Gothia Logistics logo
Logo utsmyckning
Användare:
Lösenord:


Kursinloggning

 Kundvagn: Totalt: 0 kr
Du är här: Utbildning / Kursbibliotek Premiumkurser / Grundläggande lager och distribution

Grundläggande lager och distribution

Att kunna uppfylla kundens krav

Målsättningen för ett företag är att på ett effektivt sätt tillfredsställa kundens önskemål med en effektiv leveransservice. Många tillverkare levererar sina produkter i ett samarbete med fristående lager- och distributionsorganisation som med ett logistikperspektiv hanterar materialflödet i form av lagerhållning ordersammanställning och transporter.

Kursen behandlar godsflöden, emballage och lastbärare, lagerhantering samt distributionsfrågor och är en god grund för dig som vill medverka till att utveckla lagerarbetet för god kundservice.

Utbildningsmål: Den här kursen ger dig kunskap om effektiv lagerhantering och en ökad förståelse för lagret som konkurrensmedel. Du får även kunskaper om emballage, lastteknik och godsmärkning.

Målgrupp: Kursen vänder sig till dig som praktiskt arbetar i lager och eventuellt även ansvarar för distribution, lager- och förrådsverksamhet och vill ha en praktiskt inriktad utbildning som utgår från dina arbetsuppgifter.

Förkunskaper: Det finns inga formella kunskapskrav, men du får gärna ha arbetat någon tid inom området.

Utbildningsmetod: Grundläggande lager och distribution är en Premiumkurs som läses över internet via vår plattform för e-learning Instant Education.

Läs mer om utbildningsmetoden E-learning

Utbildningens längd: Cirka 25 timmar aktiv studietid, beroende på förkunskaper. Varje studerande har tillgång till sin kurs i 6 månader.

Fakturapris: 4590 kronor / studerande.

Pris exkl. moms.
För större utbildningsprojekt; begär offert.

E-handelspris:

4440 kronor / studerande

Priset är exkl. moms

Lägg kurs i kundvagn


Vill du ha mer information?

Fyll i formuläret om du vill ha mer information om våra kurser eller vårt kurssystem.

Om du vill visar vi även gärna hur vi arbetar via en distansdemonstration över internet och telefon.


Obligatoriska fält är markerade med *

Namn:*


Företag:


Telefon:*


E-post:*


Meddelande:

Inkludera inte länkar i meddelandet, sådana meddelanden klassas som spam och raderas automatiskt.


Redo att lägga en beställning?

Gå då till vårt orderformulär 

Boka en demo

Intresserad av att veta mer? Ring oss på 011 - 21 93 28 och boka en demo.

Kursen innehåller:

Del 1

Vad är logistik?

Logistik kan definieras som läran om effektiva flöden.

Logistiska aktiviteter

Aktiviteter och ansvarsområden inom logistiken.

Materialflöden och lager

Lagrens funktion i flödeskedjan.

Motiv för att ha lager

Den främsta anledningen till lagerhållning är leveranstiden. En färdig vara är alltid lättare att sälja.

Typer av lager

Olika kategorier av lager och deras syften.

Leveransservice från lager

Hur man på ett effektivt sätt tillfredsställer kundens önskemål.

Principer för lageradministration

Att klargöra vilken lagringsprincip som skall användas för godset och för individuella artiklar.

Flödesaspekter på lagret

Några typiska strukturer på materialflödet som påverkar lagrets utformning.

Varumottagning och kontroll

Mottagningskontroll för ankommande gods.

Principer för lagring

Metoder för att lagra och hantera gods.

Förvaringsmetoder vid lagring

Förutsättningar och former för utformning av lager och dess hantering.

Plocklager

Principer för plocklagrets uppbyggnad.

Plockteknik

Huvudmetoder för plockning av gods i lager.

Arbete med truckar

Arbete i lager med truckar är en riskfylld arbetsmiljö.

