Gothia Logistics logo
Logo utsmyckning
Användare:
Lösenord:


Kursinloggning

 Kundvagn: Totalt: 0 kr
Du är här: Utbildning / Kursbibliotek Premiumkurser / Produktionsteknik 1 - Allmänt

Produktionsteknik 1 - Allmänt

Begrepp och samband för effektiv produktionsteknik

Ämnet produktionsteknik omfattar en mängd olika arbetsuppgifter som förekommer i tillverkande företag. Det är viktigt att de produktionstekniska funktionerna samarbetar med varandra för att man ska uppnå ett bra resultat både vad det gäller produktivitet och produktkvalitet.

Det är även viktigt att man förstår hur produktionstekniken fungerar som en länk mellan konstruktion och produktion och hur den påverkar produktionsresultatet.

Utbildningsmål: Under utbildningen lär du dig att förstå och använda ett antal produktionstekniska metoder och ekonomiska samband som är till nytta vid utvärdering av olika produktionstekniska lösningar och arbete med produktionsutveckling.

Målgrupp: Kursen riktar sig till dig som arbetar praktiskt med någon funktion inom det produktionstekniska området eller arbetar med produktionsutveckling. Att studera produktionsteknik ger viktig kunskap för alla som medverkar i en produktionsprocess.

Förkunskaper: Det finns inga formella kunskapskrav, men du får gärna ha arbetat någon tid inom området.

Utbildningsmetod: Produktionsteknik 1 - Allmänt är en Premiumkurs som läses över internet via vår plattform för e-learning Instant Education.

Läs mer om utbildningsmetoden E-learning

Utbildningens längd: Cirka 25 timmar aktiv studietid, beroende på förkunskaper. Varje studerande har tillgång till sin kurs i 6 månader.

Fakturapris: 4590 kronor / studerande.

Pris exkl. moms.
För större utbildningsprojekt; begär offert.

E-handelspris:

4440 kronor / studerande

Priset är exkl. moms

Lägg kurs i kundvagn


Vill du ha mer information?

Fyll i formuläret om du vill ha mer information om våra kurser eller vårt kurssystem.

Om du vill visar vi även gärna hur vi arbetar via en distansdemonstration över internet och telefon.


Obligatoriska fält är markerade med *

Namn:*


Företag:


Telefon:*


E-post:*


Meddelande:

Inkludera inte länkar i meddelandet, sådana meddelanden klassas som spam och raderas automatiskt.


Redo att lägga en beställning?

Gå då till vårt orderformulär 

Boka en demo

Intresserad av att veta mer? Ring oss på 011 - 21 93 28 och boka en demo.

Kursen innehåller:

Del 1

Produktionsteknik i företag

Produktionsteknik brukar definieras i termer av utveckling och styrning av produktionssystem.

Produktionsteknik berör alla

Alla som arbetar i ett företag deltar i varierande grad med en insats inom produktionsteknik.

Produktionsteknisk organisation

De produktionstekniska arbetsuppgifterna delas mellan olika avdelningar i ett företag.

Utveckling av produktionssystem

Beskrivning av produktionssystem och krav på industriell konkurrensförmåga.

Verktyg och maskiner

Verktyg och maskiner bör vara noggrant avpassad för de produkter man tillverkar.

Materialförsörjning till förbrukningsplats

Inom och mellan de olika avdelningarna i ett tillverkande företag sker många transporter.

Produktionssystem

Faktorer ingående i ett produktionssystem.

Processberedning

Den del av produktionstekniken som arbetar med förberedelse för produktion kallas generellt beredning.

Effektiva produktionssystem

Nödvändiga faktorer för att nå övergripande ekonomiska mål för produktionsfunktionen.

Del 2

Produktutveckling och konstruktion

Produktutvecklingsprocessen syftar till att få fram producerbara produkter.

Tillverkningsteknologi

Val av tillverkningsprocess kräver goda bearbetningstekniska kunskaper.

Värdeanalys inom produktionsutveckling

En metod som man kan använda när man vill öka ett produktionssystems kvalitet och produktivitet.

