Gothia Logistics logo
Logo utsmyckning
Användare:
Lösenord:


Kursinloggning

 Kundvagn: Totalt: 0 kr
Du är här: Utbildning / Kursbibliotek Premiumkurser / Grundläggande ledarskap i företag

Grundläggande ledarskap i företag

System och rutiner för att sköta verksamheten

Ledarskap är en befattning, ett organisatoriskt ansvar med formella befogenheter. Som ledare eller chef måste du vara specialist på att leda. Det är ett förtroende du får från dina medarbetare men för att kunna leda andra måste du först kunna leda dig själv.

Som ledare är du en förebild, det goda exemplet och du ser till att saker händer och blir gjorda, tillsammans med och genom dina medarbetare. Det ansvar du får innebär även att du måste ha kunskaper inom vissa viktiga lagar, te x MBL och LAS.

Kursen tar även upp företagsdemokrati och ekonomiska begrepp.

Utbildningsmål: Den här kursen passar både dig som har arbetat en tid som chef eller dig som snart skall tillträda en chefstjänst.

Att från ena dagen gå från en roll till en annan är ett stort steg. Dina medarbetare förväntar sig att du vet vad som är rätt och fel.

Målgrupp: Programmet vänder sig till dig som är första linjens chef, produktionsledare/arbetsledare eller till dig som snart skall tillträda en liknande befattning.

Förkunskaper: Det finns inga formella kunskapskrav, men du får gärna ha arbetat någon tid inom området.

Utbildningsmetod: Grundläggande ledarskap i företag är en Premiumkurs som läses över internet via vår plattform för e-learning Instant Education.

Läs mer om utbildningsmetoden E-learning

Utbildningens längd: Cirka 20 timmar aktiv studietid, beroende på förkunskaper. Varje studerande har tillgång till sin kurs i 6 månader.

Fakturapris: 3890 kronor / studerande.

Pris exkl. moms.
För större utbildningsprojekt; begär offert.

E-handelspris:

3740 kronor / studerande

Priset är exkl. moms

Lägg kurs i kundvagn


Vill du ha mer information?

Fyll i formuläret om du vill ha mer information om våra kurser eller vårt kurssystem.

Om du vill visar vi även gärna hur vi arbetar via en distansdemonstration över internet och telefon.


Obligatoriska fält är markerade med *

Namn:*


Företag:


Telefon:*


E-post:*


Meddelande:

Inkludera inte länkar i meddelandet, sådana meddelanden klassas som spam och raderas automatiskt.


Redo att lägga en beställning?

Gå då till vårt orderformulär 

Boka en demo

Intresserad av att veta mer? Ring oss på 011 - 21 93 28 och boka en demo.

Kursen innehåller:

Del 1

Ledarskap och företagande

Företagande handlar i hög grad om att organisera resurser och kompetens för att tillfredsställa kundernas behov.

Affärsidé med helhetssyn

Affärsidén är en ibland nedskriven idé som förklarar företagets existens, verksamhet och inriktning.

Effektivitet i hantering av relationer och resurser

För såväl företag som samhällsorganisationer gäller effektivitetslagen.

Ledarskap bland företagets intressenter

Med företagets intressenter avses de aktörer, individer, grupper och organisationer som har intressen i ett företag.

Motiv till samverkan

Företagsledningens viktigaste uppgifter att göra avvägningar mellan intressenternas krav.

Administration av verksamhet

Administration har att göra med styrning, ledning och samordning av ett företag.

Formell och informell organisation

Ett organisationsschema visar i princip företagets formella organisation och arbetsfördelningen.

Val av organisationsform

Företagets val av organisationsform är bland annat beroende av dess storlek och av verksamhetens art.

Befogenheter och ansvar

Att befogenheter och ansvar måste följas åt är en grundläggande organisationsprincip.

System och rutiner

System och rutiner, som är mer eller mindre formaliserade, finns för att sköta verksamheten i företag.

Bra organisation

En redogörelse för olika faktorer som återger den vanligaste synen på en ”bra” organisation.

