Gothia Logistics logo
Logo utsmyckning
Användare:
Lösenord:


Kursinloggning

 Kundvagn: Totalt: 0 kr
Du är här: Utbildning / Kursbibliotek Premiumkurser / Arbetsledarskap - medarbetarsamtal

Arbetsledarskap - medarbetarsamtal

En planerad avstämning mellan chef och medarbetare

I alla organisationer finns en mer eller mindre distinkt kultur som utgörs av de värderingar och attityder som präglar individers och gruppers beteende i organisationen. En bra organisation kännetecknas vidare av motivation och arbetsglädje.

Människor behöver få känna sig sedda och uppmärksammande. Medarbetarsamtal syftar till att vara en planerad diskussion mellan chef och medarbetare präglad av såväl systematik som regelbundenhet och ge en återkoppling på utförda arbetsuppgifter. Samtalet sammankopplas ofta till personalutveckling.

Utbildningsmål: Kursen ger dig insikter i betydelsen av planerade och regelbundna medarbetarsamtal mellan chef och medarbetare och hur dessa genomförs och dokumenteras.

Målgrupp: Programmet vänder sig till dig som är första linjens chef och produktionsledare/arbetsledare eller till dig som har ett gruppledaransvar.

Förkunskaper: Det finns inga formella kunskapskrav, men du får gärna ha arbetat någon tid inom området.

Utbildningsmetod: Arbetsledarskap - medarbetarsamtal är en Premiumkurs som läses över internet via vår plattform för e-learning Instant Education.

Läs mer om utbildningsmetoden E-learning

Utbildningens längd: Cirka 5 timmar aktiv studietid, beroende på förkunskaper. Varje studerande har tillgång till sin kurs i 6 månader.

Fakturapris: 1550 kronor / studerande.

Pris exkl. moms.
För större utbildningsprojekt; begär offert.

E-handelspris:

1400 kronor / studerande

Priset är exkl. moms

Lägg kurs i kundvagn


Vill du ha mer information?

Fyll i formuläret om du vill ha mer information om våra kurser eller vårt kurssystem.

Om du vill visar vi även gärna hur vi arbetar via en distansdemonstration över internet och telefon.


Obligatoriska fält är markerade med *

Namn:*


Företag:


Telefon:*


E-post:*


Meddelande:

Inkludera inte länkar i meddelandet, sådana meddelanden klassas som spam och raderas automatiskt.


Redo att lägga en beställning?

Gå då till vårt orderformulär 

Boka en demo

Intresserad av att veta mer? Ring oss på 011 - 21 93 28 och boka en demo.

Kursen innehåller:

Del 1

Organisationens kultur

Med en organisations kultur menas dess inre liv, det vill säga sättet att leva, tänka, handla och vara.

Arbetsorganisation

Med arbetsorganisation avses hur arbete och arbetsprocesser organiseras.

Bra organisation

En redogörelse för olika faktorer som återger den vanligaste synen på en ”bra” organisation.

Kompetens och konkurrenskraft

Kombinationen av kunskap och förmågan att utnyttja denna kunskap för att lösa problem och fatta beslut.

Personalpolitik för affärsutveckling

Personalidén är en strategi att uppnå affärsidén.

Att vara chef

Chefskapet är en befattning som du fått då du sökt den.

Delaktighet, motivation och information

Många medarbetare förväntar sig att det är du som chef som skapar engagemang och delaktighet.

Del 2

Medarbetarsamtal

Medarbetarsamtalet har samband med att företagens ökade komplexa situation för att säkra konkurrenskraften.

Personalutveckling

Det berör både utveckling av verksamhet och medarbetare.

Planering inför medarbetarsamtalet

För att få ut mesta möjliga av samtalet måste var och en få en chans att förbereda sig inför samtalet.

Medarbetarsamtalets intressenter

Vem håller samtal med vem?

Genomförande av ett medarbetarsamtal

Planeringssamtalet bör inledningsvis vara en summering av diskussioner som skett under en mellanliggande tidsperiod.

Värdegrundsfrågor

På våra arbetsplatser behöver vi gemensamma spelregler och värderingar för att åstadkomma en trygg miljö.

Dokumentering av medarbetarsamtal

De nyanseringar och förtydliganden som gjorts muntligen kan aldrig helt förmedlas i en skriftlig värdering.

Öka tillgängligheten

Gör det enklare för era anställda att studera med en utbildnings- plattform anpassad efter era behov. Läs mer här

Skräddarsy kursen

Vill du lägga till företagsspecifika uppgifter? Vi kan lätt anpassa våra utbildningar efter dina önskemål. Läs mer här

Se hela vårt kursbibliotek på www.gothialogistics.se eller ring oss på 011 - 21 93 24