Gothia Logistics logo
Logo utsmyckning
Användare:
Lösenord:


Kursinloggning

 Kundvagn: Totalt: 0 kr
Du är här: Utbildning / Kursbibliotek Premiumkurser / Lager och distribution

Utbildningar inom Lager och distribution

För bästa möjliga kundservice

Tidigare ansågs stora lager vara tecken på ett välmående och stabilt företag. Idag har synen på lagerhållning förändrats väsentligt och kostnadsaspekten på lagerhållningen har allt mer kommit i fokus.

Att hantera lager har blivit ett prioriterat område eftersom lagret har en stor påverkan på
kostnaderna för logistik och utförandet av kundservice. Fokus ligger snarare på ett snabbt genomflöde än en omfattande lagring.

Vi har följande utbildningar inom området Lager och distribution:

Svenska:

Distribution och transport 
Den logistiska kedjan av transporter från producent till konsument.

Efterfrågestyrd distribution  
Anpassning av utbudet efter köparens efterfrågan.

Godshantering och administration 
Minimera kostnader och maximera kundservice.

Grundläggande internationell transporträtt 
Transporträtten är en viktig del av internationell handel. .

Grundläggande lager och distribution  
Att kunna uppfylla kundens krav.

Grundläggande produktionsekonomi och lager 
Värdeskapande logistiktjänster inom lagerhantering.

Intermodala containertransporter 
En transportkedja av enhetslaster med kvalificerad koordinering.

Introduktion sjötransporter och spedition 
Integrerade transporter med sjöfart och enhetslastteknik.

Introduktion till transporträtt 
Internationella regelverk för global transport av gods.

Lagerstyrning 
Skapa förutsättningar för god lönsamhet.

Livsmedelssäkerhet inom distribution  
Hantering av livsmedel vid rätt temperatur.

Logistik och godsmottagning 
Koordinerad styrning av materialflöden.

Logistik och transportledning 
Koordinerad styrning av transportresurser och godsflöden.

Materialflöden och lager 
Hantering av godsflöden.

Reklamationshantering av transporter 
Att hantera kundreklamationer på ett sakligt sätt .

Sjötransport och handel 
Att skapa plats- och tidsnytta för kundernas produkter internationellt.

Transport och spedition 
Organisation av transportarbetet.

Transporter och dokumentation 
Administration kring transporter.

Transporter och fraktberäkningar 
Att välja rätt leveranssätt och få ett bättre pris..

Transportteknik för lastning och säkring 
God leveranskvalitet kräver tillförlitliga transporter.

Engelska:

Basic International Transport Law 
The transport law is an important part of international trade..

Distribution and Logistics 
The logistic chain of transportation from producer to consumer.

Introduction to Inventory Management 
Inventories decouple supply and demand.

Introduction to Transport Law 
International regulations for global transport of goods.

Inventory Management 
Planning and controlling inventory effectively.

Managed Packaging for Supply Chain  
To stand up to impacts along the supply chain.

Packaging for Distribution and Shipping 
Understanding how packaging systems and logistics systems interact .

Physical Supply and Distribution 
Moving goods in the distribution chain.


Se hela vårt kursbibliotek på www.gothialogistics.se eller ring oss på 011 - 21 93 24