Gothia Logistics logo
Logo utsmyckning
Användare:
Lösenord:


Kursinloggning

 Kundvagn: Totalt: 0 kr
Du är här: Utbildning / Kursbibliotek Premiumkurser / Förhandlingsteknik med leverantörer

Förhandlingsteknik med leverantörer

Kunskaper för att bli en bättre förhandlare

I dag lever vi i en värld präglad av allt snabbare förändringar där förhandlingar inom olika sektorer och på olika marknader nationella som internationella spelar en allt mer avgörande roll. Förmågan att framgångsrikt kunna förhandla och samarbeta med andra människor blir mot denna bakgrund en mycket viktig färdighet att behärska.

Inköpsandelen i företagens verksamhet blir allt större och rollen som inköpare blir allt viktigare för företagets övergripande konkurrenskraft. Bra inköp kräver att det utvecklas goda relationer med leverantörer som belönas för sina ansträngningar.

Utbildningsmål: Målet med kursen är att du ska få bra kunskaper kring förhandling, förberedelser och taktik samt förstå vilken typ av förhandlare du personligen är och hur du kan lyckas bättre i förhandlingarna. Du får också olika verktyg till stöd i förhandlingarna och utvecklingen av goda relationer med leverantörer.

Målgrupp: Kursen vänder sig till alla som vill lära sig eller utveckla sin förmåga att förhandla, oavsett förkunskaper, bransch eller yrke.

Förkunskaper: Det finns inga formella kunskapskrav, däremot rekommenderas en bred erfarenhet av arbete inom inköp, produktion, logistik, distribution och försäljning.

Utbildningsmetod: Förhandlingsteknik med leverantörer är en Premiumkurs som läses över internet via vår plattform för e-learning Instant Education.

Läs mer om utbildningsmetoden E-learning

Utbildningens längd: Cirka 25 timmar aktiv studietid, beroende på förkunskaper. Varje studerande har tillgång till sin kurs i 6 månader.

Fakturapris: 4590 kronor / studerande.

Pris exkl. moms.
För större utbildningsprojekt; begär offert.

E-handelspris:

4440 kronor / studerande

Priset är exkl. moms

Lägg kurs i kundvagn


Vill du ha mer information?

Fyll i formuläret om du vill ha mer information om våra kurser eller vårt kurssystem.

Om du vill visar vi även gärna hur vi arbetar via en distansdemonstration över internet och telefon.


Obligatoriska fält är markerade med *

Namn:*


Företag:


Telefon:*


E-post:*


Meddelande:

Inkludera inte länkar i meddelandet, sådana meddelanden klassas som spam och raderas automatiskt.


Redo att lägga en beställning?

Gå då till vårt orderformulär 

Boka en demo

Intresserad av att veta mer? Ring oss på 011 - 21 93 28 och boka en demo.

Kursen innehåller:

Del 1

Förhandling som metod

Förmågan att framgångsrikt kunna förhandla och samarbeta med andra människor blir en väldigt viktig färdighet att behärska.

Grundläggande faktorer i förhandlingar

För att en förhandling verkligen ska komma till stånd måste förutsättningar finnas på båda sidor.

Behov som initierar förhandlingsprocessen

Det ligger behov bakom alla förhandlingar och båda parters behov måste till sist vara förenliga på en praktisk nivå.

Förhandlingsplanering

Flexibilitet är kärnan i förhandlingskonsten.

Förhandlarens personliga egenskaper

Självkännedom är en grundförutsättning för att bli en bra förhandlare.

Förhandlingar och stress

Tvingas du förhandla under stress, blir din förhandlingsförmåga nedsatt.

Att kontrollera förhandlingsprocessen

En förhandling är uppdelad i olika faser där de olika faserna och dess ordning kan variera.

Argumentationsfasen

Här försöker parterna påverka varandras ambitioner och uppfattningar om förhandlingsstyrkan.

Del 2

Planering av strategi och tillämpning av taktik

När du går in i en förhandling bör du göra upp en plan för tillvägagångssättet, en strategi, för att uppnå det du vill.

Förhandlingstaktik

Förhandlingstaktiken är den metod vi använder för att genomföra en strategi.

Bedömning av motparten

Det är avgörande att kunna identifiera motpartens behov.

Förhandlingsteknik

Det sätt man arbetar när man förhandlar och vilka verktyg man använder för att nå så goda resultat som möjligt.

Gruppförhandlingar

Gruppförhandlingar följer samma allmänna mönster som man ser i förhandlingar mellan två personer.

Förändrade inköpsmönster

Inköpsfunktionens position i företaget.

Antalet leverantörer i inköpsstrategin

Problemet med att välja mellan en eller flera leverantörer per produkt.

Geografisk närhet och inköpsstrategi

Geografisk närhet medför många fördelar och köparna önskar därför ha närhet till sina leverantörer.

Etiska standarder vid inköp

I överensstämmelse med uppförandekraven för ett visst yrke.

Del 3

Förhandlingens anknytning till inköp

Det är i princip en process som uppnås genom att förhandla, konferera eller diskutera en fråga.

Inköpsplanering

Inköpsplanering omfattar både anskaffning av material och kontakt med leverantörer.

Upprätta leverantörsrelationer

När en leverantör har valts, utvecklas en relation.

Förhandlingstaktik vid inköp

Förhandlingar är ofta en mycket teknisk fråga, men det är alltid en mycket mänsklig fråga också.

Förhandling och inköp

Man skiljer mellan köp genom förhandling och köp genom konkurrerande bud.

Prisförhandling

Priser kan förhandlas om inköparen har kunskap och makt att göra det.

Förhandling med anbudsgivare

Förhandlingen som metod att nå affärsmässiga mål

Förhandling av offerter

Många större inköp och kontrakt inom industriella köp förhandlas fram.

Standardavtal för en affärssituation

Ett standardavtal är ett avtal som är framtaget i syfte att kunna användas vid ett stort antal likartade affärssituationer.

Standardavtal vid köp av tekniska tjänster

De allra flesta standardavtal begränsar de rättigheter som köparen har enligt köplagen.

Öka tillgängligheten

Gör det enklare för era anställda att studera med en utbildnings- plattform anpassad efter era behov. Läs mer här

Skräddarsy kursen

Vill du lägga till företagsspecifika uppgifter? Vi kan lätt anpassa våra utbildningar efter dina önskemål. Läs mer här





Se hela vårt kursbibliotek på www.gothialogistics.se eller ring oss på 011 - 21 93 24