Gothia Logistics logo
Logo utsmyckning
Användare:
Lösenord:


Kursinloggning

 Kundvagn: Totalt: 0 kr
Du är här: Utbildning / Kursbibliotek Premiumkurser / Logistik och godsmottagning

Logistik och godsmottagning

Koordinerad styrning av materialflöden

Varje företags verksamhet påverkas av det materialflöde som hanteras. På ett övergripande plan gäller det att knyta samman de funktioner som hanterar material i försörjningskedjan, på ett sätt som ger interna och externa kunder tillfredsställande leveransservice och säkerhet.

Totalkostnadstänkandet och helhetssynen är ett centralt begrepp inom logistiken. Den baseras på att olika kostnadsposter påverkar varandra på ett komplext sätt och att olika åtgärder stäms av mot en totalkostnad i syfte att kunna minimera denna.

Utbildningsmål: Målet med kursen är att ge förståelse för det viktiga samspelet mellan leverantör, transport och godsmottagning. Kursen beskriver godsflöden som på ett tidsstyrt sätt efterfrågas inom lager och produktion, med inspiration från Lean-filosofin.

Målgrupp: Kursen vänder sig till dig som arbetar eller avser att arbeta med materialflöden vid transporter, godsmottagning, terminaler, lager eller med materialförsörjning mot produktion.

Förkunskaper: Det finns inga formella kunskapskrav, men du får gärna ha arbetat någon tid inom området.

Utbildningsmetod: Logistik och godsmottagning är en Premiumkurs som läses över internet via vår plattform för e-learning Instant Education.

Läs mer om utbildningsmetoden E-learning

Utbildningens längd: Cirka 20 timmar aktiv studietid, beroende på förkunskaper. Varje studerande har tillgång till sin kurs i 6 månader.

Fakturapris: 3890 kronor / studerande.

Pris exkl. moms.
För större utbildningsprojekt; begär offert.

E-handelspris:

3740 kronor / studerande

Priset är exkl. moms

Lägg kurs i kundvagn


Vill du ha mer information?

Fyll i formuläret om du vill ha mer information om våra kurser eller vårt kurssystem.

Om du vill visar vi även gärna hur vi arbetar via en distansdemonstration över internet och telefon.


Obligatoriska fält är markerade med *

Namn:*


Företag:


Telefon:*


E-post:*


Meddelande:

Inkludera inte länkar i meddelandet, sådana meddelanden klassas som spam och raderas automatiskt.


Redo att lägga en beställning?

Gå då till vårt orderformulär 

Boka en demo

Intresserad av att veta mer? Ring oss på 011 - 21 93 28 och boka en demo.

Kursen innehåller:

Del 1

Logistikarbete

Logistikarbetets konsekvenser inom hela företaget.

Logistiska aktiviteter

Aktiviteter och ansvarsområden inom logistiken.

Nyckeltal inom logistikområdet

Logistikeffektivitet och några av dess nyckeltal.

Totalkostnadsmodellen

Modell för val av optimal balans mellan hög leveransservice och låga logistikkostnader.

Kostnadsposter i totalkostnadsmodellen

De fyra vanligaste kostnadsposterna ur logistiksynpunkt.

Suboptimering och helhetssyn

Förklaring av effekterna av suboptimering.

Materialhantering

Materialhanteringens indelning i olika funktioner.

Leveranskvalitet

Den uppfattning kunden har av kvaliteten på alla de logistikaktiviteter leverantören gör.

Transportlogistik

Förflyttning av material mellan produktionsanläggningar och den färdiga produkten till kund.

Transporttjänster

Konsekvenser av logistikutveckling.

Del 2

Inköpsplanering

Inköpsplanering omfattar både anskaffning av material och kontakt med leverantörer.

Viktiga faktorer för materialförsörjning

Det är viktigt att tidigt identifiera vilka leveranser i form av material eller artiklar som är kritiska.

Synkronisering av materialflöden

Att kostnadseffektivt balansera behov av material mot tillgång på material i flöden.

Materialbehovsplanering för lagerhållning

Planering av behov av råvaror och komponenter mot order eller prognoser.

Cyklisk planering

Artiklarna placeras in i ett cyklisk upprepat produktionsmönster.

Hantering av osäkerhet

Hantering av osäkerhet och bedömning av framtida efterfrågan som bas för beslut på kort och lång sikt.

Reducerade leveranstider och högre leveranssäkerhet

Dessa åtgärder hos leverantören medför att säkerhetslagret hos kunden kan reduceras.

Just-in-time i materialflöden

Utveckling av effektiva former för interna materialflöden.

Just-in-Time-leveranser

Just-in-Time-leveranser präglas av behovsstyrd materialförsörjning.

Effekter med Just-in-Time-leveranser

Med ökad leveransfrekvens måste rutinerna göras enkla och pappersarbetet vara ett minimum.

Leverantörsstyrda lager

Leverantören bevakar lagernivån och fyller på kundens lager vid behov utan att en särskild beställning.

Del 3

Insatser till förbättrad materialförsörjning

Fem principiella områden för förbättrande åtgärder behandlas.

Effektivare terminaler

Förslag till åtgärder för att effektivisera terminalhanteringen av gods.

Logistik och godsmottagning

Totalkostnadskalkyler för materialflöden är centrala verktyg för deras styrning.

Tidsbestämd lossning

En transportör tilldelas ett tidsintervall för att ankomma med sitt gods och få det lossat

Godsmottagning

Aktiviteter vid mottagning av ankommande gods.

Kvalitetskontroll

Rutiner kring kvalitetskontroll vid ankommande gods.

Uppackning och ompackning

Operationer mellan externt till internt flöde.

Märkning och adressering

Rutiner kring märkning för ankommande gods.

Interna transporter

Interna förflyttningar mellan godsmottagning, förråd/lager, produktionsmoment och godsavsändning.

Effektiv hantering av emballage

Olika krav som finns på emballage för att effektivisera hanteringen.

Öka tillgängligheten

Gör det enklare för era anställda att studera med en utbildnings- plattform anpassad efter era behov. Läs mer här

Skräddarsy kursen

Vill du lägga till företagsspecifika uppgifter? Vi kan lätt anpassa våra utbildningar efter dina önskemål. Läs mer här

Se hela vårt kursbibliotek på www.gothialogistics.se eller ring oss på 011 - 21 93 24