Gothia Logistics logo
Logo utsmyckning
Användare:
Lösenord:


Kursinloggning

 Kundvagn: Totalt: 0 kr
Du är här: Utbildning / Kursbibliotek Premiumkurser / Internationell inköpare

Internationell inköpare

En roll med ett alltmer globalt perspektiv

En inköpare ställs inför allt större utmaningar när leverantörsmarknaden blir mer komplex och internationell. Nästan alla företag måste lära sig att verka på en världsmarknad och hantera förändringar. Genombrott inom transport och kommunikation gör att utländska leverantörer blir praktiskt taget lika nära som de inhemska.

Ny utveckling inom världsomspännande konkurrens och betydelsen av säkrad tillgänglighet till rätt kvalitet av material och komponenter påverkar företagens planering och strategi. Rollen som internationell inköpare blir därför allt mer viktig för företagens övergripande konkurrenskraft.

Utbildningsmål: Syftet med kursen är att ge dig djupare kunskaper inom internationella inköp för ditt företag till förbättrad konkurrenskraft så att du kan genomföra professionella inköp och förhandlingar med större skicklighet och självförtroende på en dynamisk global marknad.

Målgrupp: Kursen vänder sig till dig som arbetar som inköpare eller säljare på en internationell marknad där du skaffat dig erfarenhet av kulturell anpassning samt ekonomiska färdigheter kring priser och förhandlingar.

Förkunskaper: Du bör ha erfarenhet inom inköpsområdet med kunskaper i grundläggande logistik och inköp samt kunskaper i matematik motsvarande minst 2 årskurser på gymnasiet. Språkkunskaper är viktiga för internationella kontakter.

Utbildningsmetod: Internationell inköpare är en Premiumkurs som läses över internet via vår plattform för e-learning Instant Education.

Läs mer om utbildningsmetoden E-learning

Utbildningens längd: Cirka 30 timmar aktiv studietid, beroende på förkunskaper. Varje studerande har tillgång till sin kurs i 6 månader.

Fakturapris: 5300 kronor / studerande.

Pris exkl. moms.
För större utbildningsprojekt; begär offert.

E-handelspris:

5150 kronor / studerande

Priset är exkl. moms

Lägg kurs i kundvagn


Vill du ha mer information?

Fyll i formuläret om du vill ha mer information om våra kurser eller vårt kurssystem.

Om du vill visar vi även gärna hur vi arbetar via en distansdemonstration över internet och telefon.


Obligatoriska fält är markerade med *

Namn:*


Företag:


Telefon:*


E-post:*


Meddelande:

Inkludera inte länkar i meddelandet, sådana meddelanden klassas som spam och raderas automatiskt.


Redo att lägga en beställning?

Gå då till vårt orderformulär 

Boka en demo

Intresserad av att veta mer? Ring oss på 011 - 21 93 28 och boka en demo.

Kursen innehåller:

Del 1

Omvärldsbevakning för inköp

Ett strukturerat sätt för att hämta in och analysera information från företagets omvärld för att kunna fatta strategiska beslut.

Inköpsverksamheten i utveckling

Inköpsfunktionens roll blir allt viktigare.

Inköpsfilosofins utveckling

Alternativa synsätt på inköpsarbetet.

Målen för inköp

Inköp ansvarar för att etablera materialflödet till företaget tillsammans med leverantörerna.

Inköp och vinstpåverkan

Inköp ansvarar för att göra beställningar och se till att varorna anländer i tid.

Inköpets effekter på andra kostnader

Det finns andra sätt förutom direkta utgifter där inköp kan påverka kostnaderna för slutprodukten.

Inköp och lagerhantering

Inköpet har en roll i lagerhantering som är komplex och föränderlig.

Inköpsstrategi inom strategisk planering

Inköpsorganisationer förväntas ta en allt större roll i den övergripande företagsstrategin.

Inköp inom en världsomspännande ekonomi

Nästan alla företag måste lära sig att bedriva verksamhet på en världsmarknad.

Globala inköp

Att köpa råvaror, komponenter eller tjänster från företag utanför hemlandet.

Beslut om globalt inköp

Att fatta beslut om att globalt köpa råmaterial eller komponenter kräver ett noggrant övervägande.

Globalt inköp i handelsföretag

Under senare år har globalt inköp fått en allt större strategisk betydelse för svenska handelsföretag.

Beaktande av koldioxidavtrycket vid inköp

Beaktande inom globalt inköp av effekterna från koldioxidavtrycket.

Del 2

Inköpsverksamhetens struktur

Inköpsverksamheten kan delas in i strukturen; strategiskt, taktiskt och operativt inköp.

Förändrade inköpsmönster

Inköpsfunktionens position i företaget.

Inköpspolicy

Varje inköpsavdelning har policyer, även om de inte alla är skriftliga.

Bra inköpspolicy

Som en allmän regel är det bra inköpspolicy att informera leverantören eller budgivaren så fullständigt som möjligt.

