Gothia Logistics logo
Logo utsmyckning
Användare:
Lösenord:


Kursinloggning

 Kundvagn: Totalt: 0 kr
Du är här: Utbildning / Kursbibliotek Premiumkurser / Ledarskap och arbetsorganisation

Ledarskap och arbetsorganisation

Samordna resurser och arbetsprestationer

Ansvar, befogenheter och medstyrande flyttas allt längre ut i organisationen och idag finns det inte längre någon idealorganisation.

För att få en effektiv organisation, med problemlösning i centrum, krävs flexibilitet och omställningsförmåga.

Behovet av samordning, snabbare information och uppföljning talar för färre beslutsnivåer och starkare linjechefer.

Utbildningsmål: Kursen vänder sig främst till dig som arbetat som chef eller ledare med personalansvar i minst ett par år.

Ju tidigare du vågar satsa på att utveckla ditt personliga ledarskap, desto större glädje för dig själv och dina medarbetare.

Målgrupp: Programmet vänder sig till dig som är första linjens chef och produktionsledare/arbetsledare eller till dig som har ett gruppledaransvar.

Förkunskaper: Det finns inga formella kunskapskrav, men du får gärna ha arbetat någon tid inom området.

Utbildningsmetod: Ledarskap och arbetsorganisation är en Premiumkurs som läses över internet via vår plattform för e-learning Instant Education.

Läs mer om utbildningsmetoden E-learning

Utbildningens längd: Cirka 20 timmar aktiv studietid, beroende på förkunskaper. Varje studerande har tillgång till sin kurs i 6 månader.

Fakturapris: 3890 kronor / studerande.

Pris exkl. moms.
För större utbildningsprojekt; begär offert.

E-handelspris:

3740 kronor / studerande

Priset är exkl. moms

Lägg kurs i kundvagn


Vill du ha mer information?

Fyll i formuläret om du vill ha mer information om våra kurser eller vårt kurssystem.

Om du vill visar vi även gärna hur vi arbetar via en distansdemonstration över internet och telefon.


Obligatoriska fält är markerade med *

Namn:*


Företag:


Telefon:*


E-post:*


Meddelande:

Inkludera inte länkar i meddelandet, sådana meddelanden klassas som spam och raderas automatiskt.


Redo att lägga en beställning?

Gå då till vårt orderformulär 

Boka en demo

Intresserad av att veta mer? Ring oss på 011 - 21 93 28 och boka en demo.

Kursen innehåller:

Del 1

Personalledning

Någon form av administration krävs för att samordna resurserna i en organisation för sin uppgift.

Klassisk organisationslära

Läran bygger på sekelskiftets industriella situation och förhållanden inom arbetslivet.

Rationaliseringsrörelsen

Rörelsen betonar kravet på att använda vetenskapliga metoder för att utveckla bästa möjliga arbetsmetodik.

Den byråkratiska skolan

Denna skola hade en mekanistisk människouppfattning som krävde att arbetet skulle ha detaljerade föreskrifter.

Den administrativa skolan

I denna skola delas företaget i olika funktioner och ledas efter ett antal allmänna administrativa principer.

Human relation-rörelsen

Arbetsstudier visade att den anställdes trivsel hade avgörande betydelse för produktiviteten i företaget.

Situationsanpassad organisationslära

En produkt av det bästa från gamla skolor, systemteoretiska synsätt och kunskaper om hur människor fungerar.

Organisationen som ett system

Ett företag är en organisation som ständigt påverkas av vad som händer utanför själva företaget.

Principer för tilldelning av ekonomiskt ansvar

Den organisatoriska strukturen visar fördelningen av ansvar och arbetsuppgifter.

Integrerad organisationslära

Grunden för all företagsorganisation idag kommer från de erfarenheter som gjordes för åtskilliga år sedan.

Övriga synsätt och teorier för företagsorganisation

Under åren har olika synsätt och teorier för företagsorganisation kommit fram.

Personaladministration

Här behandlas den del som handlar om personalens välbefinnande, trivsel, motivation och arbetsklimat.

Del 2

Arbetsorganisation

Med arbetsorganisation avses hur arbete och arbetsprocesser organiseras.

Motivation och arbetstrivsel

Faktorer som enligt forskningen är helt avgörande för arbetstrivseln.

Arbetssituation och hälsa

Forskning har visat att det finns ett samband mellan arbetssituation och hälsa.

En modern arbetsorganisation

En statlig produktivitetsutredning anger principerna för en modern arbetsorganisation.

Arbetsorganisation och medbestämmande

Den moderna arbetsorganisationen bygger i hög grad på delaktighet, gemensamt beslutsfattande och ansvarstagande.

Medbestämmandeavtal

Avtalet är en påbyggnad och vidareutveckling av medbestämmandelagen (MBL) och är till för att främja utveckling och samverkan inom företaget.

Ledarskap som påverkansprocess

Ledarskap handlar om att få saker och ting uträttade genom andra.

Det anpassade ledarskapet

Ett företag eller organisation har olika krav på ledarskapet i olika stadier av sin utveckling och livscykel.

En ledarskapssyn

En ledarskapssyn handlar om kombinationen av personal- och resultatinriktat ledarskap.

Chef eller ledare

Chef är en formell benämning medan ledarskapet är något man vinner, tillerkänns och gör sig förtjänt av.

Att bli ledare

En första faktorer som kan kopplas samman med chefs- och ledarskap är makt.

Att fatta beslut

Att verkligen kunna fatta beslut är en mycket viktig egenskap för en ledare men också för en organisation.

Del 3

Administrativa ledningsbegrepp

Administrativa aspekter som hör samman med ledarrollen.

Information och uppföljning

Kontrollens funktion är främst ett medel för ledningen att avläsa i vilken utsträckning de uppställda målen nåtts.

Att skapa relationer mellan människor

Ledarskap handlar om att nå resultat genom och med hjälp av andra människor.

Arbetsskada och sociala aspekter

Det finns ett samband mellan arbete, upplevelse av arbetet och hälsa.

Att hantera konflikter

En förutsättning för att ta itu med konflikter är egen trygghet och säkerhet.

Kompetens och konkurrenskraft

Kombinationen av kunskap och förmågan att utnyttja denna kunskap för att lösa problem och fatta beslut.

Personalpolitik för affärsutveckling

Personalidén är en strategi att uppnå affärsidén.

Medarbetarsamtal

Medarbetarsamtalet har samband med att företagens ökade komplexa situation för att säkra konkurrenskraften.

Personalutveckling

Det berör både utveckling av verksamhet och medarbetare.

Organisationens livscykel

Ett företags livscykel kan delas upp i olika stadier.

Organisationens kultur

Med en organisations kultur menas dess inre liv, det vill säga sättet att leva, tänka, handla och vara.

Förändringsarbete i företag

Ett företag känner alltid kravet på att utveckla verksamheten så att produkter och tjänster efterfrågas.

Organisationsförändring

Många organisationer kännetecknas av förändringströghet.

Öka tillgängligheten

Gör det enklare för era anställda att studera med en utbildnings- plattform anpassad efter era behov. Läs mer här

Skräddarsy kursen

Vill du lägga till företagsspecifika uppgifter? Vi kan lätt anpassa våra utbildningar efter dina önskemål. Läs mer här

Se hela vårt kursbibliotek på www.gothialogistics.se eller ring oss på 011 - 21 93 24