Gothia Logistics logo
Logo utsmyckning
Användare:
Lösenord:


Kursinloggning

 Kundvagn: Totalt: 0 kr
Du är här: Utbildning / Kursbibliotek Premiumkurser / Godshantering och administration

Godshantering och administration

Minimera kostnader och maximera kundservice

Liksom inom övriga delar i ett distributionssystem är målsättningen för lageradministrationen att minimera kostnader och maximera kundservice.
Ett lager innebär att man förvarar produkter i väntan på kommande behov. Det finns olika motiv för ett företag att bygga upp lager vilket direkt påverkar lagrets karaktär. Lagrets utformning påverkar hanteringen och lagringen av artiklar.

Kursen berör olika delar, alla lika viktiga för företagets kontakter med både med leverantörer och kunder.

Utbildningsmål: Målet med kursen är att ge förståelse för samspelet mellan produktion, lager och leveranser och deras roller i logistikkedjan. En hög leveransservice kräver att företagets system för tillverkning, lagring och utleverans läggs upp på ett lämpligt sätt.

Målgrupp: Kursen riktar sig till personer som arbetar med transporter, inköp, distribution och lager.

Förkunskaper: Det finns inga formella kunskapskrav, men du får gärna ha arbetat någon tid inom området.

Utbildningsmetod: Godshantering och administration är en Premiumkurs som läses över internet via vår plattform för e-learning Instant Education.

Läs mer om utbildningsmetoden E-learning

Utbildningens längd: Cirka 25 timmar aktiv studietid, beroende på förkunskaper. Varje studerande har tillgång till sin kurs i 6 månader.

Fakturapris: 4590 kronor / studerande.

Pris exkl. moms.
För större utbildningsprojekt; begär offert.

E-handelspris:

4440 kronor / studerande

Priset är exkl. moms

Lägg kurs i kundvagn


Vill du ha mer information?

Fyll i formuläret om du vill ha mer information om våra kurser eller vårt kurssystem.

Om du vill visar vi även gärna hur vi arbetar via en distansdemonstration över internet och telefon.


Obligatoriska fält är markerade med *

Namn:*


Företag:


Telefon:*


E-post:*


Meddelande:

Inkludera inte länkar i meddelandet, sådana meddelanden klassas som spam och raderas automatiskt.


Redo att lägga en beställning?

Gå då till vårt orderformulär 

Boka en demo

Intresserad av att veta mer? Ring oss på 011 - 21 93 28 och boka en demo.

Kursen innehåller:

Del 1

Produktionsprocess

Beskrivning av begreppet produktionsprocess.

Lagerhållning

Lagrets roll i olika företag och förhållanden inom tillverkning och variation i efterfrågan.

Motiv för att ha lager

Den främsta anledningen till lagerhållning är leveranstiden. En färdig vara är alltid lättare att sälja.

Typer av lager

Olika kategorier av lager och deras syften.

Leveransservice från lager

Hur man på ett effektivt sätt tillfredsställer kundens önskemål.

Rörliga och fasta kostnader

Kostnaderna i ett företag kan delas in i rörliga och fasta kostnader.

Principer för lageradministration

Att klargöra vilken lagringsprincip som skall användas för godset och för individuella artiklar.

Effektivitet inom lagring och hantering

Kostnadseffektivitet kräver balans mellan lagring och hantering.

Klassificering av artiklar

Klassificering görs för att man skall kunna differentiera styrningen av lagret.

Flödesaspekter på lagret

Några typiska strukturer på materialflödet som påverkar lagrets utformning.

Lastbärare

För att hantera och lagra produkter med standardiserade hjälpmedel.

Enhetslast

En lämplig godsstorlek som sammanhållet kan hanteras med standardiserade hjälpmedel.

Enhetslastteknik

För att hantera och transportera produkter med standardiserade transportmedel på land och sjö.

Uppbyggnad av laster på pall

Det vanligaste sättet att bygga upp transportenheter av styckegods är att lägga godset på lastpallar.

Andra former av lastbärare

Beroende på produkten används olika typer av lastbärare.

ISO-container

ISO-containern är oftast gjord av stål med hörnbeslag och med dimensioner enligt internationell standard.

Transportenheter

Betydelsen av att sammanställa godset till rationella enheter för hantering och transporter.

Del 2

Förvaringsmetoder vid lagring

Förutsättningar och former för utformning av lager och dess hantering.

Ställagelagring av pallat gods

Den vanligaste lagringsmetoden i industrins lager där godset normalt förvaras på pallar.

Djuplagring och fristapling av pallat gods

Djuplagring innebär att lastpallarna placeras i djup direkt på golvet.

Hyllfackslagring

Hyllfack används för förvaring av gods som ofta utgörs av små detaljer.

Specialkonstruktioner för förvaring

Vid förvaring i lager finns olika utrustningar som underlättar och effektiviserar lagerverksamheten.

Automatlager

Ett lager som på en manuell eller automatisk signal levererar ut en lagrad enhet utan mänsklig hjälp.

Placering av artiklar

Intressanta principer som ger vägledning till placering av artiklarna.

Åtkomsttid för artiklar i lager

Tiden från det att beslut tas om uttag från lagret till dess att artikeln rent fysiskt är utplockad ur lagret.

Plocklagrets uppbyggnad

Plocklagrets funktion.

Buffertzoner

I ett plocklager kan tre olika principer för att utforma en buffert urskiljas: avsidesliggande buffert, närliggande buffert och plockzonsbuffert.

Plockteknik

Huvudmetoder för plockning av gods i lager.

Utplockningsprinciper

Principer hur ordern tas fram från lagret, sättas samman och göras i ordning för leverans.

Del 3

Materialhantering

Materialhanteringens indelning i olika funktioner.

Materialflödets påverkan på hanteringsteknik

Vid utformning av lager måste hanteringstekniken för råvaror, komponenter och produkter beaktas.

Godsmottagning

Aktiviteter vid mottagning av ankommande gods.

Uppackning och ompackning

Operationer mellan externt till internt flöde.

Märkning och adressering

Rutiner kring märkning för ankommande gods.

Kvalitetskontroll

Rutiner kring kvalitetskontroll vid ankommande gods.

Interna transporter

Interna förflyttningar mellan godsmottagning, förråd/lager, produktionsmoment och godsavsändning.

Lager och förråd

Förvaring och administration av material i väntan på behov.

Inläggning på lager

Principer för placering av gods i lager.

Uttag från lager

Hur plockningen av artiklar från lager organiseras i samband med en ordersammanställning.

Materialhantering i produktionen

Intern hantering och förflyttning av material.

Just-in-time i materialflöden

Utveckling av effektiva former för interna materialflöden.

Packning och märkning

Emballering och märkning som underlättar hantering och transport.

Godsavsändning

Aktiviteter vid avsändning av gods från lager eller produktion.

Öka tillgängligheten

Gör det enklare för era anställda att studera med en utbildnings- plattform anpassad efter era behov. Läs mer här

Skräddarsy kursen

Vill du lägga till företagsspecifika uppgifter? Vi kan lätt anpassa våra utbildningar efter dina önskemål. Läs mer här

Se hela vårt kursbibliotek på www.gothialogistics.se eller ring oss på 011 - 21 93 24