Gothia Logistics logo
Logo utsmyckning
Användare:
Lösenord:


Kursinloggning

 Kundvagn: Totalt: 0 kr
Du är här: Utbildning / Kursbibliotek Premiumkurser / Utvecklande ledarskap - förändringsledning

Utvecklande ledarskap - förändringsledning

Att ta med sig alla från ett nuläge till ett nytt läge

Att arbeta med förbättringar är en strategisk nödvändighet för överlevnad för organisationer. För att uppnå en förbättringskultur krävs insikter i hur man hanterar människor, vad som motiverar och vad som egentligen driver organisationer till bättre resultat.

Idag innebär alla chefsarbeten att vara förändringsledare. För att åstadkomma en varaktig förändring och få alla att följa med i utvecklingen krävs vilja till förändring. I rollen som förändringsledare kan man räkna med att möta motstånd. Tänk på att motstånd kan vara konstruktivt! Förändringsarbete bör bli en naturlig del av företagskulturen.

Utbildningsmål: Att få insikter inom förändringskunskaper bl.a verktyg, metoder, modeller och förändringspsykologi.

Målgrupp: Alla personer som i en chefbefattning eller som projektledare arbetar med förändringsarbete.

Förkunskaper: För att delta i den här kursen krävs förkunskaper motsvarande kursen Du och gruppen, eller att du har erfarenhet av att vara ledare/chef.

Utbildningsmetod: Utvecklande ledarskap - förändringsledning är en Premiumkurs som läses över internet via vår plattform för e-learning Instant Education.

Läs mer om utbildningsmetoden E-learning

Utbildningens längd: Cirka 25 timmar aktiv studietid, beroende på förkunskaper. Varje studerande har tillgång till sin kurs i 6 månader.

Fakturapris: 4590 kronor / studerande.

Pris exkl. moms.
För större utbildningsprojekt; begär offert.

E-handelspris:

4440 kronor / studerande

Priset är exkl. moms

Lägg kurs i kundvagn


Vill du ha mer information?

Fyll i formuläret om du vill ha mer information om våra kurser eller vårt kurssystem.

Om du vill visar vi även gärna hur vi arbetar via en distansdemonstration över internet och telefon.


Obligatoriska fält är markerade med *

Namn:*


Företag:


Telefon:*


E-post:*


Meddelande:

Inkludera inte länkar i meddelandet, sådana meddelanden klassas som spam och raderas automatiskt.


Redo att lägga en beställning?

Gå då till vårt orderformulär 

Boka en demo

Intresserad av att veta mer? Ring oss på 011 - 21 93 28 och boka en demo.

Kursen innehåller:

Del 1

Arbetsorganisation

Med arbetsorganisation avses hur arbete och arbetsprocesser organiseras.

Organisationens kultur

Med en organisations kultur menas dess inre liv, det vill säga sättet att leva, tänka, handla och vara.

Effektivitet i hantering av relationer och resurser

För såväl företag som samhällsorganisationer gäller effektivitetslagen.

Organisationsförändring

Många organisationer kännetecknas av förändringströghet.

Förändring som tillstånd

Förändringar av 2:a ordningen behöver bearbetas i dialog mellan olika nivåer och delar av företaget.

Förändringsarbete i företag

Ett företag känner alltid kravet på att utveckla verksamheten så att produkter och tjänster efterfrågas.

Skapa en förändringsorganisation

För att försäkra sig om ett framgångsrikt förbättringsarbete krävs en tydlig rollstruktur i organisationen.

Organisera för ständiga förbättringar

Att med ett engagerat ledarskap bygga en kundorienterad kultur för ständiga förbättringar baserad på allas delaktighet.

Verklighet och vision

Inför allt förändringsarbete inom en organisation eller på en arbetsplats måste verklighet, vision och mål klargöras.

Koncept inom verksamhetsutveckling

Många specifika koncept inom verksamhetsutveckling har rötter från japansk industriverksamhet.

Del 2

Förändringsledning som uppdrag

Att leda i förändring bör vara en grundkunskap för dagens ledare.

Ledare som utvecklar

Ledare som lyckas engagera sina medarbetare har störst chans att lyckas med ambitionen.

