Gothia Logistics logo
Logo utsmyckning
Användare:
Lösenord:


Kursinloggning

 Kundvagn: Totalt: 0 kr
Du är här: Utbildning / Kursbibliotek Premiumkurser / Inköp

Utbildningar inom Inköp

Balans: tillgång och efterfrågan

Inköp innebär alla de aktiviteter som ingår i arbetet med att skaffa fram varor och tjänster till företaget.

Inköpsarbetet inom materialförsörjning har stor betydelse för att skapa balans mellan behov och tillgång i ett företag.

Kunskaper inom teknik, juridik, logistik och ekonomi kombineras med affärsmässiga förhandlingar till en helhet som fungerar för både kund och leverantör.

Vi har följande utbildningar inom området Inköp:

Svenska:

Förhandlingsteknik med leverantörer 
Kunskaper för att bli en bättre förhandlare.

Försörjning av produktionssystem 
Inköpsfunktionens förändrade och utökade roll.

Grundläggande inköpsteknik 
Beräkningar och avtal.

Handel och tullhantering 
Internationell handel och tullteknik av varor.

Inköp och leverantörsplanering 
Inköpsstrategi; metoder och verktyg.

Inköp, leveranser och leverantörskvalitet  
Att eftersträva ett tätare samarbete med några få utvalda leverantörer.

Internationell inköpare 
En roll med ett alltmer globalt perspektiv.

Introduktion till inköp 
Aktiviteter för inköp och avrop mot behov.

Materialförsörjning - leverantörsutveckling 
Att ingå i framgångsrika leverantörsrelationer.

Operativt inköp 
Att köpa in varor och tjänster på ett kostnadseffektivt sätt.

Praktiskt inköpsarbete 
En viktig del för företagets konkurrenskraft.

Riskhantering av leverantörsnätverk 
Hantera risker i försörjningskedjan.

Strategiskt inköp 
Utformning av interna och externa policyer.

Strategiskt inköp för riskhantering och hållbarhet 
Att arbeta proaktivt för hållbara inköp .

Engelska:

Basic Purchasing 
Establishing the flow of materials into the company.

International Purchasing 
How to purchase in a one-world market.

Introduction to International Purchasing 
Purchasing on a global market.

Operational Purchasing 
Purchasing of goods and services in a cost effective way.

Purchase Planning 
To participate in company forecasting and planning.

Purchasing and Supplier Planning 
The daily work of purchasing.

Purchasing and Supply 
An important part of a company.

Purchasing in Evolution 
To operate in a one-world market.

Risk Management of Supplier Network 
Managing supply chain risks.

Strategic Purchasing 
Design of internal and external policies.


Se hela vårt kursbibliotek på www.gothialogistics.se eller ring oss på 011 - 21 93 24