Gothia Logistics logo
Logo utsmyckning
Användare:
Lösenord:


Kursinloggning

 Kundvagn: Totalt: 0 kr
Du är här: Utbildning / Kursbibliotek Premiumkurser / Materialflöden och lager

Materialflöden och lager

Hantering av godsflöden

I ett tillverkande företag lever man på materialflödet; materialflödet är företagets livsnerv. Det finns olika sätt att organisera verksamheten runt materialflödet. Det optimala är ett kontinuerligt flöde från början till slut vilket inte alltid är möjligt.

Denna kurs tar upp aspekter kring hantering av godsflöde i samband med interna och externa transporter. Ett viktigt syfte är att ett företag ska kunna styra och utforma sina materialflöden och lager för att skapa förutsättningar för att bli konkurrenskraftig.

Utbildningsmål: Denna kurs ger dig en ökad förståelse av styrning och utformning av materialflöden och lager. Detta för att bli ett lönsamt företag som är en god leverantör och effektivt utnyttjar sina resurser.

Målgrupp: Kursen vänder sig till dig som arbetar eller avser att arbeta med lager eller materialflöden vid transporter och produktion.

Förkunskaper: Det finns inga formella kunskapskrav, men du får gärna ha arbetat någon tid inom området.

Utbildningsmetod: Materialflöden och lager är en Premiumkurs som läses över internet via vår plattform för e-learning Instant Education.

Läs mer om utbildningsmetoden E-learning

Utbildningens längd: Cirka 20 timmar aktiv studietid, beroende på förkunskaper. Varje studerande har tillgång till sin kurs i 6 månader.

Fakturapris: 3890 kronor / studerande.

Pris exkl. moms.
För större utbildningsprojekt; begär offert.

E-handelspris:

3740 kronor / studerande

Priset är exkl. moms

Lägg kurs i kundvagn


Vill du ha mer information?

Fyll i formuläret om du vill ha mer information om våra kurser eller vårt kurssystem.

Om du vill visar vi även gärna hur vi arbetar via en distansdemonstration över internet och telefon.


Obligatoriska fält är markerade med *

Namn:*


Företag:


Telefon:*


E-post:*


Meddelande:

Inkludera inte länkar i meddelandet, sådana meddelanden klassas som spam och raderas automatiskt.


Redo att lägga en beställning?

Gå då till vårt orderformulär 

Boka en demo

Intresserad av att veta mer? Ring oss på 011 - 21 93 28 och boka en demo.

Kursen innehåller:

Del 1

Tillverkande företag

Resurser och övriga förutsättningar som krävs för att bedriva effektiv verksamhet.

Produktionsekonomi

Produktionsekonomiska aspekter och ekonomiska mål genom en effektiv produktförädling.

Begrepp och definitioner

De vanligaste begreppen inom produktionslogistik och material- och produktionsstyrning.

Produktion

Produktionssystemets flöden i deras omvandling från råmaterial till färdig produkt.

Verksamhetsstyrning

System för verksamhetsstyrning

Planeringsprocessen

Planeringsnivåer och detaljeringsgrad.

Materialflöden och lager

Lagrens funktion i flödeskedjan.

Organisation kring materialflödet

Organisationsfrågor kring styrningen av materialflödet.

Del 2

Kapital bundet i lager

En grundläggande utgångspunkt för materialstyrning är att kapitalbindningen ska hållas på en låg nivå.

Lageromsättningshastighet

Lageromsättningshastighet är ett mått på hur snabbt lagret förnyas.

Logistisk effektivitet

Olika effektivitetsmått som hjälpmedel för att följa upp prestationer och kunna delegera ansvar.

Kundservice

Kundservice är ett överordnat begrepp för alla kringtjänster i en affärsuppgörelse

Begreppet leveransservice

Leveransservice handlar om ett företags prestation mot kund och påverkan på intäkterna

Ledtid och orderprocess

Ledtid utgör tiden från beställning till leverans och utgör kundens totala väntetid

Leveransprecision

Den tidsmässiga tillförlitligheten i leveranserna till kund

Leveranssäkerhet

Beskrivning av begreppet som handlar om förmågan att leverera rätt vara i rätt kvantitet och kvalitet.

Arbete med nyckeltal

Synpunkter på arbete med nyckeltal.

Varumottagning och kontroll

Mottagningskontroll för ankommande gods.

Besiktning

Besiktningsbegreppet som en undersökande del i upphandlingsprocessen.

Reklamation

Reklamationens innebörd.

Del 3

Produktionsfunktionen

Beskrivning av olika sätt att gruppera och strukturera en produktionsfunktion.

Materialflödessystemet

Mönster i materialflödessystemets utformning inom ett tillverkande företag .

Planering av produktionen

Planerings- och styrsystemens syfte att ge en helhetssyn för effektiv planeringen.

Flaskhalsplanering

Flaskhalsplanering som ett modernt produktionskoncept.

Just-in-Time-filosofi

Flaskhalsplanering och Just-in-Time filosofi.

Den japanska sjön

En symbolik för Just-in-Time filosofins första grundpelare.

Just-in-Time-Produktion

Grundläggande komponenter i JIT.

Kanban-system

Tillverkningssystem med kanban och direktavrop.

Arbete med truckar

Arbete i lager med truckar är en riskfylld arbetsmiljö.

Arbetsmiljö i lagerverksamhet

Belastningen vid olika kombinationer av tungt arbete eller obekväm arbetsställning måste ses över.

Ensidigt arbete

Att ideligen upprepa samma rörelser ger upphov till en ständig belastning.

Tung manuell hantering

En tung manuell hantering innebär risk för överbelastning som kan ge svåra besvär i rygg, axlar och nacke.

Öka tillgängligheten

Gör det enklare för era anställda att studera med en utbildnings- plattform anpassad efter era behov. Läs mer här

Skräddarsy kursen

Vill du lägga till företagsspecifika uppgifter? Vi kan lätt anpassa våra utbildningar efter dina önskemål. Läs mer här

Se hela vårt kursbibliotek på www.gothialogistics.se eller ring oss på 011 - 21 93 24