Ledarskap som påverkansprocess

Ledarskap handlar om att få saker och ting uträttade genom andra.

Arbetsgrupp och psykosocial arbetsmiljö

En välfungerande arbetsgrupp kan inrikta sin energi och sina ansträngningar på ett målinriktat arbete.

Hantering av motstånd i förändringsarbete

I rollen som förändringsledare kan du räkna med att möta motstånd.

Motiv till samverkan

Företagsledningens viktigaste uppgifter att göra avvägningar mellan intressenternas krav.

Motivation och arbetstrivsel

Faktorer som enligt forskningen är helt avgörande för arbetstrivseln.

Genomförande av förbättringsprojekt

Allt förbättringsarbete bör genomföras på ett systematiskt sätt.

Implementering av förbättringsarbete

Insikterna om de nya möjligheterna måste förankras hos en majoritet av medlemmarna i den egna organisationen.

Befogenheter och ansvar

Att befogenheter och ansvar måste följas åt är en grundläggande organisationsprincip.

Att fatta beslut

Att verkligen kunna fatta beslut är en mycket viktig egenskap för en ledare men också för en organisation.

Del 3

Ständigt förbättringsarbete

Grunden för all förbättring är att veta exakt var man står i nuläget

Analys och utveckling av en arbetsorganisation

Analysen bör ta sin utgångspunkt i en beskrivning av det existerande produktionsflödet.

Processorientering

Att ha fokus på arbetssättet och inte på den färdiga varan eller tjänsten.

Utvärdering av processer

Ett sätt att få struktur på arbetet med en utvärdering är att följa en generell planeringsprocess.

Processorienterat arbetssätt

Att förstå hur det egna arbetet passar in i helheten.

Att sätta tydliga mål

De enskilda mål som formuleras för verksamheten är avgörande för framgångarna

Tidseffektiv arbetsorganisation

Den tidseffektiva arbetsorganisationen kännetecknas av rätt tempo och effektiv tidsanvändning i olika processer.

Tidseffektivitet

Motiven för tidseffektiva produktionssystem och ambitionen att minska ledtiderna.

Förbättringskunskaper

Det behövs oftast en allmän utbildning inom förbättringsarbete i hela organisationen.

Del 4

Grundläggande ekonomiska begrepp

För att förstår hur man utnyttjar företagets resurser på bästa möjliga sätt måste vi lära oss att använda ett antal ekonomiska begrepp.

Resultat och lönsamhet

Hur man mäter lönsamhet.

Kapitalets kretslopp

Det är väldigt olika hur mycket kapital ett företag behöver och på vilket sätt kapitalet används.

Räntabilitet - DuPont-modellen

En modell för att analysera var det finns störst potential för förbättringar inom ett företag.

Interaktiv Du Pont-modell

Interaktiv Du Pont-modell för att beräkna lönsamhet.

Att mäta effektiviteten i en försörjningskedja

En kombination av den totala kostnaden för försörjningskedjan och kundnöjdhet kan användas.

Logistisk effektivitet

Olika effektivitetsmått som hjälpmedel för att följa upp prestationer och kunna delegera ansvar.

Totalkostnadsmodellen

Modell för val av optimal balans mellan hög leveransservice och låga logistikkostnader.

Förbättringscirkeln

PDCA-modellen symboliserar ett antal nödvändiga faser i förbättringsarbetet.

Spagettikarta för analys av arbetsplats

Ett enkel men effektivt verktyg som hjälper till att visa layouten för en arbetsplats och de fysiska rörelserna i arbetet.

Daglig styrning av verksamhet

Metodiken i Daglig styrning säkerställer att problem hanteras på rätt organisatorisk nivå.

Öka tillgängligheten

Gör det enklare för era anställda att studera med en utbildnings- plattform anpassad efter era behov. Läs mer här

Skräddarsy kursen

Vill du lägga till företagsspecifika uppgifter? Vi kan lätt anpassa våra utbildningar efter dina önskemål. Läs mer här

Se hela vårt kursbibliotek på www.gothialogistics.se eller ring oss på 011 - 21 93 24