Aspekter på definitionen av kvalitet

Inköp måste säkerställa att kvalitet definieras och uttrycks på ett adekvat sätt.

Kvalitetskrav

Kvalitet mäts inte efter pris.

Kvalitetskontroll vid inköp

Att flytta ansvaret och kostnaden för kvalitetsmätning tillbaka till leverantören.

Inköp enligt specifikation

Kvaliteten baseras på någon standard som både inköparen och leverantören förstår.

Funktionell specifikationsbeskrivning

Det första steget är att analysera materialet eller komponenten för att avgöra till vilken funktion den kommer att fylla.

Kännetecken för en specifikationsbeskrivning

Det finns flera kännetecken för en specifikationsbeskrivning.

Del 3

Utformning av leverantörsstrukturen

Utformningen av leverantörssystemet påverkar köparens konkurrenskraft.

Koncentration till färre leverantörer

En reduktion av det totala antalet leverantörer påverkar positivt möjligheten att uppnå snabba resultat.

Inköpsplanering för leverantörsval

Arbetet med leverantörsbedömning.

Faktorer vid val av leverantörer

Det finns flera faktorer i valet av leverantör.

Alternativ till inköpskällor

Inköparen vill vanligtvis skapa alternativa källor för de produkter som ska köpas in.

Välja leverantörer

Målet med inköp är att få ihop alla de rätta sakerna inklusive rätt leverantör.

Slutligt val av leverantör

Vissa faktorer för att utvärdera potentiella leverantörer är kvantitativa och andra är kvalitativa.

Prisbestämning

Låga slutkostnader är målet och ansvaret för inköp.

Pris och värde

För att mäta värde balanserar vi vad vi får i vårt köp mot vad vi måste betala.

Prissättning

Affär är en process för att nå en ömsesidig överenskommelse som resulterar i försäljning och inköp.

Prisanalys vid inköp

Ett ekonomiskt koncept är att rätt pris baseras till stor del på lagen om utbud och efterfrågan.

Rabatter vid inköp

Det finns fyra typer av rabatter som berör inköpare i deras bedömning av priser.

Ekonomisk orderkvantitet och rabatter

När material köps ger leverantörer ofta rabatt på beställningar över en viss storlek.

Del 4

Den industriella inköpsprocessen

Beskrivning av inköpsprocessen.

Inköpsplanering och prognostisering

Vi får från leverantören vad vi ber leverantören att tillhandahålla.

Förhandling och inköp

Man skiljer mellan köp genom förhandling och köp genom konkurrerande bud.

Förhandling av offerter

Många större inköp och kontrakt inom industriella köp förhandlas fram.

Förhandlingens anknytning till inköp

Det är i princip en process som uppnås genom att förhandla, konferera eller diskutera en fråga.

Förhandlingsplanering

Flexibilitet är kärnan i förhandlingskonsten.

Förhandlingstaktik vid inköp

Förhandlingar är ofta en mycket teknisk fråga, men det är alltid en mycket mänsklig fråga också.

Checklista för avtalsvillkor

En checklista på väsentliga frågor som bör regleras i ett avtal.

Inköp av transporttjänster

Användning av transporttjänster innefattar någon form av inköp.

Incoterms och Combiterms leveransvillkor

Vid försäljning av varor måste varan transporteras mellan säljaren och köparen och lämpliga leveransregler väljas.

Del 5

Leveransbevakning

Arbetet med leveransbevakning för att säkerställa leveransen.

Mätning och uppföljning av inköpsresultat

Innan en inköpsstrategi läggs fast bör en kartläggning av befintliga nyckeltal göras.

Leverantörers prestationer

Det verkliga testet med val av leverantör är uppföljningen av erfarenhet eller tillfredsställande prestationer.

Leverantörsklassificering

Vanlig terminologi är att klassificera leverantörerna efter deras produkter och tjänster.

Partnerskap med leverantörer

Partnerskap kräver mycket närmare och en mer öppen och frekvent kommunikation.

Upprätta leverantörsrelationer

När en leverantör har valts, utvecklas en relation.

Utveckla leverantörer i världsklass

Inköp bör välja och utveckla leverantörer som ger det bästa värdet idag och imorgon.

Hantera kvalitetsproblem

Det finns flera alternativa rutiner som köparen kan använda sig av vid undermåliga leveranser.

Inköpets prestationer

Det är svårt att mäta inköpseffektivitet när så många variabler är inblandade.

Öka tillgängligheten

Gör det enklare för era anställda att studera med en utbildnings- plattform anpassad efter era behov. Läs mer här

Skräddarsy kursen

Vill du lägga till företagsspecifika uppgifter? Vi kan lätt anpassa våra utbildningar efter dina önskemål. Läs mer här

Se hela vårt kursbibliotek på www.gothialogistics.se eller ring oss på 011 - 21 93 24