Gothia Logistics logo
Logo utsmyckning
Användare:
Lösenord:


Kursinloggning

 Kundvagn: Totalt: 0 kr
Du är här: Utbildning / Kursbibliotek Premiumkurser / Handel och tullhantering

Handel och tullhantering

Internationell handel och tullteknik av varor

I takt med ett alltmer globaliserat inköp har kraven ökat på företagens inköpsfunktioner. För ett högindustrialiserat samhälle som Sverige spelar handel och internationellt varuutbyte en allt större roll. Ingen handel är möjlig utan transporter.

Begreppet globala värdekedjor används ofta för att beskriva en internationell produktions- och leveranskedja, där delar av produktionen sker i olika länder, men också genom att handelshinder finns såsom tullar och andra restriktioner.

Utbildningsmål: Denna kurs ger dig grunderna för tullproceduren utgående från EU:s lagstiftning och Tullagen samt beskriver tullhanteringen, dess avgifter och beräkningen av tullvärdet för en vara.

Målgrupp: Kursen vänder sig till dig som arbetar eller avser att arbeta med globala inköp, internationella transporter av materialflöden till lager och produktion.

Förkunskaper: Det finns inga formella kunskapskrav, men du får gärna ha arbetat någon tid inom området.

Utbildningsmetod: Handel och tullhantering är en Premiumkurs som läses över internet via vår plattform för e-learning Instant Education.

Läs mer om utbildningsmetoden E-learning

Utbildningens längd: Cirka 15 timmar aktiv studietid, beroende på förkunskaper. Varje studerande har tillgång till sin kurs i 6 månader.

Fakturapris: 3050 kronor / studerande.

Pris exkl. moms.
För större utbildningsprojekt; begär offert.

E-handelspris:

2900 kronor / studerande

Priset är exkl. moms

Lägg kurs i kundvagn


Vill du ha mer information?

Fyll i formuläret om du vill ha mer information om våra kurser eller vårt kurssystem.

Om du vill visar vi även gärna hur vi arbetar via en distansdemonstration över internet och telefon.


Obligatoriska fält är markerade med *

Namn:*


Företag:


Telefon:*


E-post:*


Meddelande:

Inkludera inte länkar i meddelandet, sådana meddelanden klassas som spam och raderas automatiskt.


Redo att lägga en beställning?

Gå då till vårt orderformulär 

Boka en demo

Intresserad av att veta mer? Ring oss på 011 - 21 93 28 och boka en demo.

Kursen innehåller:

Del 1

Globalt inköp i handelsföretag

Under senare år har globalt inköp fått en allt större strategisk betydelse för svenska handelsföretag.

Godsavsändare och godsmottagare

Godsflödet får olika karaktär beroende på var relationerna finns i förädlingskedjan.

Organisera transporter

Speditörens roll i ett transportuppdrag.

Speditionsföretaget

Speditörens huvudroller i transportkedjan.

Logistikens roll i försörjningskedjan

Det övergripande målet för ett logistiksystem är att maximera lönsamheten.

Fysiskt distributionssystem

Det finns sammanlänkade aktiviteter som påverkar kundservice och kostnaden för att tillhandahålla den.

Handel med vara eller tjänst

Förutsättningarna för handel är olika beroende på om ditt företag handlar inom eller utanför EU.

Internationell handel

Den internationella handeln och handelsmönstren utvecklas och förändras ständigt.

Utrikeshandel som begrepp

Utrikeshandel är all handel som sker över landgränser.

Fri rörlighet för handeln inom EU

Det råder så kallad fri rörlighet för varor, tjänster, personer och kapital inom EU.

Del 2

Tullteknik

Tullverkets uppgifter och olika begrepp inom tullhantering av gods.

Tulltaxan

Inledande beskrivning tulltaxans uppbyggnad samt system för klassificering varor.

Tulltaxans grundregler

För att du ska kunna klassificera en vara rätt måste man använda tulltaxans grundregler, de allmänna bestämmelserna.

Tulltaxan och varukoder

I Tulltaxan finns varukoder för de varor som man vill importera eller exportera.

Beräkning av tullvärde

Innan en importör får förfoga över varor som förts in i landet måste de förtullas baserat på varans tullvärde.

Tullager och dess hantering

Här man kan lagra egna eller andras varor från länder utanför EU som är hänförda till ett tullagerförfarande.

Lagring av EU:varor på tullager

Ett tullager är till för att lagra icke-unionsvaror.

Öka tillgängligheten

Gör det enklare för era anställda att studera med en utbildnings- plattform anpassad efter era behov. Läs mer här

Skräddarsy kursen

Vill du lägga till företagsspecifika uppgifter? Vi kan lätt anpassa våra utbildningar efter dina önskemål. Läs mer här

Se hela vårt kursbibliotek på www.gothialogistics.se eller ring oss på 011 - 21 93 24