Gothia Logistics logo
Logo utsmyckning
Anvndare:
Lsenord:


Kursinloggning

 Kundvagn: Totalt: 0 kr
Du r hr: Utbildning / Kursbibliotek Premiumkurser / Strategiskt inköp för riskhantering och hållbarhet

Strategiskt inkp fr riskhantering och hllbarhet

Att arbeta proaktivt fr hllbara inkp

Den externa affrsmiljn dr ett fretag konkurrerar frndras kontinuerligt och en organisation mste drfr anpassa sig till dessa frndringar. Verksamhetsstyrning r avgrande fr varje typ av organisation och omfattar bla riskanalyser i syfte att kartlgga fretagets riskmilj och att reducera oskerheter.

Syftet med strategiskt inkp fr riskhantering och hllbarhet r att mjliggra affrer och lsningar fr fretagets verksamhet inom begreppet hllbara inkp.

Utbildningsml: Kursen ger dig en frdjupad insikt kring frsrjningsprocessen med leverantrer och vergripande strategiarbete i syfte att hantera risker och ta fram ml och riktlinjer fr fretagets verksamhet inom begreppet hllbara inkp.

Mlgrupp: Kursen vnder sig till dig som arbetar eller avser att arbeta med affrsutveckling, inkp, produktionsplanering och leverantrsutveckling p strategisk niv.

Frkunskaper: Det finns inga formella kunskapskrav, dremot rekommenderas en bred erfarenhet av arbete inom bla affrsutveckling, inkp, planering, produktionsteknik och logistik.

Utbildningsmetod: Strategiskt inkp fr riskhantering och hllbarhet r en Premiumkurs som lses ver internet via vr plattform fr e-learning Instant Education.

Ls mer om utbildningsmetoden E-learning

Utbildningens lngd: Cirka 30 timmar aktiv studietid, beroende p frkunskaper. Varje studerande har tillgng till sin kurs i 6 mnader.

Pris: 5300 kronor / studerande.

Pris exkl. moms.
Fr strre utbildningsprojekt; begr offert.

Online pris:

5150 kronor / studerande

Priset r exkl. moms

Lgg kurs i kundvagn


Vill du ha mer information?

Fyll i formulret om du vill ha mer information om vra kurser eller vrt kurssystem.

Om du vill visar vi ven grna hur vi arbetar via en distansdemonstration ver internet och telefon.


Obligatoriska flt r markerade med *

Namn:*


Fretag:


Telefon:*


E-post:*


Meddelande:

Inkludera inte lnkar i meddelandet, sdana meddelanden klassas som spam och raderas automatiskt.


Redo att lgga en bestllning?

G d till vrt orderformulr 

Boka en demo

Intresserad av att veta mer? Ring oss p 011 - 21 93 28 och boka en demo.

Kursen innehller:

Del 1

System fr styrning av verksamheter

Verksamhetsstyrning utgr en del av ett produktionssystem med flera funktionella omrden inom en organisation.

Leda verksamheten

Planering och styrning av de resurser som anvnds i processen fr att f ut mesta vrde av dem.

Fretagsstrategi

Fretagsstrategin definierar organisationens riktning p lng sikt och bestmmer de ml som mste uppns.

Slj- och verksamhetsplanering

Fretagets ml och strategier betrffande marknader, frsljning, produkter, produktion och kapital faststlls.

Robusta frsrjningsstrategier

Olika strategier fr leveranskedjor med syfte att frbttra ett fretags frmga att hantera utbud och efterfrgan bttre under normala omstndigheter.

Inkpsstrategi inom strategisk planering

Inkpsorganisationer frvntas ta en allt strre roll i den vergripande fretagsstrategin.

Inkp och strategier

Fretagets resurser och kompetens som bas fr inkpsstrategier.

Grunden fr bemyndigandet av inkp

I de flesta organisationer r inkparen den enda person som r lagligt bemyndigad att hantera fretagsmedel.

Bemyndigandets omfattning fr inkp

Valet av leveransklla r helt en frga om inkpets bemyndigande.

Del 2

Geografisk nrhet och inkpsstrategi

Geografisk nrhet medfr mnga frdelar och kparna nskar drfr ha nrhet till sina leverantrer.

Utformning av leverantrsstrukturen

Utformningen av leverantrssystemet pverkar kparens konkurrenskraft.

Koncentration till frre leverantrer

En reduktion av det totala antalet leverantrer pverkar positivt mjligheten att uppn snabba resultat.

Klassificering av riskkllorna fr leveranskedjan

Forskningen har identifierat tv dimensioner av risk i leveranskedjan uppdelade i externa respektive interna drivkrafter.

Hantering av risker fr leveranskedjan

Riskhantering kan bidra till att minska komplexiteten hos ett problem och helt frhindra problem.

Strategiska val i riskhantering

Det finns strategiska val som ett fretag kan gra fr att minska riskerna i frsrjningskedjan.

Segmentering av leveranskedjan

Leveranskedjan kan utformas och drivas strukturerat med en kombination av segmenteringsfaktorer.