Del 2

Företagsformer

Vilken företagsform som är lämplig brukar ge sig efterhand, beroende på affärsidé, insatser och antal delägare.

Verksamhetstyp

Företagen kan indelas i olika verksamhetstyper med utgångspunkt från förädlingskedjan, kapital och kunskap.

Start och upplösning av företag

Företag startar och upphör på olika sätt.

Ägandeförhållanden

Man brukar skilja på tre olika ägarkategorier för företag.

Företagsstorlek

Man brukar beskriva ett företags storlek med måtten årsomsättningen och antalet anställda.

Företagsutveckling

I många branscher går utvecklingen mot större företagsenheter.

Lokalisering av företag

Här sammanfattas de viktigaste faktorerna för ett beslut om lokalisering.

Internationalisering av företag

Lokalisering utomlands är ett vanligt steg i företagets utveckling.

Marknaden

Att meningsfullt producera varor och tjänster kräver en marknad som efterfrågar dem.

Marknadsutveckling

Marknadsutveckling innebär en process i flera steg beroende på marknadens egenskaper.

Teknologi som förändrar marknadsförhållanden

Med teknologi i vid mening avses tillämpad kunskap.

Del 3

Ekonomiska system

Ekonomi handlar om att skapa och hushålla med tillgängliga resurser som för ett helt land är nationalekonomi.

Ren marknadsekonomi

Drivkraften är åtminstone enligt teorin att människor maximerar sin nytta och företag maximerar sin vinst.

Blandekonomi

Blandekonomi innebär att olika ägarformer som statliga, kooperativa, privata förekommer samtidigt.

Lagstiftning som påverkar företag och anställda

Med hjälp av lagstiftning påverkar staten företagens spelregler och förutsättningarna för deras verksamhet.

Företagets samhällsansvar

De mest samhällsansvariga företagen är enligt ett synsätt de företag som har god lönsamhet och tillväxt.

Arbetsgivare och arbetstagare

Relationen mellan företaget och de anställda regleras bland annat av kollektivavtal och arbetsrättslig lagstiftning.

Företagsdemokrati

Behandlar anställdas anställningstrygghet och inflytande i beslutsprocesser.

Varsel och neddragningar

I de flesta fallen innebär viktigare förändring i arbetsgivarens verksamhet att personalstyrkan förändras.

Lagen om anställningsskydd (LAS)

Lagen omfattar i princip alla arbetstagare oavsett ålder och anställningstid.

Lagen om medbestämmande i arbetslivet (MBL)

Lagen syftar till att ge de anställda ett ökat inflytande på företagens affärs- och arbetsledning.

Arbetsmiljölagen

Arbetsmiljölagen är en ramlag och basen för avtal på arbetsmiljöns område mellan arbetsmarknadens parter.

Diskrimineringslagen

Diskriminering betyder att någon inte får bli negativt särbehandlad.

Arbetstidslagen

Arbetstidslagen gäller för allt arbete, med vissa undantag.

Semesterlagen

Semesterlagen omfattar alla arbetstagare.

Lagen om vissa anställningsfrämjande åtgärder

Lagen innehåller varselregler och regler om åtgärder för att främja vissa arbetstagares anställningsbarhet.

Förtroendemannalagen

Fackföreningen har tolkningsföreträde vid olika uppfattningar om innebörden i facklig verksamhet.

Lagen om styrelserepresentation för de privatanställda

De anställdas styrelseledamöter har i princip samma ställning som övriga styrelseledamöter.

Andra viktiga lagar inom arbetsrätten

Översiktlig beskrivning av viktigare lagar.

Öka tillgängligheten

Gör det enklare för era anställda att studera med en utbildnings- plattform anpassad efter era behov. Läs mer här

Skräddarsy kursen

Vill du lägga till företagsspecifika uppgifter? Vi kan lätt anpassa våra utbildningar efter dina önskemål. Läs mer här

Se hela vårt kursbibliotek på www.gothialogistics.se eller ring oss på 011 - 21 93 24