Gothia Logistics logo
Logo utsmyckning
Användare:
Lösenord:


Kursinloggning

 Kundvagn: Totalt: 0 kr
Du är här: Utbildning / Kursbibliotek Premiumkurser / Transporter och fraktberäkningar

Transporter och fraktberäkningar

Att välja rätt leveranssätt och få ett bättre pris.

Varje transportform kännetecknas av olika kostnader. Dessa avgör vilken metod som är mest lämpad för den godstyp som ska förflyttas. Den ideala transporten är en renodlad dörr-till-dörr transport. Mindre sändningar kan samlastas för att få en högre fyllnadsgrad.

Den mest använda indelningen är kostnader beroende på tid, vikt och vägsträcka. Även sändningens volym motsvarar en viss vikt med begreppet volymvikt eller fraktdragande vikt. Olika fraktsätt har i regel olika debiteringsgrunder.

Utbildningsmål: Syftet är att ge dig grundläggande kunskaper och träning inom fraktberäkningar och regelverk kring lastning och transporter vilka påverkar kostnader och ansvar för godset under transporten.

Målgrupp: Kursen riktar sig till personer som arbetar med transporter, inköp, distribution och lager.

Förkunskaper: Det finns inga formella kunskapskrav, men du får gärna ha arbetat någon tid inom området transporter och distribution.

Utbildningsmetod: Transporter och fraktberäkningar är en Premiumkurs som läses över internet via vår plattform för e-learning Instant Education.

Läs mer om utbildningsmetoden E-learning

Utbildningens längd: Cirka 15 timmar aktiv studietid, beroende på förkunskaper. Varje studerande har tillgång till sin kurs i 6 månader.

Fakturapris: 3050 kronor / studerande.

Pris exkl. moms.
För större utbildningsprojekt; begär offert.

E-handelspris:

2900 kronor / studerande

Priset är exkl. moms

Lägg kurs i kundvagn


Vill du ha mer information?

Fyll i formuläret om du vill ha mer information om våra kurser eller vårt kurssystem.

Om du vill visar vi även gärna hur vi arbetar via en distansdemonstration över internet och telefon.


Obligatoriska fält är markerade med *

Namn:*


Företag:


Telefon:*


E-post:*


Meddelande:

Inkludera inte länkar i meddelandet, sådana meddelanden klassas som spam och raderas automatiskt.


Redo att lägga en beställning?

Gå då till vårt orderformulär 

Boka en demo

Intresserad av att veta mer? Ring oss på 011 - 21 93 28 och boka en demo.

Kursen innehåller:

Del 1

Materialflöde blir godsflöde

Materialflödets hantering mellan godsavsändare och godsmottagare.

Transportformer av gods

De olika transportformerna kan delas in i fem olika grundformer:

Transportkostnader

Strukturerad analys av olika kostnadsposter vid transporter.

Kostnadselement inom transport

Det finns fyra grundläggande kostnadselement inom transport.

Samlastning av gods

Samlastning har en av avgörande betydelse för ekonomin för transportföretag.

Incoterms och Combiterms leveransvillkor

Vid försäljning av varor måste varan transporteras mellan säljaren och köparen och lämpliga leveransregler väljas.

Del 2

Fraktberäkningsnormer

Fraktberäkning av skrymmande gods vid biltransporter.

Fraktdragande vikt

Det vanligaste sättet är att debitera för den vikt som fraktas.

Pallplats som beräkningsmetod

Begreppet pallplats används även som beräkningsmetod för fraktdragande vikt.

Flakmeterberäkning

För gods som inte anses vara stapelbart eller samlastningsbart brukar frakten beräknas efter flakmeterprincipen.

Långgodsberäkning

Sändningar som innehåller kollin med längder över 3 meter hanteras enligt begreppet långgods.

Del 3

Transportvolymer i olika sändningar

Med sändning avses gods från en eller flera avsändare till en mottagare på viss annan plats.

Sändningar av styckegods

Olika typer av kollin kan ingå i sändningen som tillsammans väger maximalt 2500 kg.

Sändningar av partigods och hela billaster

Sändningar av enhetligt slag över 2 500 kilo som hanteras och transporteras utan någon terminalhantering.

Fraktkostnadstillägg vid biltransporter

Varje transportuppdrag med godssändningar för med sig olika tillägg till fraktpriset.

Fraktberäkningsrutiner

Mall för beräkningar av transportkostnader för godssändningar.

Öka tillgängligheten

Gör det enklare för era anställda att studera med en utbildnings- plattform anpassad efter era behov. Läs mer här

Skräddarsy kursen

Vill du lägga till företagsspecifika uppgifter? Vi kan lätt anpassa våra utbildningar efter dina önskemål. Läs mer här

Se hela vårt kursbibliotek på www.gothialogistics.se eller ring oss på 011 - 21 93 24