Metodik vid värdeanalysarbete

Metodiken vid värdeanalysarbete kan sammanfattas i fyra steg.

Samarbetet mellan konstruktör och beredare

Ju tidigare synpunkter på produktionsmässighet kan tillämpas i konstruktionsarbetet desto bättre.

Gruppteknologi

Gruppteknologi innebär att artiklar, som i något avseende liknar varandra grupperas ihop.

Produktion av halvfabrikat

Fördelarna med att produktens kundspecifika egenskaper kommer in i slutet av tillverkningskedjan.

Modularisering för rationalisering

En systematisk och väl genomförd modularisering innebär många fördelar vid metodutveckling.

Tillverka själv eller köpa tillverkning

Alternativet för köp måste utvärderas utifrån flera aspekter.

Del 3

Rationalisering

Det är viktigt att alltid söka förbättringar i tillverkningsteknik och av produkternas konstruktion.

Produktionstyp

Fördjupad analys av produktionssystem.

Materialplanering och styrning

Introduktion av planerings- och styrsystem inom produktionsprocesser.

Faktorer och trender

Beskrivningar av faktorer som påverkar förutsättningarna för planering och styrning.

Kapacitetsbegrepp

Introduktion till olika begrepp.

Operationstider

Beräkning av operationstider ger viktig information för planeringen av kapacitetsbehov.

Ekonomiska mål

Introduktion till begrepp som mäter måluppfyllelse och användningen av företagets resurser.

Produktionsekonomiskt tänkande

Produktionsekonomi innebär att man optimerar resurser och väljer den bästa möjliga arbetsmetoden.

Del 4

Kapacitetsdimensionering

Val av tillverkningsstrategi och sambandet med dimensioneringen av tillverkningsresursernas kapacitet.

Tidseffektivitet

Motiven för tidseffektiva produktionssystem och ambitionen att minska ledtiderna.

Produktivitet och effektivitet

Begreppet produktivitet används ofta synonymt med begreppet effektivitet.

Relationen effektivitet och produktivitet

Båda begreppen behandlar resultat i förhållande till insats.

Flera dimensioner av produktivitet

Produktivitetsmått för förhållandet mellan produktionsresultat och resursinsats kan delas in i två kategorier.

Produktivitet eller kostnadsjakt

Produktivitetsförbättring är ett av de starkaste medlen för att nå hög konkurrenskraft och långsiktig lönsamhet.

Vanliga misstag kring begreppet produktivitet

Fem vanliga misstag vid användning av begreppet produktivitet vid utveckling av produktionsprocesser.

Lönsamhet och produktivitet

Lönsamhet handlar om relationen mellan output och input i monetära termer i form av resultat och tillgångar.

Del 5

Tillverkande företag

Resurser och övriga förutsättningar som krävs för att bedriva effektiv verksamhet.

Begrepp och definitioner

De vanligaste begreppen inom produktionslogistik och material- och produktionsstyrning.

Materialflöden och lager

Lagrens funktion i flödeskedjan.

Mål för material- och produktionsstyrning

Redogörelse för olika mål för material- och produktionsstyrning i ett företag.

Logistisk effektivitet

Olika effektivitetsmått som hjälpmedel för att följa upp prestationer och kunna delegera ansvar.

Planering av produktionen

Planerings- och styrsystemens syfte att ge en helhetssyn för effektiv planeringen.

Produktionsfunktionen

Beskrivning av olika sätt att gruppera och strukturera en produktionsfunktion.

Tillverkningssystem

Målsättning med tillverkningssystemets utformning.

Öka tillgängligheten

Gör det enklare för era anställda att studera med en utbildnings- plattform anpassad efter era behov. Läs mer här

Skräddarsy kursen

Vill du lägga till företagsspecifika uppgifter? Vi kan lätt anpassa våra utbildningar efter dina önskemål. Läs mer här

Se hela vårt kursbibliotek på www.gothialogistics.se eller ring oss på 011 - 21 93 24