Gothia Logistics logo
Logo utsmyckning
Användare:
Lösenord:


Kursinloggning

 Kundvagn: Totalt: 0 kr
Du är här: Utbildning / Kursbibliotek Premiumkurser / Introduktion till transporträtt

Introduktion till transporträtt

Internationella regelverk för global transport av gods

Den logistiska kedjan av transporter från producent till konsument blir alltmer komplex med den ökade globaliseringen. Därför krävs väl fungerande och effektiva transporter. Speditörens uppgift är att organisera internationella och nationella godstransporter för andras räkning.

Speditörens ansvar regleras enligt olika regler, beroende på vilken roll utförandet har i ett uppdrag. Det inverkar på utformning av dokument, ansvar och försäkring. Leveransreglerna Incoterms 2020 är ett nödvändigt inslag i varje internationellt köpeavtal.

Utbildningsmål: Kursen ger dig insikter i olika frågor när det gäller att hantera import och export av gods kring en transporttjänst. Du får även insikter i leveransvillkoren Incoterms 2020 samt tullteknik.

Målgrupp: Kursen riktar sig till personer som arbetar med transporter, inköp, distribution och lager.

Förkunskaper: Det finns inga formella kunskapskrav, men du får gärna ha arbetat någon tid inom området.

Utbildningsmetod: Introduktion till transporträtt är en Premiumkurs som läses över internet via vår plattform för e-learning Instant Education.

Läs mer om utbildningsmetoden E-learning

Utbildningens längd: Cirka 15 timmar aktiv studietid, beroende på förkunskaper. Varje studerande har tillgång till sin kurs i 6 månader.

Fakturapris: 3050 kronor / studerande.

Pris exkl. moms.
För större utbildningsprojekt; begär offert.

E-handelspris:

2900 kronor / studerande

Priset är exkl. moms

Lägg kurs i kundvagn


Vill du ha mer information?

Fyll i formuläret om du vill ha mer information om våra kurser eller vårt kurssystem.

Om du vill visar vi även gärna hur vi arbetar via en distansdemonstration över internet och telefon.


Obligatoriska fält är markerade med *

Namn:*


Företag:


Telefon:*


E-post:*


Meddelande:

Inkludera inte länkar i meddelandet, sådana meddelanden klassas som spam och raderas automatiskt.


Redo att lägga en beställning?

Gå då till vårt orderformulär 

Boka en demo

Intresserad av att veta mer? Ring oss på 011 - 21 93 28 och boka en demo.

Kursen innehåller:

Del 1

Transport och logistik

Områdena transport och logistik befinner sig i en kontinuerlig utveckling.

Transportföretaget

Inom transportföretagen finns planering på olika nivåer.

Materialflöde blir godsflöde

Materialflödets hantering mellan godsavsändare och godsmottagare.

Speditionsföretaget

Speditörens huvudroller i transportkedjan.

Organisera transporter

Speditörens roll i ett transportuppdrag.

Speditörens dokument

Speditörsdokument kopplade till transportuppdrag.

Speditörens ansvar

De speditörer som är medlemmar i Nordiskt Speditörförbund är skyldiga att utföra alla uppdrag i enlighet med NSAB.

Ansvarsfrågor vid transporter

I avtalet mellan säljare och köpare regleras ansvar, risker och betalningsvillkor.

Bristande kontrollmöjligheter

I många fall har chauffören begränsade möjligheter att kontrollera godsets tillstånd efter lastning.

Del 2

Allmänt om transporträtt

Alla rättsregler som reglerar förhållandet under själva transporten omfattas av begreppet transporträtt.

Köpeavtal vid transporttjänster

Inledande redogörelse av relationerna köpavtal och transportavtal.

Allmänna rättsprinciper

Där ett utbyte av prestationer sker föreligger vanligast även ett avtal för att reglera parternas mellanhavanden.

Leveransvillkor

Inledande frågor kring leveransklausuler och ägandeöverföring i transportkedjan.

Incoterms

Dessa är internationellt fastställda leveransvillkor som fördelar ansvar och risk.

Riskfördelning vid leverans av gods

Det centrala momentet vad gäller risken för skada på eller förlust av gods är riskövergången.

Varu- och ansvarsförsäkring

Inledande redogörelse för försäkringsvärde och premier.

Transportreklamation

CMR-konventionen och Vägtransportlagen föreskriver hur reklamationer ska hanteras.

Tullteknik

Tullverkets uppgifter och olika begrepp inom tullhantering av gods.

Tulltaxan

Inledande beskrivning tulltaxans uppbyggnad samt system för klassificering varor.

Transportadministration

Samordning och utveckling av företagets fysiska distributionsresurser.

Panträtt vid transport av gods

Panträtt i det gods som transportören har i sin besittning.

Ekonomiska risker vid leverans av transporttjänster

Om transportören har godset i sin besittning finns det goda möjligheter att få betalning för transportkostnaderna.

Öka tillgängligheten

Gör det enklare för era anställda att studera med en utbildnings- plattform anpassad efter era behov. Läs mer här

Skräddarsy kursen

Vill du lägga till företagsspecifika uppgifter? Vi kan lätt anpassa våra utbildningar efter dina önskemål. Läs mer här





Se hela vårt kursbibliotek på www.gothialogistics.se eller ring oss på 011 - 21 93 24