Gothia Logistics logo
Logo utsmyckning
Användare:
Lösenord:


Kursinloggning

 Kundvagn: Totalt: 0 kr
Du är här: Utbildning / Kursbibliotek Premiumkurser / Produktionsteknik 2 - Kvalitet och energianvändning

Produktionsteknik 2 - Kvalitet och energianvändning

Samband mellan investeringar, arbetsmiljö och energianvändning

Det gäller att hushålla med resurserna och att använda dessa där de gör störst nytta för kunden. Det är alltid kunden som slutligen avgör om produkten har ett värde eller inte och om värdet motsvarar priset för den.

Den här kursen behandlar begrepp och samband inom investeringsplanering, arbetsmiljöns betydelse och övergripande frågor kring kvalitet och energianvändning i arbetet med ständig förbättring och hushållning av resurser.

Kursen berör även vikten av den goda arbetsmiljöns betydelse för ett framgångsrikt företag samt aktuell lagstiftning och krav på energieffektivisering.

Utbildningsmål: Kursen ger en bred insikt i begrepp och samband inom produktion och investeringsplanering. Under utbildningen lär du dig att förstå och använda ett antal ekonomiska metoder för kostnads- och intäktsanalys och samband som är till nytta i arbetet med produktionsutveckling och energieffektivisering.

Målgrupp: Alla som arbetar praktiskt med och eventuellt även ansvarar för någon funktion inom det produktionstekniska området eller arbetar med produktionseffektivisering. Att studera produktionsteknik ger viktig kunskap för alla som medverkar i en produktionsprocess.

Förkunskaper: Det finns inga formella kunskapskrav, men du får gärna ha arbetat någon tid inom området.

Utbildningsmetod: Produktionsteknik 2 - Kvalitet och energianvändning är en Premiumkurs som läses över internet via vår plattform för e-learning Instant Education.

Läs mer om utbildningsmetoden E-learning

Utbildningens längd: Cirka 20 timmar aktiv studietid, beroende på förkunskaper. Varje studerande har tillgång till sin kurs i 6 månader.

Fakturapris: 3890 kronor / studerande.

Pris exkl. moms.
För större utbildningsprojekt; begär offert.

E-handelspris:

3740 kronor / studerande

Priset är exkl. moms

Lägg kurs i kundvagn


Vill du ha mer information?

Fyll i formuläret om du vill ha mer information om våra kurser eller vårt kurssystem.

Om du vill visar vi även gärna hur vi arbetar via en distansdemonstration över internet och telefon.


Obligatoriska fält är markerade med *

Namn:*


Företag:


Telefon:*


E-post:*


Meddelande:

Inkludera inte länkar i meddelandet, sådana meddelanden klassas som spam och raderas automatiskt.


Redo att lägga en beställning?

Gå då till vårt orderformulär 

Boka en demo

Intresserad av att veta mer? Ring oss på 011 - 21 93 28 och boka en demo.

Kursen innehåller:

Del 1

Investeringar handlar om strategi

Investeringskalkylen måste vägas mot strategiska och kvalitativa aspekter på investeringen.

Investeringsarbete

Ett större investeringsprojekt innehåller många upprepade aktiviteter både internt och externt.

Investeringsprocessen

Investeringsprocessen kan brytas ned i olika steg, som vart och ett fyller en viktig funktion.

Investeringskalkylering

Investeringar syftar ofta till att öka lönsamheten.

Investeringsbedömning

Investeringsbeslut är många gånger svåra beslut beroende främst på att de ofta präglas av osäkerhet.

Metoder för investeringskalkylering

Översiktlig behandling av de vanligaste kalkylmetoderna.

Del 2

Kvalitetsarbete

Företaget skall erhålla nöjda kunder och en effektivare verksamhet.

Kvalitetsbrister

Brister på en vara eller tjänst ur kundens perspektiv.

Arbetet med kvalitetsförbättringar

Strategier att förändra synsätt och beteende hos både ledning och medarbetare.

Kunden bestämmer

Kunden avgör om produkten uppfyller de egna uttalade och underförstådda behoven.

Grundregler i kvalitetsarbetet

De viktigaste grundreglerna och principerna i kvalitetsarbetet.

Produkter med kvalitet

Produktens kvalitet påverkas av många aktiviteter och processer.

Ständiga förbättringar

Förbättringsarbetet måste ständigt pågå och förbättringar kan delas in i olika kategorier.

Genomförande av förbättringsprojekt

Allt förbättringsarbete bör genomföras på ett systematiskt sätt.

Del 3

Arbetsstudier

Arbetsstudier innebär systematiska undersökningar av samspelet mellan människor, material och anläggningar.

Systematiskt arbetsmiljöarbete

Att kontinuerligt undersöka arbetsförhållanden, bedöma och hantera risker och kontrollera åtgärder.

Belastningsergonomi

Belastningsergonomi handlar om hur centrala faktorer i arbetet påverkar kroppens muskler och leder.

God belastningsergonomi

Fem teser kan formuleras för god belastningsergonomi.

Ensidigt arbete

Att ideligen upprepa samma rörelser ger upphov till en ständig belastning.

Tung manuell hantering

En tung manuell hantering innebär risk för överbelastning som kan ge svåra besvär i rygg, axlar och nacke.

Ansvarsfördelning för arbetsmiljön

Lagstiftningen på arbetsmiljöområdet och kompletterande föreskrifter anger hur ansvaret fördelas.

Arbetsmiljöinspektion

Den regionala tillsynen av arbetsmiljön utförs av inspektörer inom Arbetsmiljöverket.

Del 4

Energieffektivisering inom industrin

EKL-lagen syftar till att främja förbättrad energieffektivitet i stora företag.

Källor till industriella energiförluster

I en industriell process uppstår energiförluster som måste kompenseras genom en ökning av den till processen tillförda energin.

Tryckluftssystem

Enkla åtgärder i tryckluftssystem kan generera stora besparingar av energi.

Arbete med energieffektivisering

Inled gärna arbetet med energieffektivisering genom att utgå från ett helt system.

Energikartläggning

Kartläggning av energianvändning i en industri innebär ett omfattande arbete på en relativt detaljerad nivå.

Energiledningssystem

Energiledningssystemet skall vara dokumenterat för att det skall kunna upprätthållas och kommuniceras.

Lean för energieffektivisering

Att energieffektivisera innebär att först se över och förstå sin energianvändning.

Öka tillgängligheten

Gör det enklare för era anställda att studera med en utbildnings- plattform anpassad efter era behov. Läs mer här

Skräddarsy kursen

Vill du lägga till företagsspecifika uppgifter? Vi kan lätt anpassa våra utbildningar efter dina önskemål. Läs mer här

Se hela vårt kursbibliotek på www.gothialogistics.se eller ring oss på 011 - 21 93 24