor / studerande.

Pris exkl. moms.
För större utbildningsprojekt; begär offert.

E-handelspris:

4440 kronor / studerande

Priset är exkl. moms

Lägg kurs i kundvagn


Vill du ha mer information?

Fyll i formuläret om du vill ha mer information om våra kurser eller vårt kurssystem.

Om du vill visar vi även gärna hur vi arbetar via en distansdemonstration över internet och telefon.


Obligatoriska fält är markerade med *

Namn:*


Företag:


Telefon:*


E-post:*


Meddelande:

Inkludera inte länkar i meddelandet, sådana meddelanden klassas som spam och raderas automatiskt.


Redo att lägga en beställning?

Gå då till vårt orderformulär 

Boka en demo

Intresserad av att veta mer? Ring oss på 011 - 21 93 28 och boka en demo.

Kursen innehåller:

Del 1

Logistiktjänster kring materialflöden

I ett tillverkande och distribuerande företag lever man på materialflöden.

Flöde som princip

Ett flöde i en process betyder att det sker en ständig rörelse eller utbyte av resursen.

Produktionsekonomi

Produktionsekonomiska aspekter och ekonomiska mål genom en effektiv produktförädling.

Begreppet leveransservice

Leveransservice handlar om ett företags prestation mot kund och påverkan på intäkterna

Gränssnittet distribution och försäljning

Distributionssystemet i många företag har flera och starka kopplingar till försäljningsavdelningen.

Framtidens logistik 

Framtidens logistik står inför mycket stora utmaningar kopplat till organisationers förmåga till tillväxt, hållbarhet och konkurrenskraft.

Trender i handeln som är viktiga för logistiken

Vanliga trender i handeln baseras på demografiska förändringar.

Påverkansfaktorer på logistiken för olika varugrupper

Ett modernt logistiksystem påverkas av en rad olika faktorer som är olika beroende på typ av produkt och bransch.

Del 2

Handelns logistik i förändring

Handeln har utvecklats från att agerat lokalt med att förse konsumenter med varor till att ha konsoliderats i kedjebildningar.

Komplexa och känsliga försörjningskedjor

Den globala handeln bygger på komplexa och känsliga försörjningskedjor

Distributionsstyrning

För att få bättre styrning över verksamheten bör man inse vikten av en integrerad flödeskedja.

Strategiska val i riskhantering

Det finns strategiska val som ett företag kan göra för att minska riskerna i försörjningskedjan.

Försörjningskedja och osäkerhetsfaktorer

Osäkerhet handlar om att aktörerna i kedjan inte har tillgång till nödvändig information för att kunna fatta bra affärsbeslut.

Informationsflödets betydelse i en försörjningskedja

Det är av stor vikt att informationssystemet hanterar rätt information i tid och för de behov som finns.

Hantering av risker för leveranskedjan

Riskhantering kan bidra till att minska komplexiteten hos ett problem och helt förhindra problem.

Klassificering av riskkällorna för leveranskedjan

Forskningen har identifierat två dimensioner av risk i leveranskedjan uppdelade i externa respektive interna drivkrafter.

Supply Chain Risk Management

Metoder och synsätt för att minska och förhoppningsvis kontrollera olika risker i en försörjningskedja.

Del 3

Materialflöde blir godsflöde

Materialflödets hantering mellan godsavsändare och godsmottagare.

Fysisk distribution

Den ”faktiska förflyttningen” av färdigvaror från produktion till kunden.

Från transport till logistik

Den traditionella transportjänsten har utvidgats till helhetslösningar och långsiktiga samarbeten.

Internationella godstransporter

Varje transporttjänst kräver lämplig planering, speciellt de internationella.

Transporter som en tjänst

Klarläggning av tjänstebegreppet.

Beskriva och kvantifiera transporttjänster

Transporttjänster kan beskrivas med hjälp av olika parametrar.

Transportstrukturernas utveckling

Införandet av avancerad logistik förändrar behovet av transporttjänster.

Transportinfrastrukturens betydelse

Logistiken är överordnad olika frågeställningar inom områdena transport och infrastruktur.

Nyttan av en varuförsäkring

Det är viktigt att förstå de allmänna principerna och vilka de vanligaste riskerna är med godstransporter.

Varu- och ansvarsförsäkring

Inledande redogörelse för försäkringsvärde och premier.

Del 4

Internationell logistik

Företagens globala agerande har gett ett internationellt perspektiv på logistiksystemens uppbyggnad.

Hållbar försörjningskedja

Integrationen mellan supply chain management och hållbarhet har blivit ett nytt forskningsområde.

Kartläggning av värdeuppbyggnaden i leveranskedjan

Kartläggningen av värdeuppbyggnaden i leveranskedjan definierar hur man når fram till önskade resultat i en leveranskedja.

Beaktande av koldioxidavtrycket vid inköp

Beaktande inom globalt inköp av effekterna från koldioxidavtrycket.

Hållbara inköp till användande verksamheter

Att arbeta med gemensamma målsättningar om hållbarhet.

Leverantörsavstånd

Avståndet mellan ett företag och dess leverantörer har betydelse då man vill åstadkomma effektiva försörjningskedjor.

Hantering av leverantörsrelationer

För att effektivt kunna hantera leveranskedjan måste det finnas en strategi för arbetet med leverantörsrelationer.

Integrerat samarbete

Detta begrepp omfattar det långsiktiga samarbetet mellan leverantörer och kund.

Utveckling till integrerad försörjningskedja

Schematisk beskrivning av utvecklingen till integrerad försörjningskedja.

Öka tillgängligheten

Gör det enklare för era anställda att studera med en utbildnings- plattform anpassad efter era behov. Läs mer här

Skräddarsy kursen

Vill du lägga till företagsspecifika uppgifter? Vi kan lätt anpassa våra utbildningar efter dina önskemål. Läs mer här

Se hela vårt kursbibliotek på www.gothialogistics.se eller ring oss på 011 - 21 93 24