Gothia Logistics logo
Logo utsmyckning
Användare:
Lösenord:


Kursinloggning

 Kundvagn: Totalt: 0 kr
Du är här: Utbildning / Kursbibliotek Premiumkurser / Produktionsteknik 3 - Filosofier

Produktionsteknik 3 - Filosofier

Lean Production och kvalitetsarbete med Six Sigma

Effektiviseringar och rationaliseringar inom industrin är idag ett faktum som det inte går att bortse ifrån.

Kursen Produktionsteknik 3 – Filosofier ger en ingående förståelse för begrepp och samband kring produktionsfilosofier för flödesorienterad och förbrukningsstyrd tillverkning även kallad Lean Production.

Dessutom behandlas metoder för att säkra ett standardiserat arbetssätt där kvalitetsarbetet baseras på Six Sigma och faktabaserade beslut.

Utbildningsmål: Denna kurs ger viktig kunskap för alla som medverkar i utveckling av produktionsprocesser, kvalitet och verksamhet och som önskar arbeta efter ett standardiserat arbetssätt med ständig förbättring som metod för ökad effektivitet.

Målgrupp: Alla som arbetar praktiskt med och eventuellt även ansvarar för någon funktion inom produktionsteknik, kvalitet och logistik eller arbetar med verksamhetsutveckling.

Förkunskaper: Det finns inga formella kunskapskrav, men du får gärna ha arbetat någon tid inom området.

Utbildningsmetod: Produktionsteknik 3 - Filosofier är en Premiumkurs som läses över internet via vår plattform för e-learning Instant Education.

Läs mer om utbildningsmetoden E-learning

Utbildningens längd: Cirka 20 timmar aktiv studietid, beroende på förkunskaper. Varje studerande har tillgång till sin kurs i 6 månader.

Fakturapris: 3890 kronor / studerande.

Pris exkl. moms.
För större utbildningsprojekt; begär offert.

E-handelspris:

3740 kronor / studerande

Priset är exkl. moms

Lägg kurs i kundvagn


Vill du ha mer information?

Fyll i formuläret om du vill ha mer information om våra kurser eller vårt kurssystem.

Om du vill visar vi även gärna hur vi arbetar via en distansdemonstration över internet och telefon.


Obligatoriska fält är markerade med *

Namn:*


Företag:


Telefon:*


E-post:*


Meddelande:

Inkludera inte länkar i meddelandet, sådana meddelanden klassas som spam och raderas automatiskt.


Redo att lägga en beställning?

Gå då till vårt orderformulär 

Boka en demo

Intresserad av att veta mer? Ring oss på 011 - 21 93 28 och boka en demo.

Kursen innehåller:

Del 1

Förbättringspotential med Lean Production

Man måste som ledare eller medarbetare våga utmana sina processer, både de fysiska och mentala.

Konkurrenskraftigt arbetssätt

Förespråkare hävdar att Lean Production är det mest konkurrenskraftiga sättet för industriell produktion.

Japansk tillverkningsfilosofi och Lean Production

Det japanska företaget Toyota kopplas ofta samman med Lean Production.

Resurseffektiv verksamhet

I den resurseffektiva arbetsorganisationen är en effektiv hantering av alla resurser, internt och externt, centralt.

Begreppet Lean Production

Det innefattar dels ett antal principer och dels ett antal verktyg.

Hur Lean Production hänger ihop

Grunden i Lean-modellen är begreppen Stabilitet och Standard.

Värdeskapande processer

Det är nödvändigt att kunden uppfattar sig få ett högre värde i den erbjudna produkten jämfört med alternativ.

Behovsstyrd materialförsörjning och produktion

Man producerar och levererar efter faktisk förbrukning för en order vid varje arbetsstation tidigare i processen.

Tillämpningar av Lean-konceptet

Synsättet med Lean-principer är att produktutvecklingen skapar morgondagens värdeflöde.

