Gothia Logistics logo
Logo utsmyckning
Användare:
Lösenord:


Kursinloggning

 Kundvagn: Totalt: 0 kr
Du är här: Utbildning / Kursbibliotek Premiumkurser / Arbetsledarskap

Utbildningar inom Arbetsledarskap

Konsten att leda människor

I dagens komplexa, föränderliga och kunskapsintensiva organisationer ställs höga krav på ledaren att utöva ledarskap. Varje tid och varje situation kräver sitt ledarskap.

Framgångsrik utveckling och förändring förutsätter att de personer som driver arbetet har kunskaper och förmåga att kommunicera och leda.

Det handlar om att få med sig sina medarbetare i arbetet och förstå hur motivation och tillit skapas i olika situationer.

Vi har följande utbildningar inom området Arbetsledarskap:

Svenska:

Arbetsledarskap - medarbetarsamtal 
En planerad avstämning mellan chef och medarbetare.

Driftsledning för konkurrenskraft 
Möjligheter att skapa konkurrensfördelar.

Grundläggande ledarskap i företag 
System och rutiner för att sköta verksamheten.

Ledarskap och arbetsorganisation 
Samordna resurser och arbetsprestationer.

Utvecklande ledarskap - förändringsledning 
Att ta med sig alla från ett nuläge till ett nytt läge.

Engelska:

Managers and Managing 
Methods for achieving organizational goals.


Se hela vårt kursbibliotek på www.gothialogistics.se eller ring oss på 011 - 21 93 24