Gothia Logistics logo
Logo utsmyckning
Användare:
Lösenord:


Kursinloggning

 Kundvagn: Totalt: 0 kr
Du är här: Utbildning / Kursbibliotek Premiumkurser / Transporter och dokumentation

Transporter och dokumentation

Administration kring transporter

Transportföretag påverkas av omvärldens utveckling. Alla transporter har idag en avgörande betydelse för den kundservice som företag erbjuder.

Dokumentation och tullteknik är andra mycket viktiga delar som man bör ha goda kunskaper i, när det gäller transporter.

Administrationen av transporter är ett viktigt strategiskt, operationellt och nödvändigt verktyg för företagets vidareutveckling.

Utbildningsmål: Målet med kursen är att ge dig kunskap och förståelse för transportfunktionens dokumentation.

Syftet är att ge dig grundläggande kunskap om regelverk och dokumentation som styr ansvaret för godset och transporten.

Målgrupp: Kursen riktar sig till personer som arbetar med transporter, inköp, distribution och lager.

Förkunskaper: Det finns inga formella kunskapskrav, men du får gärna ha arbetat någon tid inom området.

Utbildningsmetod: Transporter och dokumentation är en Premiumkurs som läses över internet via vår plattform för e-learning Instant Education.

Läs mer om utbildningsmetoden E-learning

Utbildningens längd: Cirka 15 timmar aktiv studietid, beroende på förkunskaper. Varje studerande har tillgång till sin kurs i 6 månader.

Fakturapris: 3050 kronor / studerande.

Pris exkl. moms.
För större utbildningsprojekt; begär offert.

E-handelspris:

2900 kronor / studerande

Priset är exkl. moms

Lägg kurs i kundvagn


Vill du ha mer information?

Fyll i formuläret om du vill ha mer information om våra kurser eller vårt kurssystem.

Om du vill visar vi även gärna hur vi arbetar via en distansdemonstration över internet och telefon.


Obligatoriska fält är markerade med *

Namn:*


Företag:


Telefon:*


E-post:*


Meddelande:

Inkludera inte länkar i meddelandet, sådana meddelanden klassas som spam och raderas automatiskt.


Redo att lägga en beställning?

Gå då till vårt orderformulär 

Boka en demo

Intresserad av att veta mer? Ring oss på 011 - 21 93 28 och boka en demo.

Kursen innehåller:

Del 1

Transportföretaget

Inom transportföretagen finns planering på olika nivåer.

Materialflöde blir godsflöde

Materialflödets hantering mellan godsavsändare och godsmottagare.

Godsavsändning

Aktiviteter vid avsändning av gods från lager eller produktion.

Grundregler för lastning och säkring

Viktiga regler inom transportteknik och trafiksäkerhet.

Transportadministration

Samordning och utveckling av företagets fysiska distributionsresurser.

Ansvarsfrågor vid transporter

I avtalet mellan säljare och köpare regleras ansvar, risker och betalningsvillkor.

Incoterms

Dessa är internationellt fastställda leveransvillkor som fördelar ansvar och risk.

Goodwillansvar vid transporter

En klar företagspolicy kan behövas för att hantera komplexa transportfrågor.

Transportteknikens grunder

Goda kunskaper inom transportteknik är viktiga genom hela distributionskedjan.

Varu- och ansvarsförsäkring

Inledande redogörelse för försäkringsvärde och premier.

Tullteknik

Tullverkets uppgifter och olika begrepp inom tullhantering av gods.

Del 2

Dokumentation vid biltransporter

Beskrivning av viktigare dokument och dess funktion.

Allmänna bestämmelser kring farligt gods

Farligt gods är ämnen och föremål som kan orsaka skador på liv, hälsa, miljö eller egendom.

Aktörer vid transport av farligt gods

Vid transport av farligt gods är många aktörer inblandade.

Fördelar och nackdelar med biltransporter

Sammanfattning av olika faktorer.

Dokumentation vid järnvägstransporter

Beskrivning av viktigare dokument och dess funktion

Fördelar och nackdelar med järnvägstransporter

Sammanfattning av olika faktorer.

Dokumentation vid sjötransporter

Beskrivning av viktigare dokument, dess funktion och ansvarsregler.

Fördelar och nackdelar med sjötransporter

Sammanfattning av olika faktorer.

Dokumentation vid flygtransporter

Beskrivning av viktigare principer kring tariffer, dokumentation och ansvarsregler.

Fördelar och nackdelar med flygtransporter

Sammanfattning av olika faktorer.

Godsmottagning

Aktiviteter vid mottagning av ankommande gods.

Transportreklamation

CMR-konventionen och Vägtransportlagen föreskriver hur reklamationer ska hanteras.

Öka tillgängligheten

Gör det enklare för era anställda att studera med en utbildnings- plattform anpassad efter era behov. Läs mer här

Skräddarsy kursen

Vill du lägga till företagsspecifika uppgifter? Vi kan lätt anpassa våra utbildningar efter dina önskemål. Läs mer här

Se hela vårt kursbibliotek på www.gothialogistics.se eller ring oss på 011 - 21 93 24