Gothia Logistics logo
Logo utsmyckning
Användare:
Lösenord:


Kursinloggning

 Kundvagn: Totalt: 0 kr
Du är här: Utbildning / Kursbibliotek Premiumkurser / Inköp, leveranser och leverantörskvalitet

Inköp, leveranser och leverantörskvalitet

Att eftersträva ett tätare samarbete med några få utvalda leverantörer

Den ökade fokuseringen på logistik har lett till att företagen allt mer börjat inse hur formerna för materialförsörjning i ökande grad påverkar företagets prestationsförmåga och lönsamhet. Störningar i leveranser från leverantören påverkar dels förutsättningar för planering i produktionen och dels risken att kunden påverkas.

Leverantörernas del i det totala värde som skapas för slutkunden har också ständigt ökat under många år. Istället för att tidigare ha haft ett formellt förhållande till många alternativa leverantörer, börjar köparna nu eftersträva ett tätare samarbete med några få utvalda leverantörer med djupare relationer.

Utbildningsmål: Kursen ger dig fördjupade kunskaper kring inköpsarbetet att hitta och utvärdera "rätt" leverantörer och utforma en anpassad leverantörsstruktur samt en strategi för arbetet med leverantörsrelationer.

Målgrupp: Kursen vänder sig till dig som arbetar eller avser att arbeta med strategiska inköpsfrågor, synkroniserade avrop inom materialförsörjning i takt med produktionens behov, utformar kravspecifikationer kring försörjning eller har ett kostnadsansvar kring försörjning och leverantörskontakter.

Förkunskaper: Du bör ha kunskaper i grundläggande logistik och inköpsarbete. Dessa kunskaper kan ha förvärvats genom studier och/eller arbetslivserfarenhet.

Utbildningsmetod: Inköp, leveranser och leverantörskvalitet är en Premiumkurs som läses över internet via vår plattform för e-learning Instant Education.

Läs mer om utbildningsmetoden E-learning

Utbildningens längd: Cirka 20 timmar aktiv studietid, beroende på förkunskaper. Varje studerande har tillgång till sin kurs i 6 månader.

Fakturapris: 3890 kronor / studerande.

Pris exkl. moms.
För större utbildningsprojekt; begär offert.

E-handelspris:

3740 kronor / studerande

Priset är exkl. moms

Lägg kurs i kundvagn


Vill du ha mer information?

Fyll i formuläret om du vill ha mer information om våra kurser eller vårt kurssystem.

Om du vill visar vi även gärna hur vi arbetar via en distansdemonstration över internet och telefon.


Obligatoriska fält är markerade med *

Namn:*


Företag:


Telefon:*


E-post:*


Meddelande:

Inkludera inte länkar i meddelandet, sådana meddelanden klassas som spam och raderas automatiskt.


Redo att lägga en beställning?

Gå då till vårt orderformulär 

Boka en demo

Intresserad av att veta mer? Ring oss på 011 - 21 93 28 och boka en demo.

Kursen innehåller:

Del 1

Övergripande planering

Den generella planeringsprocessen för ett företags verksamhet.

Produktionsplanering

Den övergripande nivån på planerad produktionsvolym för att nå företagets mål.

Materialförsörjning

Redogörelse för uppgifter och ansvar inom inköpsfunktionen.

Materialplanering

Materialplaneringens arbetsuppgifter.

Planeringsinformation för materialbehov

Redogörelse för säkerhetsfunktioner och planeringsparametrar.

Koncept för materialförsörjning

På materialförsörjningens område finns två tendenser i valet inköpsstrategi.

Förändrade inköpsmönster

Inköpsfunktionens position i företaget.

Försörjningsstrategi

De två huvudalternativen i försörjningsstrategi är single sourcing och multiple sourcing.

Strategisk inköpsmatris

Beskrivning av en modell för strukturerat inköpsarbete.

Materialförsörjning och inköpsstrategi

Traditionella koncept och Just-in-Time koncept.

Utformning av leverantörsstrukturen

Utformningen av leverantörssystemet påverkar köparens konkurrenskraft.

Del 2

Leverantörskvalitet

Det totala värdet för slutkunden skapas gemensamt med leverantörernas kvalitet.

Den industriella inköpsprocessen

Beskrivning av inköpsprocessen.

Inköpsplanering för leverantörsval

Arbetet med leverantörsbedömning.

Leverantörsklassificering

Vanlig terminologi är att klassificera leverantörerna efter deras produkter och tjänster.

Motiv för användning av en viss leverantör

För att kunna förstå dagens leverantörssituation måste man veta varför man använder en bestämd leverantör.

Upprätta leverantörsrelationer

När en leverantör har valts, utvecklas en relation.

Uppföljning av leverans och leverantör

Rutiner för uppföljning av leverans och leverantör.

Leverantörers prestationer

Det verkliga testet med val av leverantör är uppföljningen av erfarenhet eller tillfredsställande prestationer.

Leveranskvalitet

Den uppfattning kunden har av kvaliteten på alla de logistikaktiviteter leverantören gör.

Leveransprecision

Den tidsmässiga tillförlitligheten i leveranserna till kund

Del 3

Trender bland industriella inköpare

Beskrivning av trender och krav på leverantörer och leveranser.

Förändrad kravbild på materialförsörjning

Köparföretag har börjat fokusera på den totala kostnaden för hela logistikkedjan.

Försörjningskedja och osäkerhetsfaktorer

Osäkerhet handlar om att aktörerna i kedjan inte har tillgång till nödvändig information för att kunna fatta bra affärsbeslut.

Reducerade leveranstider och högre leveranssäkerhet

Dessa åtgärder hos leverantören medför att säkerhetslagret hos kunden kan reduceras.

Modell för kundfokuserad produktion

En förenklad metodik att strukturerat utforma en kundfokuserad produktion av produkter och tjänster.

Förväntningar på leverantörer

Produktionsfilosofin inom Leankonceptet lägger stor vikt vid leverantörs relationer.

Hantering av leverantörsrelationer

För att effektivt kunna hantera leveranskedjan måste det finnas en strategi för arbetet med leverantörsrelationer.

Underhåll av en leverantörsrelation

En viktig fråga är hur leverantörsrelationen ska underhållas och hur mycket den tål att exploateras.

Enkla rutiner och förbättrat samarbete

Ett målinriktat arbete kring rutiner och kommunikation leder till lägre kostnader.

Öka tillgängligheten

Gör det enklare för era anställda att studera med en utbildnings- plattform anpassad efter era behov. Läs mer här

Skräddarsy kursen

Vill du lägga till företagsspecifika uppgifter? Vi kan lätt anpassa våra utbildningar efter dina önskemål. Läs mer här

Se hela vårt kursbibliotek på www.gothialogistics.se eller ring oss på 011 - 21 93 24