Gothia Logistics logo
Logo utsmyckning
Användare:
Lösenord:


Kursinloggning

 Kundvagn: Totalt: 0 kr
Du är här: Utbildning / Kursbibliotek Premiumkurser / Grundläggande inköpsteknik

Grundläggande inköpsteknik

Beräkningar och avtal

Inköpsandelen i företagens verksamhet blir allt större. Rollen som inköpare blir allt viktigare för företagets övergripande konkurrenskraft, men den ställer också högre krav på god kompetens. Med dagens ökade konkurrens har det blivit allt viktigare för företag att ha ett effektivt materialflöde.

Tiderna för inköp och hemtagning krymper eftersom företagen strävar efter att lagernivåerna för olika produkter ska kunna hållas på en rimlig nivå. Denna kurs visar hur du som arbetar med inköpsfrågor kan få ett strukturerat grepp om hela inköpsprocessen med bland annat inköpsteknik och affärsjuridik.

Utbildningsmål: Kursen ger dig grundläggande kunskaper kring inköpsprocessen samt metoder och verktyg för att göra affärsmässiga inköp mot specificerade behov.

Målgrupp: Kursen vänder sig till dig som arbetar eller avser att arbeta med inköpsfrågor, avrop inom materialförsörjning eller har ett kostnadsansvar kring försörjning och leverantörskontakter.

Förkunskaper: Det finns inga formella kunskapskrav, däremot rekommenderas erfarenhet av arbete inom produktion, lager och logistik.

Utbildningsmetod: Grundläggande inköpsteknik är en Premiumkurs som läses över internet via vår plattform för e-learning Instant Education.

Läs mer om utbildningsmetoden E-learning

Utbildningens längd: Cirka 15 timmar aktiv studietid, beroende på förkunskaper. Varje studerande har tillgång till sin kurs i 6 månader.

Fakturapris: 3050 kronor / studerande.

Pris exkl. moms.
För större utbildningsprojekt; begär offert.

E-handelspris:

2900 kronor / studerande

Priset är exkl. moms

Lägg kurs i kundvagn


Vill du ha mer information?

Fyll i formuläret om du vill ha mer information om våra kurser eller vårt kurssystem.

Om du vill visar vi även gärna hur vi arbetar via en distansdemonstration över internet och telefon.


Obligatoriska fält är markerade med *

Namn:*


Företag:


Telefon:*


E-post:*


Meddelande:

Inkludera inte länkar i meddelandet, sådana meddelanden klassas som spam och raderas automatiskt.


Redo att lägga en beställning?

Gå då till vårt orderformulär 

Boka en demo

Intresserad av att veta mer? Ring oss på 011 - 21 93 28 och boka en demo.

Kursen innehåller:

Del 1

Logistikfunktionen

Materialflödets hantering.

Materialförsörjning

Redogörelse för uppgifter och ansvar inom inköpsfunktionen.

Materialförsörjningens funktion

Beskrivning av inköpsfunktionen.

Inköpsfunktionens betydelse

Inköpsarbetets förändring och ökade komplexitet under senare tid.

Inköpsfunktionens roller

Inköpsfunktionens olika roller.

Inköpsfilosofins utveckling

Alternativa synsätt på inköpsarbetet.

Försörjningskedja

Försörjningskedjans element.

Trender bland industriella inköpare

Beskrivning av trender och krav på leverantörer och leveranser.

Förändrade inköpsmönster

Inköpsfunktionens position i företaget.

Del 2

Drivkrafter i företagets omvärld

Faktorer som påverkar inköpsarbetet.

Inköpsarbetet – Produkttyper

Inköpsarbetets variation.

Den industriella inköpsprocessen

Beskrivning av inköpsprocessen.

Strategisk inköpsmatris

Beskrivning av en modell för strukturerat inköpsarbete.

Inköpsbehov

Identifiering av företagets inköpsbehov och inköpsplanering.

Kostnads- och intäktsanalys

Övergripande begrepp kring företagets resurser.

Kalkylmetoder för kostnadsfördelning

Beskrivning av två grundläggande kalkylmetoder om man utgår från graden av kostnadsfördelning.

Upphandlingsformer

Beskrivning av olika typer av upphandling.

Del 3

Inköpsplanering för leverantörsval

Arbetet med leverantörsbedömning.

Anbudsförfrågan

Principerna för en anbudsförfrågan.

Upprättande av anbudsförfrågan

Grunderna till hur en anbudsförfrågan upprättas.

Förhandling med anbudsgivare

Förhandlingen som metod att nå affärsmässiga mål

Inköp och Juridik

Begrepp och lagstiftning.

Avtal

Redogörelse av avtalsformens juridiska verkan.

Ramavtal

Formen ramavtal för en långsiktig affärsuppgörelse.

Checklista för avtalsvillkor

En checklista på väsentliga frågor som bör regleras i ett avtal.

Öka tillgängligheten

Gör det enklare för era anställda att studera med en utbildnings- plattform anpassad efter era behov. Läs mer här

Skräddarsy kursen

Vill du lägga till företagsspecifika uppgifter? Vi kan lätt anpassa våra utbildningar efter dina önskemål. Läs mer här

Se hela vårt kursbibliotek på www.gothialogistics.se eller ring oss på 011 - 21 93 24