Regionalisering av leveranskedjan

Regionalisering av leveranskedjor s att effekterna av ett frlorat utbud frn en anlggning hlls inom regionen.

Risker i inkpsarbetet

Med dagens snabbt frnderliga frsrjningskedjor finns det ett behov av att riskbedma en strre bild n tidigare.

Riskhanteringsteknik av leverantrer

Ngra riskhanteringstekniker fr leverantrer kommer att behandlas som ger ett betydande bidrag till ett fretags skerhet.

Riskbedmning av leverantrer

Det r nstan regel att en leverantrsbedmning innehller en stor andel riskbedmningar.

Del 3

Ansvar fr analys av stllda krav

Inkpsavdelningen har skyldigheten att inkpa fr att uppfylla alla legitima och behrigt godknda rekvisitioner.

Ansvar fr att specificera produkten

De avdelningar som anvnder produkten har ansvar fr en korrekt definition eller specifikation av den.

Etiskt ansvar fr leverantrsrelationer

Alla avdelningschefer har ett etiskt ansvar att se till att deras fretag har ett rykte om rttvis handel.

Leverantrskvalitet

Det totala vrdet fr slutkunden skapas gemensamt med leverantrernas kvalitet.

Inkpsplanering fr leverantrsval

Arbetet med leverantrsbedmning.

Strategisk inkpsmatris

Beskrivning av en modell fr strukturerat inkpsarbete.

Kartlggning av risker och vrdeflden fr artiklar

Kartlggning av risker och vrdeflden av inkpsaktiviteter och leverantrsrelationer.

Motiv till leverantrssamarbete

I ordet leverantrssamarbete ligger en betoning p aktiv medverkan frn bde kpare och leverantr.

Frvntningar p leverantrer

Produktionsfilosofin inom Leankonceptet lgger stor vikt vid leverantrs relationer.

Hantering av leverantrsrelationer

Fr att effektivt kunna hantera leveranskedjan mste det finnas en strategi fr arbetet med leverantrsrelationer.

Underhll av en leverantrsrelation

En viktig frga r hur leverantrsrelationen ska underhllas och hur mycket den tl att exploateras.

Del 4

Matchning av fluktuationerna inom utbud och efterfrgan

Leveranskedjan r ett dynamiskt system som gr matchningsarbetet svrare.

Hantering av oskerhet

Hantering av oskerhet och bedmning av framtida efterfrgan som bas fr beslut p kort och lng sikt.

Mlsttningar med att hantera oskerhet

Att frbttra tillgngligheten av information fr interna och externa intressenter.

Egenskaper hos efterfrgan

Det finns egenskaper hos efterfrgan som pverkar prognosen och de tekniker som anvnds.

Kartlggning av efterfrgan

Kartlggning efterfrgan innebr att frutsga framtida efterfrgan frn kunder.

Ssongsvariationer i efterfrgan

Mnga produkter har ett ssongsbetonat efterfrgemnster.

Prognossystemets uppbyggnad

Placera in prognoserna i sitt sammanhang genom att titta p hela prognosfunktionen.

Anvndning av prognoser

Systematiska metoder fr att frutsga framtida hndelser.

Prognosarbete

Den valda prognosmetodens resultat br ha en relation till frvntade beslut och dess konsekvenser.

Prognosuppfljning och prognosfel

En fortlpande uppfljning krvs fr att identifiera systematiska frndringar i efterfrgan.

Del 5

Vxthusgasprotokollet

GHG-protokollet syftar till att utveckla internationellt accepterade standarder och verktyg fr redovisning och rapportering av vxthusgaser.

Beaktande av koldioxidavtrycket vid inkp

Beaktande inom globalt inkp av effekterna frn koldioxidavtrycket.

Hllbart inkp

Hllbara inkp r en miljmedveten ledningsprocess.

Hllbara inkp till anvndande verksamheter

Att arbeta med gemensamma mlsttningar om hllbarhet.

Fretagets samhllsansvar

De mest samhllsansvariga fretagen r enligt ett synstt de fretag som har god lnsamhet och tillvxt.

Inkpets situation med CSR

Fretag br ta ett ansvar och samarbeta med leverantrer fr att hantera miljpverkan och frmja ett strre miljansvar.

Inkpsstrategier inom cirkulr ekonomi

Produkter i en cirkulr ekonomi ska ha en design som frebygger avfall.

Hllbara transporter fr samhllet

Samhllets strvan att minska transportsektorns negativa pverkan p klimat och milj.

Godstransportsystem

Att frflytta varor mellan sljare och kpare r grunden fr all handel och krver en logistisk lsning.

Grn logistik

I grn logistik tar man ocks ansvar fr produkten efter frbrukning.

ka tillgngligheten

Gr det enklare fr era anstllda att studera med en utbildnings- plattform anpassad efter era behov. Ls mer hr

Skrddarsy kursen

Vill du lgga till fretagsspecifika uppgifter? Vi kan ltt anpassa vra utbildningar efter dina nskeml. Ls mer hr

Se hela vrt kursbibliotek p www.gothialogistics.se eller ring oss p 011 - 21 93 24