Gothia Logistics logo
Logo utsmyckning
Användare:
Lösenord:


Kursinloggning

 Kundvagn: Totalt: 0 kr
Du är här: Utbildning / Kursbibliotek Premiumkurser / Praktiskt inköpsarbete

Praktiskt inköpsarbete

En viktig del för företagets konkurrenskraft

Rollen som inköpare blir allt mer viktig för företagets övergripande konkurrenskraft. Den tidigare orderläggaren övergår till att bli en viktig affärsman med mycket kommersiellt, tekniskt och internationellt kunnande.

Kursen fokuserar på inköpsprocessens praktiska och juridiska frågor. Den ger dig de kunskaper som behövs för att förstå säljarens respektive köparens ansvar och förpliktelser i samband med en affärsuppgörelse.

Utbildningsmål: Syftet med kursen är att ge dig bättre kunskaper i affärsjuridik och avtal så att du skall kunna genomföra professionella inköp och förhandlingar med större skicklighet och självförtroende.

Målgrupp: Kursen vänder sig till dig som arbetar som inköpare eller säljare men även till dig som har grundläggande kunskaper kring inköpsprocessen exempelvis från att ha gått vår kurs Inköp och leverantörsplanering.

Förkunskaper: Du bör ha kunskaper i grundläggande logistik och kunskaper i matematik motsvarande 2 årskurser på gymnasiet.

Utbildningsmetod: Praktiskt inköpsarbete är en Premiumkurs som läses över internet via vår plattform för e-learning Instant Education.

Läs mer om utbildningsmetoden E-learning

Utbildningens längd: Cirka 20 timmar aktiv studietid, beroende på förkunskaper. Varje studerande har tillgång till sin kurs i 6 månader.

Fakturapris: 3890 kronor / studerande.

Pris exkl. moms.
För större utbildningsprojekt; begär offert.

E-handelspris:

3740 kronor / studerande

Priset är exkl. moms

Lägg kurs i kundvagn


Vill du ha mer information?

Fyll i formuläret om du vill ha mer information om våra kurser eller vårt kurssystem.

Om du vill visar vi även gärna hur vi arbetar via en distansdemonstration över internet och telefon.


Obligatoriska fält är markerade med *

Namn:*


Företag:


Telefon:*


E-post:*


Meddelande:

Inkludera inte länkar i meddelandet, sådana meddelanden klassas som spam och raderas automatiskt.


Redo att lägga en beställning?

Gå då till vårt orderformulär 

Boka en demo

Intresserad av att veta mer? Ring oss på 011 - 21 93 28 och boka en demo.

Kursen innehåller:

Del 1

Inköpsfunktionens utveckling

Inköpsfunktionens utveckling sedan 1970-talet och nutida betydelse för konkurrenskraften.

Inköpsfunktionens betydelse

Inköpsarbetets förändring och ökade komplexitet under senare tid.

Inköpsfunktionens traditionella mål

Inköp som process.

Inköpsanalys och planering

En metod för att genomlysa inköpsfunktionen i en verksamhet.

Inköpsbehov

Identifiering av företagets inköpsbehov och inköpsplanering.

Inköpsplanering

Inköpsplanering omfattar både anskaffning av material och kontakt med leverantörer.

Wilsonformeln

Med hjälp av Wilsonformeln beräknar man den mest ekonomiska orderkvantiteten.

Ökad inköpsfrekvens

En ökad frekvens av inköp innebär reducerade inköpskvantiteter per avrop och en ökad leveransfrekvens.

Anbudsförfrågan

Principerna för en anbudsförfrågan.

Målprissättning i inköpsarbetet

Det lägsta priset som önskad vara eller material kan köpas till.

Upprättande av anbudsförfrågan

Grunderna till hur en anbudsförfrågan upprättas.

Kravspecifikation för inköp

Grunderna till hur en kravspecifikation upprättas.

Värdeanalys vid kravspecifikation

Introduktion till värdeanalysen som metod att analysera de funktionella behoven.

Faktorer vid val av leverantörer

Det finns flera faktorer i valet av leverantör.

Del 2

Leverantörsmarknaden

Arbetet med leverantörssökning och leverantörsbedömning.

Antalet leverantörer i inköpsstrategin

Problemet med att välja mellan en eller flera leverantörer per produkt.

Materialförsörjning och inköpsstrategi

Traditionella koncept och Just-in-Time koncept.

Upphandlingsformer

Beskrivning av olika typer av upphandling.

Anbudsprövning

Introduktion till afärsmässighet och anbudssammanställning.

Utvärdering av anbud

Metoder för utvärdering och jämförelse av anbud.

Förhandling med anbudsgivare

Förhandlingen som metod att nå affärsmässiga mål

Avtal

Redogörelse av avtalsformens juridiska verkan.

Köplagen

Bestämmelser som reglerar köp av lös egendom mellan näringsidkare eller mellan konsumenter inom Sverige.

Köpeavtal vid upphandling

Avtalet med dess villkor som en bekräftelse på genomförd upphandling.

Incoterms

Dessa är internationellt fastställda leveransvillkor som fördelar ansvar och risk.

Ersättningsformer

Avtal baserade på ersättningsformer och riskprofil.

Incitamentsvillkor

Metoder att ge leverantören incitament att genomföra avtalet.

Prisjusteringsklausuler och index

Metoder för säkra prisstabilitet i en affärsuppgörelse över tiden.

Ramavtal

Formen ramavtal för en långsiktig affärsuppgörelse.

Checklista för avtalsvillkor

En checklista på väsentliga frågor som bör regleras i ett avtal.

Del 3

Leveransbevakning

Arbetet med leveransbevakning för att säkerställa leveransen.

Godsmottagning

Aktiviteter vid mottagning av ankommande gods.

Varumottagning och kontroll

Mottagningskontroll för ankommande gods.

Kvalitetskontroll

Rutiner kring kvalitetskontroll vid ankommande gods.

Besiktning

Besiktningsbegreppet som en undersökande del i upphandlingsprocessen.

Reklamation

Reklamationens innebörd.

Transportreklamation

CMR-konventionen och Vägtransportlagen föreskriver hur reklamationer ska hanteras.

Märkning och adressering

Rutiner kring märkning för ankommande gods.

Garanti

Garantins syfte och omfattning.

Attest och betalning

Rutiner för fakturakontroll.

Uppföljning av leverans och leverantör

Rutiner för uppföljning av leverans och leverantör.

Öka tillgängligheten

Gör det enklare för era anställda att studera med en utbildnings- plattform anpassad efter era behov. Läs mer här

Skräddarsy kursen

Vill du lägga till företagsspecifika uppgifter? Vi kan lätt anpassa våra utbildningar efter dina önskemål. Läs mer här

Se hela vårt kursbibliotek på www.gothialogistics.se eller ring oss på 011 - 21 93 24