Gothia Logistics logo
Logo utsmyckning
Användare:
Lösenord:


Kursinloggning

 Kundvagn: Totalt: 0 kr
Du är här: Utbildning / Kursbibliotek Premiumkurser / Försörjning av produktionssystem

Försörjning av produktionssystem

Inköpsfunktionens förändrade och utökade roll

Inköpsandelen i företagens verksamhet blir allt större och rollen som inköpare blir allt viktigare för företagets övergripande konkurrenskraft. Det ställs också allt högre krav på god kompetens bland de personer som arbetar med inköp och försörjning i en internationell miljö.

Samspelet mellan aktiviteter för försörjning och användning av material och tjänster i företagets produktion kräver en flödesorienterad helhetssyn och ett nära samarbete med leverantörer.

Utbildningsmål: Kursen ger dig en fördjupad insikt kring försörjningsprocessen och lagerstyrning samt vikten av samordning av efterfrågan och tillgång för att möjliggöra en effektiv produktion.

Målgrupp: Kursen vänder sig till dig som arbetar eller avser att arbeta med inköpsfrågor och materialförsörjning.

Förkunskaper: Det finns inga formella kunskapskrav, däremot rekommenderas att du har erfarenhet av arbete inom produktion, lager och logistik.

Utbildningsmetod: Försörjning av produktionssystem är en Premiumkurs som läses över internet via vår plattform för e-learning Instant Education.

Läs mer om utbildningsmetoden E-learning

Utbildningens längd: Cirka 25 timmar aktiv studietid, beroende på förkunskaper. Varje studerande har tillgång till sin kurs i 6 månader.

Fakturapris: 4590 kronor / studerande.

Pris exkl. moms.
För större utbildningsprojekt; begär offert.

E-handelspris:

4440 kronor / studerande

Priset är exkl. moms

Lägg kurs i kundvagn


Vill du ha mer information?

Fyll i formuläret om du vill ha mer information om våra kurser eller vårt kurssystem.

Om du vill visar vi även gärna hur vi arbetar via en distansdemonstration över internet och telefon.


Obligatoriska fält är markerade med *

Namn:*


Företag:


Telefon:*


E-post:*


Meddelande:

Inkludera inte länkar i meddelandet, sådana meddelanden klassas som spam och raderas automatiskt.


Redo att lägga en beställning?

Gå då till vårt orderformulär 

Boka en demo

Intresserad av att veta mer? Ring oss på 011 - 21 93 28 och boka en demo.

Kursen innehåller:

Del 1

Inköpsfunktionens utveckling

Inköpsfunktionens utveckling sedan 1970-talet och nutida betydelse för konkurrenskraften.

Inköpsfunktionens betydelse

Inköpsarbetets förändring och ökade komplexitet under senare tid.

Inköpsfunktionens traditionella mål

Inköp som process.

Inköpsbehov

Identifiering av företagets inköpsbehov och inköpsplanering.

Inköpsplanering

Inköpsplanering omfattar både anskaffning av material och kontakt med leverantörer.

Antalet leverantörer i inköpsstrategin

Problemet med att välja mellan en eller flera leverantörer per produkt.

Materialförsörjning och inköpsstrategi

Traditionella koncept och Just-in-Time koncept.

Koncept för materialförsörjning

På materialförsörjningens område finns två tendenser i valet inköpsstrategi.

Inköpsledtid

Inköpsledtiden vid inköpsplanering kan indelas i tidselement kopplade till materialanskaffningen.

Reducerade leveranstider och högre leveranssäkerhet

Dessa åtgärder hos leverantören medför att säkerhetslagret hos kunden kan reduceras.

Kravspecifikation för inköp

Grunderna till hur en kravspecifikation upprättas.

Värdeanalys vid kravspecifikation

Introduktion till värdeanalysen som metod att analysera de funktionella behoven.

Leverantörsmarknaden

Arbetet med leverantörssökning och leverantörsbedömning.

