Gothia Logistics logo
Logo utsmyckning
Användare:
Lösenord:


Kursinloggning

 Kundvagn: Totalt: 0 kr
Du är här: Utbildning / Kursbibliotek Premiumkurser / Livsmedelssäkerhet inom distribution

Livsmedelssäkerhet inom distribution

Hantering av livsmedel vid rätt temperatur

Grunden i livsmedelslagstiftningen är att den som vill tillhandahålla livsmedel på marknaden också ansvarar för att dessa livsmedel är säkra och rätt märkta. Alla som på ett eller annat sätt hanterar livsmedel i kedjan från produktion till konsumtion är viktiga aktörer.

Med ett allt större avstånd mellan råvara, producent och konsument blir transporterna av livsmedel ett viktigt led i livsmedelshanteringen. Därför gör tillsynsmyndigheterna mer frekventa kontroller av transporterna då de utgör en risk i livsmedelskedjan

Utbildningsmål: Du lär dig att förstå betydelsen av en obruten temperaturkedja under transporten samt att lätt rengörbara lastutrymmen är viktiga förutsättningar för hygieniskt säkra livsmedel. Eftersom många livsmedelsprodukter har en begränsad och kort hållbarhet ska företagets egen kontroll tillgodose en god livsmedelssäkerhet.

Målgrupp: Kursen vänder sig till dig som arbetar eller avser att arbeta med försäljning, distribution, kundservice, inköpsfrågor och avrop inom livsmedelshantering och transporter.

Förkunskaper: Det finns inga formella kunskapskrav, däremot rekommenderas att du har en viss erfarenhet från hantering av livsmedel eller livsmedelshygienisk utbildning.

Utbildningsmetod: Livsmedelssäkerhet inom distribution är en Premiumkurs som läses över internet via vår plattform för e-learning Instant Education.

Läs mer om utbildningsmetoden E-learning

Utbildningens längd: Cirka 15 timmar aktiv studietid, beroende på förkunskaper. Varje studerande har tillgång till sin kurs i 6 månader.

Fakturapris: 3050 kronor / studerande.

Pris exkl. moms.
För större utbildningsprojekt; begär offert.

E-handelspris:

2900 kronor / studerande

Priset är exkl. moms

Lägg kurs i kundvagn


Vill du ha mer information?

Fyll i formuläret om du vill ha mer information om våra kurser eller vårt kurssystem.

Om du vill visar vi även gärna hur vi arbetar via en distansdemonstration över internet och telefon.


Obligatoriska fält är markerade med *

Namn:*


Företag:


Telefon:*


E-post:*


Meddelande:

Inkludera inte länkar i meddelandet, sådana meddelanden klassas som spam och raderas automatiskt.


Redo att lägga en beställning?

Gå då till vårt orderformulär 

Boka en demo

Intresserad av att veta mer? Ring oss på 011 - 21 93 28 och boka en demo.

Kursen innehåller:

Del 1

Livsmedel

Livsmedel är allt som kan ätas eller drickas av människor och som inte omfattas av läkemedelslagstiftningen.

Livsmedelskvalitet

Livsmedelskvalitet är ett komplext begrepp och omfattar i betydelse beskaffenhet, egenskap och värde

Mätbar kvalitet på livsmedel

Livsmedelssäkerhet är nära knutet till kvalitén på produkterna.

Livsmedelslagstiftning

Den som tillhandahåller livsmedel på marknaden ansvarar för att dessa livsmedel är säkra och rätt märkta.

Livsmedelsverksamhet

Livsmedelsföretag ska enligt EU:s ramverk för livsmedelshygien antingen registreras eller godkännas av kontrollmyndighet

Livsmedelskedjan

Alla som på ett eller annat sätt hanterar livsmedel i kedjan från produktion till konsumtion är viktiga aktörer.

Del 2

Översiktlig livsmedelslogistik

Flödet av livsmedel från råvarukälla till konsumtion är ett mycket komplicerat logistiskt system.

Hållbarhet hos livsmedel

Genom att förvara livsmedel i låga temperaturer kan man hämma mikrobernas tillväxt maximalt.

Livsmedelstransporter

Livsmedelstransporter utgör en risk i livsmedelskedjan.

Obruten temperaturkedja

För att säkerställa en obruten temperaturkedja krävs att temperaturen kontrolleras.

Temperaturkontroller

Det ska vara möjligt att kontrollera och mäta temperaturen hos de transporterade livsmedlen.

Livsmedelshygien

Att förhindra negativa effekter på människan vid hantering och förvaring av livsmedel.

Egenkontroll för säker hantering av livsmedel

Egenkontroll är ett sätt att arbeta förebyggande med livsmedelssäkerhet.

Riskanalys och kritiska styrpunkter

Denna systematiska riskanalys för egenkontrol kallas HACCP

Verksamhetsanalys i arbetet med HACCP-principerna

För att lättare hitta farorna inom verksamhetens livsmedelshantering

Att göra en faroanalys

Att identifiera alla de faror i verksamhetsflödet som kan orsaka hälsorisker för konsumenten.

Att bestämma och hantera kritiska styrpunkter

För varje kritisk styrpunkt ska rutiner upprättas för verifiering av att den är under kontroll.

Öka tillgängligheten

Gör det enklare för era anställda att studera med en utbildnings- plattform anpassad efter era behov. Läs mer här

Skräddarsy kursen

Vill du lägga till företagsspecifika uppgifter? Vi kan lätt anpassa våra utbildningar efter dina önskemål. Läs mer här

Se hela vårt kursbibliotek på www.gothialogistics.se eller ring oss på 011 - 21 93 24