Gothia Logistics logo
Logo utsmyckning
Användare:
Lösenord:


Kursinloggning

 Kundvagn: 0 kurser: Totalt: 0 kr
Du är här: Utbildning / Kursbibliotek Premiumkurser / Inköp

Utbildningar inom Inköp

Balans: tillgång och efterfrågan

Inköp innebär alla de aktiviteter som ingår i arbetet med att skaffa fram varor och tjänster till företaget.

Inköpsarbetet inom materialförsörjning har stor betydelse för att skapa balans mellan behov och tillgång i ett företag.

Kunskaper inom teknik, juridik, logistik och ekonomi kombineras med affärsmässiga förhandlingar till en helhet som fungerar för både kund och leverantör.

Vi har följande utbildningar inom området Inköp:

Svenska:

Förhandlingsteknik med leverantörer 
Kunskaper för att bli en bättre förhandlare.

Försörjning av produktionssystem 
Inköpsfunktionens förändrade och utökade roll.

Grundläggande inköpsteknik 
Beräkningar och avtal.

Inköp och leverantörsplanering 
Inköpsstrategi; metoder och verktyg.

Inköp, leveranser och leverantörskvalitet  
Att eftersträva ett tätare samarbete med några få utvalda leverantörer.

Introduktion till inköp 
Aktiviteter för inköp och avrop mot behov.

Materialförsörjning - leverantörsutveckling 
Att ingå i framgångsrika leverantörsrelationer.

Operativt inköp 
Att köpa in varor och tjänster på ett kostnadseffektivt sätt.

Praktiskt inköpsarbete 
En viktig del för företagets konkurrenskraft.

Riskhantering av leverantörsnätverk 
Hantera risker i försörjningskedjan.

Strategiskt inköp 
Utformning av interna och externa policyer.

Strategiskt inköp för riskhantering och hållbarhet 
Att arbeta proaktivt för hållbara inköp .

Engelska:

Basic Purchasing 
Establishing the flow of materials into the company.

International Purchasing 
How to purchase in a one-world market.

Introduction to International Purchasing 
Purchasing on a global market.

Operational Purchasing 
Purchasing of goods and services in a cost effective way.

Purchase Planning 
To participate in company forecasting and planning.

Purchasing and Supplier Planning 
The daily work of purchasing.

Purchasing and Supply 
An important part of a company.

Purchasing in Evolution 
To operate in a one-world market.

Risk Management of Supplier Network 
Managing supply chain risks.

Strategic Purchasing 
Design of internal and external policies.


Se hela vårt kursbibliotek på www.gothialogistics.se eller ring oss på 011 - 21 93 24