Gothia Logistics logo
Logo utsmyckning
Användare:
Lösenord:


Kursinloggning

 Kundvagn: Totalt: 0 kr
Du är här: Utbildning / Kursbibliotek Premiumkurser / Riskhantering av leverantörsnätverk

Riskhantering av leverantörsnätverk

Hantera risker i försörjningskedjan

Risker har alltid varit en del av leveranskedjan. Det finns ett oändligt antal faktorer av störningar i leveranskedjan som kan påverka kostnaden, ledtiden eller risken för en leveranskedja när som helst. Riskerna varierar från affär till företag, men genom att beakta det värsta fallet för varje situation kan lösningar sökas i händelse av att störningen skulle inträffa.

Riskhantering kan bidra till att minska komplexiteten hos ett problem och helt förhindra problem. Syftet med riskhantering är att minska förekomsten av störningshändelser och göra det möjligt för företaget att minimera effekten när störningarna inträffar.

Utbildningsmål: Kursen ger dig en fördjupad insikt kring leveranskedjans processer och behovet av ett övergripande arbete i syfte att identifiera och bedöma risker på leveranskedjor till och från företaget, samt utforma strategier kring val och lokalisering av leverantörer för att minska risker och effekter av störningar.

Målgrupp: Kursen vänder sig till dig som arbetar eller avser att arbeta med strategisk planering, prognoser, inköpsfrågor, materialförsörjning och distribution på strategisk nivå även internationellt.

Förkunskaper: Det finns inga formella kunskapskrav, däremot rekommenderas en bred erfarenhet av arbete inom inköp, produktion, logistik och transporter där analyser och omvärldskunskap använts.

Utbildningsmetod: Riskhantering av leverantörsnätverk är en Premiumkurs som läses över internet via vår plattform för e-learning Instant Education.

Läs mer om utbildningsmetoden E-learning

Utbildningens längd: Cirka 20 timmar aktiv studietid, beroende på förkunskaper. Varje studerande har tillgång till sin kurs i 6 månader.

Fakturapris: 3890 kronor / studerande.

Pris exkl. moms.
För större utbildningsprojekt; begär offert.

E-handelspris:

3740 kronor / studerande

Priset är exkl. moms

Lägg kurs i kundvagn


Vill du ha mer information?

Fyll i formuläret om du vill ha mer information om våra kurser eller vårt kurssystem.

Om du vill visar vi även gärna hur vi arbetar via en distansdemonstration över internet och telefon.


Obligatoriska fält är markerade med *

Namn:*


Företag:


Telefon:*


E-post:*


Meddelande:

Inkludera inte länkar i meddelandet, sådana meddelanden klassas som spam och raderas automatiskt.


Redo att lägga en beställning?

Gå då till vårt orderformulär 

Boka en demo

Intresserad av att veta mer? Ring oss på 011 - 21 93 28 och boka en demo.

Kursen innehåller:

Del 1

Företagsstrategi

Företagsstrategin definierar organisationens riktning på lång sikt och bestämmer de mål som måste uppnås.

Principerna för leveranskedjan

Leveranskedjan utgör en uppsättning länkar mellan företagets leverantörer som sträcker sig över aktiviteterna för tillverkning och leverans.

Matchning av fluktuationerna inom utbud och efterfrågan

Leveranskedjan är ett dynamiskt system som gör matchningsarbetet svårare.

Leda verksamheten

Planering och styrning av de resurser som används i processen för att få ut mesta värde av dem.

Vad påverkar materialflödet?

Funktioner i företaget som påverkar materialflödet.

Leverans- och distributionsstruktur

En distributionsstruktur bör utformas för att garantera en effektiv organisering av flöden med färdiga produkter.

Klassificering av riskkällorna för leveranskedjan

Forskningen har identifierat två dimensioner av risk i leveranskedjan uppdelade i externa respektive interna drivkrafter.

Hantering av risker för leveranskedjan

Riskhantering kan bidra till att minska komplexiteten hos ett problem och helt förhindra problem.

Försörjningskedjans effektivitet kontra riskreduktion

Störande risker tenderar att ha en serieeeffekt på leveranskedjan.

Segmentering av leveranskedjan

Leveranskedjan kan utformas och drivas strukturerat med en kombination av segmenteringsfaktorer.

Regionalisering av leveranskedjan

Regionalisering av leveranskedjor så att effekterna av ett förlorat utbud från en anläggning hålls inom regionen.

Del 2

Inköpsstrategi inom strategisk planering

Inköpsorganisationer förväntas ta en allt större roll i den övergripande företagsstrategin.

Strategisk inköpsmatris

Beskrivning av en modell för strukturerat inköpsarbete.

Antalet leverantörer i inköpsstrategin

Problemet med att välja mellan en eller flera leverantörer per produkt.

Geografisk närhet och inköpsstrategi

Geografisk närhet medför många fördelar och köparna önskar därför ha närhet till sina leverantörer.

Utformning av leverantörsstrukturen

Utformningen av leverantörssystemet påverkar köparens konkurrenskraft.

Koncentration till färre leverantörer

En reduktion av det totala antalet leverantörer påverkar positivt möjligheten att uppnå snabba resultat.

Leverantörsnätverk

Använda leverantörens kompetens för utvecklingsarbete och att lösa produktionsproblem.

Motiv för användning av en viss leverantör

För att kunna förstå dagens leverantörssituation måste man veta varför man använder en bestämd leverantör.

Inköpsplanering för leverantörsval

Arbetet med leverantörsbedömning.

Riskhanteringsteknik av leverantörer

Några riskhanteringstekniker för leverantörer kommer att behandlas som ger ett betydande bidrag till ett företags säkerhet.

Del 3

Kartläggning av värdeuppbyggnaden i leveranskedjan

Kartläggningen av värdeuppbyggnaden i leveranskedjan definierar hur man når fram till önskade resultat i en leveranskedja.

Kartläggning av risker och värdeflöden för artiklar

Kartläggning av risker och värdeflöden av inköpsaktiviteter och leverantörsrelationer.

Egenskaper hos efterfrågan

Det finns egenskaper hos efterfrågan som påverkar prognosen och de tekniker som används.

Hantera materialflöden

Faktorer som fokuserar på behovet av en mer samordnad strategi för att hantera materialflödet.

Hantering av osäkerhet

Hantering av osäkerhet och bedömning av framtida efterfrågan som bas för beslut på kort och lång sikt.

Leveranskedjans dynamik

Störningar i efterfrågan kan spridas genom hela leveranskedjan och orsaka betydande svängningar i efterfrågan.

Robusta försörjningsstrategier

Olika strategier för leveranskedjor med syfte att förbättra ett företags förmåga att hantera utbud och efterfrågan bättre under normala omständigheter.

Mätningar på leveranskedjans prestanda

Typiska åtgärder inom lagring som används för att övervaka leveranskedjans prestanda.

Ekonomiska mått på leveranskedjans prestanda

Materialflödet påverkar också olika ekonomiska mått som är angelägna för företaget

Öka tillgängligheten

Gör det enklare för era anställda att studera med en utbildnings- plattform anpassad efter era behov. Läs mer här

Skräddarsy kursen

Vill du lägga till företagsspecifika uppgifter? Vi kan lätt anpassa våra utbildningar efter dina önskemål. Läs mer här

Se hela vårt kursbibliotek på www.gothialogistics.se eller ring oss på 011 - 21 93 24