Del 2

Material- och produktionsstyrning

Introduktion av planerings- och styrsystem inom produktionsprocesser.

Kapital bundet i lager

En grundläggande utgångspunkt för materialstyrning är att kapitalbindningen ska hållas på en låg nivå.

Lagerstyrning av materialflöden

Lagerstyrning för att matcha tillgång och behov.

Beställningspunktssystem

Definitionen av beställningspunktssystem och hur det fungerar.

Periodbeställningssystem

Modell för beräkning av totalkostnad vid olika seriestorlekar.

Partiformning och ekonomiska orderkvantiteter

Regler för hur partistorlekar skall beräknas.

Wilsonformeln

Med hjälp av Wilsonformeln beräknar man den mest ekonomiska orderkvantiteten.

Ökad inköpsfrekvens

En ökad frekvens av inköp innebär reducerade inköpskvantiteter per avrop och en ökad leveransfrekvens.

Hantering av osäkerhet

Hantering av osäkerhet och bedömning av framtida efterfrågan som bas för beslut på kort och lång sikt.

Leverantörsstyrda lager

Leverantören bevakar lagernivån och fyller på kundens lager vid behov utan att en särskild beställning.

Del 3

Leveransbevakning

Arbetet med leveransbevakning för att säkerställa leveransen.

Godsmottagning

Aktiviteter vid mottagning av ankommande gods.

Varumottagning och kontroll

Mottagningskontroll för ankommande gods.

Kvalitetskontroll

Rutiner kring kvalitetskontroll vid ankommande gods.

Reklamation

Reklamationens innebörd.

Transportreklamation

CMR-konventionen och Vägtransportlagen föreskriver hur reklamationer ska hanteras.

Märkning och adressering

Rutiner kring märkning för ankommande gods.

Inläggning på lager

Principer för placering av gods i lager.

Garanti

Garantins syfte och omfattning.

Attest och betalning

Rutiner för fakturakontroll.

Uppföljning av leverans och leverantör

Rutiner för uppföljning av leverans och leverantör.

Del 4

Leverantörsutveckling, en ömsesidig process

En rätt genomförd leverantörsutveckling ska skapa fördelar för såväl köpare som säljare.

Relationer med leverantörer

Relationer med leverantörer förekommer på många olika organisatoriska nivåer och de är av olika art.

Motiv till leverantörssamarbete

I ordet leverantörssamarbete ligger en betoning på aktiv medverkan från både köpare och leverantör.

Förändrad kravbild på materialförsörjning

Köparföretag har börjat fokusera på den totala kostnaden för hela logistikkedjan.

Utformning av leverantörsstrukturen

Utformningen av leverantörssystemet påverkar köparens konkurrenskraft.

Nätverksrelationer mellan företag

Företag, som har kontakt med varandra, upparbetar olika former av relationer med varandra.

Rationalisering genom leverantörsrelationer

Rationaliseringsarbetet med företagets sätt att köpa innefattar en rad löpande aktiviteter.

Leverantören som motpart

Samarbetet mellan företaget och leverantörerna präglas av envägskommunikation.

Leverantören som produktionspartner

I detta fall betraktas leverantören på samma sätt som en avdelning inom företaget.

Leverantörsnätverk

Använda leverantörens kompetens för utvecklingsarbete och att lösa produktionsproblem.

Leverantörssamarbete för produktutveckling

Samarbete för att nå effektiviseringsvinster inom produktutveckling.

Underhåll av en leverantörsrelation

En viktig fråga är hur leverantörsrelationen ska underhållas och hur mycket den tål att exploateras.

Öka tillgängligheten

Gör det enklare för era anställda att studera med en utbildnings- plattform anpassad efter era behov. Läs mer här

Skräddarsy kursen

Vill du lägga till företagsspecifika uppgifter? Vi kan lätt anpassa våra utbildningar efter dina önskemål. Läs mer här

Se hela vårt kursbibliotek på www.gothialogistics.se eller ring oss på 011 - 21 93 24