Gothia Logistics logo
Logo utsmyckning
Användare:
Lösenord:


Kursinloggning

 Kundvagn: Totalt: 0 kr
Du är här: Utbildning / Kursbibliotek Premiumkurser / Materialförsörjning - leverantörsutveckling

Materialförsörjning - leverantörsutveckling

Att ingå i framgångsrika leverantörsrelationer

Att övergå från att vid materialförsörjning agera enligt principen ”för säkerhets skull” till att arbeta på i stort sätt motsatt vis, enligt Just-In-Time principen, innebär många nya aspekter. Denna kurs tar upp innebörden och betydelsen av att som företag samarbeta med sina leverantörer för att vinna fördelar.

Ska ett samarbete med leverantör upprättas och vad krävs för att underhålla och utveckla denna relation samt i vilken utsträckning ska företagen, köpare och kund, integreras. Detta och många andra områden kring ett leverantörssamarbete beskrivs i denna kurs.

Utbildningsmål: Denna kurs ger dig en insikt i betydelsen av leverantörsrelationer. Hur dessa skapas, underhålls och genererar nya möjligheter för både köpare och kund.

Målgrupp: Kursen vänder sig till dig som arbetar eller avser att arbeta med inköpsfrågor, avrop inom materialförsörjning, utformar kravspecifikationer eller har ett kostnadsansvar kring försörjning och leverantörskontakter.

Förkunskaper: Det finns inga formella kunskapskrav, däremot rekommenderas att det finns en viss erfarenhet av inköpsarbete och leverantörskontakter.

Utbildningsmetod: Materialförsörjning - leverantörsutveckling är en Premiumkurs som läses över internet via vår plattform för e-learning Instant Education.

Läs mer om utbildningsmetoden E-learning

Utbildningens längd: Cirka 10 timmar aktiv studietid, beroende på förkunskaper. Varje studerande har tillgång till sin kurs i 6 månader.

Fakturapris: 2350 kronor / studerande.

Pris exkl. moms.
För större utbildningsprojekt; begär offert.

E-handelspris:

2220 kronor / studerande

Priset är exkl. moms

Lägg kurs i kundvagn


Vill du ha mer information?

Fyll i formuläret om du vill ha mer information om våra kurser eller vårt kurssystem.

Om du vill visar vi även gärna hur vi arbetar via en distansdemonstration över internet och telefon.


Obligatoriska fält är markerade med *

Namn:*


Företag:


Telefon:*


E-post:*


Meddelande:

Inkludera inte länkar i meddelandet, sådana meddelanden klassas som spam och raderas automatiskt.


Redo att lägga en beställning?

Gå då till vårt orderformulär 

Boka en demo

Intresserad av att veta mer? Ring oss på 011 - 21 93 28 och boka en demo.

Kursen innehåller:

Del 1

Motiv till leverantörssamarbete

I ordet leverantörssamarbete ligger en betoning på aktiv medverkan från både köpare och leverantör.

Förändrad kravbild på materialförsörjning

Köparföretag har börjat fokusera på den totala kostnaden för hela logistikkedjan.

Utformning av leverantörsstrukturen

Utformningen av leverantörssystemet påverkar köparens konkurrenskraft.

Geografisk närhet och inköpsstrategi

Geografisk närhet medför många fördelar och köparna önskar därför ha närhet till sina leverantörer.

Ökad inköpsfrekvens

En ökad frekvens av inköp innebär reducerade inköpskvantiteter per avrop och en ökad leveransfrekvens.

Relationer med leverantörer

Relationer med leverantörer förekommer på många olika organisatoriska nivåer och de är av olika art.

Nätverksrelationer mellan företag

Företag, som har kontakt med varandra, upparbetar olika former av relationer med varandra.

Del 2

Leverantörsutveckling, en ömsesidig process

En rätt genomförd leverantörsutveckling ska skapa fördelar för såväl köpare som säljare.

Inköpsplanering

Inköpsplanering omfattar både anskaffning av material och kontakt med leverantörer.

Materialförsörjning och inköpsstrategi

Traditionella koncept och Just-in-Time koncept.

Inköpsledtid

Inköpsledtiden vid inköpsplanering kan indelas i tidselement kopplade till materialanskaffningen.

Koncept för materialförsörjning

På materialförsörjningens område finns två tendenser i valet inköpsstrategi.

Leverantörsstyrda lager

Leverantören bevakar lagernivån och fyller på kundens lager vid behov utan att en särskild beställning.

Antalet leverantörer i inköpsstrategin

Problemet med att välja mellan en eller flera leverantörer per produkt.

Rationalisering genom leverantörsrelationer

Rationaliseringsarbetet med företagets sätt att köpa innefattar en rad löpande aktiviteter.

Företagets förhållande till leverantören

Det är väsentligt att företaget har klart för sig hur relationerna till leverantörerna skall se ut.

Del 3

Leverantören som motpart

Samarbetet mellan företaget och leverantörerna präglas av envägskommunikation.

Leverantören som produktionspartner

I detta fall betraktas leverantören på samma sätt som en avdelning inom företaget.

Reducerade leveranstider och högre leveranssäkerhet

Dessa åtgärder hos leverantören medför att säkerhetslagret hos kunden kan reduceras.

Leverantörsnätverk

Använda leverantörens kompetens för utvecklingsarbete och att lösa produktionsproblem.

Leverantörssamarbete för produktutveckling

Samarbete för att nå effektiviseringsvinster inom produktutveckling.

Motiv för användning av en viss leverantör

För att kunna förstå dagens leverantörssituation måste man veta varför man använder en bestämd leverantör.

Underhåll av en leverantörsrelation

En viktig fråga är hur leverantörsrelationen ska underhållas och hur mycket den tål att exploateras.

Öka tillgängligheten

Gör det enklare för era anställda att studera med en utbildnings- plattform anpassad efter era behov. Läs mer här

Skräddarsy kursen

Vill du lägga till företagsspecifika uppgifter? Vi kan lätt anpassa våra utbildningar efter dina önskemål. Läs mer här

Se hela vårt kursbibliotek på www.gothialogistics.se eller ring oss på 011 - 21 93 24