Gothia Logistics logo
Logo utsmyckning
Användare:
Lösenord:


Kursinloggning

 Kundvagn: Totalt: 0 kr
Du är här: Utbildning / Kursbibliotek Premiumkurser / Inköp och leverantörsplanering

Inköp och leverantörsplanering

Inköpsstrategi; metoder och verktyg

Kontakten med sina leverantörer och kunder är en avgörande faktor för att lyckas i sin omvärld. Den här kursen är en fördjupningskurs som fokuserar på inköpsfrågor och leverantörskontakter inom logistikområdet.

Inköpsrollen är numera en av de viktigaste delarna i ett företags verksamhet. För att ha ett strukturerat grepp om händelserna i det dagliga arbetet lägger företag numera stora resurser på att effektivisera den funktionen bland annat inom inköpsteknik och affärsjuridik.

Utbildningsmål: Kursen ger dig grundläggande kunskaper kring inköpsprocessen, metoder och verktyg för att göra affärsmässiga inköp och samarbeta med leverantörer.

Målgrupp: Kursen vänder sig till dig som arbetar eller avser att arbeta med inköpsfrågor, avrop inom materialförsörjning, försäljning, projektledning, utformar kravspecifikationer eller har ett kostnadsansvar kring försörjning och leverantörskontakter.

Förkunskaper: Du bör ha kunskaper i grundläggande logistik. Dessa kunskaper kan ha förvärvats genom studier och/eller arbetslivserfarenhet.

Utbildningsmetod: Inköp och leverantörsplanering är en Premiumkurs som läses över internet via vår plattform för e-learning Instant Education.

Läs mer om utbildningsmetoden E-learning

Utbildningens längd: Cirka 20 timmar aktiv studietid, beroende på förkunskaper. Varje studerande har tillgång till sin kurs i 6 månader.

Fakturapris: 3890 kronor / studerande.

Pris exkl. moms.
För större utbildningsprojekt; begär offert.

E-handelspris:

3740 kronor / studerande

Priset är exkl. moms

Lägg kurs i kundvagn


Vill du ha mer information?

Fyll i formuläret om du vill ha mer information om våra kurser eller vårt kurssystem.

Om du vill visar vi även gärna hur vi arbetar via en distansdemonstration över internet och telefon.


Obligatoriska fält är markerade med *

Namn:*


Företag:


Telefon:*


E-post:*


Meddelande:

Inkludera inte länkar i meddelandet, sådana meddelanden klassas som spam och raderas automatiskt.


Redo att lägga en beställning?

Gå då till vårt orderformulär 

Boka en demo

Intresserad av att veta mer? Ring oss på 011 - 21 93 28 och boka en demo.

Kursen innehåller:

Del 1

Logistikfunktionen

Materialflödets hantering.

Process- och funktionstänkande

Att välja mellan effektiva funktioner och effektiva processer.

Försörjningskedja

Försörjningskedjans element.

Materialförsörjning i förändring

Samspelet i materialförsörjningen.

Materialförsörjningens funktion

Beskrivning av inköpsfunktionen.

Behovsstyrd materialförsörjning och produktion

Man producerar och levererar efter faktisk förbrukning för en order vid varje arbetsstation tidigare i processen.

Drivkrafter i företagets omvärld

Faktorer som påverkar inköpsarbetet.

Inköpsfunktionens roller

Inköpsfunktionens olika roller.

Inköpsfilosofins utveckling

Alternativa synsätt på inköpsarbetet.

Den industriella marknaden

På en industriell marknad ses kunderna och leverantörerna som jämbördiga partner.

Trender bland industriella inköpare

Beskrivning av trender och krav på leverantörer och leveranser.

Förändrade inköpsmönster

Inköpsfunktionens position i företaget.

Ökad inköpsfrekvens

En ökad frekvens av inköp innebär reducerade inköpskvantiteter per avrop och en ökad leveransfrekvens.

Del 2

Inköpsfunktionens organisation

Inköpsmiljöer och situationer som påverkar inköpets organisation.

Inköp och strategier

Företagets resurser och kompetens som bas för inköpsstrategier.

Inköpsstrategi inom strategisk planering

Inköpsorganisationer förväntas ta en allt större roll i den övergripande företagsstrategin.

Den industriella inköpsprocessen

Beskrivning av inköpsprocessen.

Strategisk inköpsmatris

Beskrivning av en modell för strukturerat inköpsarbete.

Inköpsarbete - effektivisering

Ett stort antal kostnader påverkas av företagets sätt att köpa.

Geografisk närhet och inköpsstrategi

Geografisk närhet medför många fördelar och köparna önskar därför ha närhet till sina leverantörer.

Antalet leverantörer i inköpsstrategin

Problemet med att välja mellan en eller flera leverantörer per produkt.

Koncentration till färre leverantörer

En reduktion av det totala antalet leverantörer påverkar positivt möjligheten att uppnå snabba resultat.

Del 3

Inköpsarbetet – Produkttyper

Inköpsarbetets variation.

Inköpsplanering

Inköpsplanering omfattar både anskaffning av material och kontakt med leverantörer.

Kravspecifikation för inköp

Grunderna till hur en kravspecifikation upprättas.

Inköpsplanering för leverantörsval

Arbetet med leverantörsbedömning.

Leverantörsrelationer

Uttrycket en kedja är aldrig starkare än sin svagaste länk kan väl tillämpas på samarbetet med leverantörer.

Leverantörsklassificering

Vanlig terminologi är att klassificera leverantörerna efter deras produkter och tjänster.

Motiv för användning av en viss leverantör

För att kunna förstå dagens leverantörssituation måste man veta varför man använder en bestämd leverantör.

Leverantörskvalitet

Det totala värdet för slutkunden skapas gemensamt med leverantörernas kvalitet.

Inköp och Juridik

Begrepp och lagstiftning.

Avtal

Redogörelse av avtalsformens juridiska verkan.

Avtal om leveranser

Avtal om leveranser minskar osäkerheten i efterfrågan.

Leveransserviceavtal

Beskrivning av olika element kring avtal om leverantörsservice.

Ramavtal

Formen ramavtal för en långsiktig affärsuppgörelse.

Checklista för avtalsvillkor

En checklista på väsentliga frågor som bör regleras i ett avtal.

Leveransvillkor

Inledande frågor kring leveransklausuler och ägandeöverföring i transportkedjan.

Incoterms

Dessa är internationellt fastställda leveransvillkor som fördelar ansvar och risk.

Öka tillgängligheten

Gör det enklare för era anställda att studera med en utbildnings- plattform anpassad efter era behov. Läs mer här

Skräddarsy kursen

Vill du lägga till företagsspecifika uppgifter? Vi kan lätt anpassa våra utbildningar efter dina önskemål. Läs mer här

Se hela vårt kursbibliotek på www.gothialogistics.se eller ring oss på 011 - 21 93 24