Del 2

Flödesorientering

Att skapa en organisation som mer liknar verkligheten och som utgår från hur kundvärde skapas.

Flöde eller process

Båda dessa begrepp, flöde och process, förekommer inom organisationsutveckling.

Processorientering

Att ha fokus på arbetssättet och inte på den färdiga varan eller tjänsten.

Processorienterat arbetssätt

Att förstå hur det egna arbetet passar in i helheten.

Att beskriva processer

En process dokumenteras ofta i form av en processkarta som visar hur aktiviteter hänger ihop.

Mätningar och resultat i processorientering

Allt förbättringsarbete ska baseras på fakta vilket baseras på att mäta och följa upp resultat.

Flödesorienterad produktion

Att organisera efter flödet innebär att man grupperar maskiner och utrustning med produktflödet.

Arbetsuppgifter i flödesorienterad produktion

Att skapa förutsättningar för attraktivare arbetsuppgifter och samarbete.

Teambaserad produktion

Ett mått på morgondagens mest effektiva organisationer är dess förmåga att lära.

Övergång till flödesvägar

Att sträva efter förenkling är att organisera maskiner och utrustning efter produkter och flödesvägar.

Flödesvägar och effektivitet

En följd av övergången till flödesvägar i materialflödet är en gradvis förbättring av effektiviteten i driften.

Utveckla värdeflödet

Företaget måste skapa en struktur för att stödja förutsättningarna för det interna värdeflödet.

Del 3

Verksamhetsutveckling och ständiga förbättringar

Framgångsrikt förbättringsarbete är en mycket god investering.

Koncept inom verksamhetsutveckling

Många specifika koncept inom verksamhetsutveckling har rötter från japansk industriverksamhet.

Koncept Total Quality Control

Fokus på kvalitetsarbetet genom ändrade arbetsformer och engagemang från samtliga medarbetare.

Koncept Total Quality Management

Kvalitetsfrågor har alltmer blivit en ledningsfråga, men också någonting som omfattar hela företaget eller organisationen.

Koncept Total Productive Maintenance

En metod för verksamhetsutveckling genom förbättringar av företagets förädlande processer, utrustningar samt personal.

Strategi för kvalitetsutveckling

Ett företags kvalitetsstrategier bör byggas på ett kontinuerligt engagemang från företagets ledning.

Produktens kvalité

Systematisering av begreppet produktens kvalité.

Argument för kvalitet

Det moderna samhället är beroende av att många produkter fungerar på avsett sätt.

Sex standardavvikelser

Syftet med Six Sigma är att åstadkomma en mätbar reduktion av oönskad variation i produktkvalitet.

Six Sigma metoden

Six Sigma går ut på att förbättra processer och deras resultat på ett systematiskt sätt.

Att arbeta med Six Sigma

Det är ett systematiskt utnyttjande av arbetssätt och verktyg för att identifiera orsaker till variation.

Implementeringsstrategi för Six Sigma

Det går att urskilja tre allmänna strategier för implementering av Six Sigma.

Hierarkin i Six Sigma

Den bygger på bälten med olika färger som representerar personens kunskap och erfarenhet.

Six Sigma implementering

En avgörande faktor för framgång är att den högsta ledning har ett tydligt engagemang i arbetet.

Lean Six Sigma

Metoderna Lean Production och Six Sigma kompleterar varandra och kan integreras.

Jämförelse av metoderna Lean och Six Sigma

En kombinerad strategi Lean Six Sigma måste beakta några av skillnaderna mellan baskoncepten.

Öka tillgängligheten

Gör det enklare för era anställda att studera med en utbildnings- plattform anpassad efter era behov. Läs mer här

Skräddarsy kursen

Vill du lägga till företagsspecifika uppgifter? Vi kan lätt anpassa våra utbildningar efter dina önskemål. Läs mer här

Se hela vårt kursbibliotek på www.gothialogistics.se eller ring oss på 011 - 21 93 24