Gothia Logistics logo
Logo utsmyckning
Användare:
Lösenord:


Kursinloggning

 Kundvagn: Totalt: 0 kr
Du är här: Utbildning / Kursbibliotek Premiumkurser / Transportteknik för lastning och säkring

Transportteknik för lastning och säkring

God leveranskvalitet kräver tillförlitliga transporter

Det är av stor betydelse att godstransporter kan utföras på ett sådant sätt att godset inte skadas och att transporten sker på ett säkert sätt i övrigt.

Kursen behandlar hur en lastsäkring måste dimensioneras och utformas för att motstå påkänningskrafterna i transportkedjan av gods från avsändare till mottagare.

Det finns olika rättsliga grunder för ansvaret vid utförandet av transporter och lastsäkring. I huvudsak, delar avsändaren av gods och fraktföraren ansvaret för korrekt lastsäkring.

Utbildningsmål: Målet med kursen är att ge kunskaper om de faktorer som påverkar lastsäkringen och de påkänningar som lastbärare och gods kommer att utsättas för under transporten.

Målgrupp: Kursen riktar sig till personer som arbetar med godstransporter, varudistribution och lastning av gods på lastbilar och mobila lastbärare.

Förkunskaper: Du bör ha erfarenhet från godstransporter och kunskaper i matematik motsvarande 2 årskurser på gymnasiet.

Utbildningsmetod: Transportteknik för lastning och säkring är en Premiumkurs som läses över internet via vår plattform för e-learning Instant Education.

Läs mer om utbildningsmetoden E-learning

Utbildningens längd: Cirka 15 timmar aktiv studietid, beroende på förkunskaper. Varje studerande har tillgång till sin kurs i 6 månader.

Fakturapris: 3050 kronor / studerande.

Pris exkl. moms.
För större utbildningsprojekt; begär offert.

E-handelspris:

2900 kronor / studerande

Priset är exkl. moms

Lägg kurs i kundvagn


Vill du ha mer information?

Fyll i formuläret om du vill ha mer information om våra kurser eller vårt kurssystem.

Om du vill visar vi även gärna hur vi arbetar via en distansdemonstration över internet och telefon.


Obligatoriska fält är markerade med *

Namn:*


Företag:


Telefon:*


E-post:*


Meddelande:

Inkludera inte länkar i meddelandet, sådana meddelanden klassas som spam och raderas automatiskt.


Redo att lägga en beställning?

Gå då till vårt orderformulär 

Boka en demo

Intresserad av att veta mer? Ring oss på 011 - 21 93 28 och boka en demo.

Kursen innehåller:

Del 1

Godsvård och riskplanering

Ett gott medvetande om godsvård hos personalen ger minskade godsskador.

Transportteknikens grunder

Goda kunskaper inom transportteknik är viktiga genom hela distributionskedjan.

Lastplanering

Lastning av lastbärare kräver för gott resultat en god planering.

Uppbyggnad av laster på pall

Det vanligaste sättet att bygga upp transportenheter av styckegods är att lägga godset på lastpallar.

Transportenheter

Betydelsen av att sammanställa godset till rationella enheter för hantering och transporter.

Transportenheter som lastbärare

Lastbärare som transporterar gods på landsväg eller i kombitrafik landsväg-järnväg-fartyg.

Del 2

Grundregler för lastning och säkring

Viktiga regler inom transportteknik och trafiksäkerhet.

Allmänna principer vid lastsäkring av gods

För all lastsäkring av gods gäller vissa allmänna principer.

Lastsäkringsmetoder

Det är viktigt att välja rätt metod när man ska lastsäkra godset inför en transport.

Krafter på laster vid transporter

Gods som transporteras utsätts för olika krafter beroende på typ av transportmedel.

Del 3

Lastsäkringsutrustningar

Man måste anpassa utrustningen till vilket transportsätt som används men också efter godsslag.

Beräkningsexempel lastsäkring

Beräkningar med olika metoder av surrning.

Lastsäkring av enhetligt gods

Instruktioner för hur enhetligt gods bör lastas och säkras för lastbilstransport.

Gods som kräver särskild teknik

Särskilt stora och tunga godstyper kräver ofta särskild teknik för lastning och säkring.

Öka tillgängligheten

Gör det enklare för era anställda att studera med en utbildnings- plattform anpassad efter era behov. Läs mer här

Skräddarsy kursen

Vill du lägga till företagsspecifika uppgifter? Vi kan lätt anpassa våra utbildningar efter dina önskemål. Läs mer här

Se hela vårt kursbibliotek på www.gothialogistics.se eller ring oss på 011 - 21 93 24