Arbetsmiljö i lagerverksamhet

Belastningen vid olika kombinationer av tungt arbete eller obekväm arbetsställning måste ses över.

Säkerhet på lager

Arbetsmiljöverkets nya krav med avseende på säkerhet på lager.

Ensidigt arbete

Att ideligen upprepa samma rörelser ger upphov till en ständig belastning.

Tung manuell hantering

En tung manuell hantering innebär risk för överbelastning som kan ge svåra besvär i rygg, axlar och nacke.

Del 2

Distributionsprocessen

Distributionsprocessen och totalkostnadsprincipen.

Begreppet distributionskanal

Med distributionskanal menas den kedja av affärspartners genom vilka ett företag distribuerar sina produkter till den slutkonsumerande kunden.

Distributionskanalens mellanhänder

De vanligaste mellanhänderna i en distributionskanal är grossister och detaljister.

När är det lämpligt att ha mellanhänder?

Det varierar mellan olika kundgrupper och varugrupper om det lönar sig att använda mellanhänder i distributionskanalen.

Samarbete inom distributionskanalen

Det finns tre olika typer av samarbete mellan organisationer inom distributionskanalen.

Tredjepartslogistik

Samarbetsformer i distributionskanalen i frågor med logistisk karaktär.

Marknaden

Att meningsfullt producera varor och tjänster kräver en marknad som efterfrågar dem.

Produkten

De olika nivåerna av en produkt.

Nyttovärden inom distribution

Begrepp inom distributionen som förklarar hur värden adderas till produkten.

Nya distributionsformer

Alternativa distributionsformer.

Kundupplevd kvalitet

Begreppets betydelse för kundtillfredsställelse.

Leveranskvalitet

Den uppfattning kunden har av kvaliteten på alla de logistikaktiviteter leverantören gör.

Leveransservice

Leveransservice är ett övergripande begrepp som handlar om ett företags prestation mot kund.

Nyckeltal inom logistikområdet

Logistikeffektivitet och några av dess nyckeltal.

Ekonomiska mål

Introduktion till begrepp som mäter måluppfyllelse och användningen av företagets resurser.

Inre och yttre effektivitet

Mått på förmågan att vara effektiv.

Suboptimering eller helhetssyn?

Förklaring av begrepp.

Del 3

Godsavsändare och godsmottagare

Godsflödet får olika karaktär beroende på var relationerna finns i förädlingskedjan.

Materialflöde blir godsflöde

Materialflödets hantering mellan godsavsändare och godsmottagare.

Lastbärare

För att hantera och lagra produkter med standardiserade hjälpmedel.

Enhetslast

En lämplig godsstorlek som sammanhållet kan hanteras med standardiserade hjälpmedel.

Enhetslastteknik

För att hantera och transportera produkter med standardiserade transportmedel på land och sjö.

Samlastning av gods

Samlastning har en av avgörande betydelse för ekonomin för transportföretag.

Samordning av flöden

Förutsättningarna för samordning av flöden baseras på villkor som ska vara uppfyllda.

Faktorer och trender

Beskrivningar av faktorer som påverkar förutsättningarna för planering och styrning.

Förpackningslogistik

Förpackningen och dess system är viktiga komponenter i logistikkedjan.

Emballagets utformning

Förpackningens funktioner.

Godsmärkning

Märkning av godset underlättar en effektiv och säker hantering.

Förpackningens logistikfunktioner

Sammanställning av några logistikfunktioner som en förpackning påverkas av.

Öka tillgängligheten

Gör det enklare för era anställda att studera med en utbildnings- plattform anpassad efter era behov. Läs mer här

Skräddarsy kursen

Vill du lägga till företagsspecifika uppgifter? Vi kan lätt anpassa våra utbildningar efter dina önskemål. Läs mer här

Se hela vårt kursbibliotek på www.gothialogistics.se eller ring oss på 011 - 21 93 24