Gothia Logistics logo
Logo utsmyckning
Användare:
Lösenord:


Kursinloggning

 Kundvagn: Totalt: 0 kr
Du är här: Utbildning / Kursbibliotek Premiumkurser / Bygglogistik och förbättringsarbete

Bygglogistik och förbättringsarbete

Att optimera byggnadsprocessen och öka värdeskapandet

Byggsektorn baseras på en verksamhet i projektform, där flera parallella projekt kan pågår under olika tidsperioder. Produktionen sker i enlighet med att en tillfällig fabrik etableras, som måste noggrant planeras för att få till en så effektiv arbetsplats som möjligt.

Inköpsarbetet av byggmaterial påbörjas redan innan byggstart och sker kontinuerligt genom hela produktionsskedet. Logistik i byggbranschen, kallad bygglogistik, och betyder att kunna leverera varor och material till byggarbetsplatsen på ett effektivt sätt. Nyttan av bygglogistik är att optimera byggnadsprocessen och reducera arbetsmoment som inte är värdeskapande.

Utbildningsmål: Denna kurs ger dig en djup insikt i betydelsen av att samordna resurser och hur dessa påverkas av logistiklösningar. Genom att se den interna och externa logistiken som en helhet, kan störningar och kostsamma anpassningar undvikas. Införandet av Lean principer i byggprocessen behandlas.

Målgrupp: Kursen riktar sig till dig som arbetar med produktion, planering, logistik, inköp, projektledning, men även till dig som arbetar med produktion baserad på en försörjningskedja med höga krav på tid och synkronisering av leveranser.

Förkunskaper: Det finns inga formella kunskapskrav, däremot rekommenderas erfarenhet av arbete inom byggnation, produktion, lager, logistik, inköp och transporter.

Utbildningsmetod: Bygglogistik och förbättringsarbete är en Premiumkurs som läses över internet via vår plattform för e-learning Instant Education. Läs mer om utbildningsmetoden E-learning

Utbildningens längd: Cirka 20 timmar aktiv studietid, beroende på förkunskaper. Varje studerande har tillgång till sin kurs i 6 månader.

Fakturapris: 3890 kronor / studerande.

Pris exkl. moms.
För större utbildningsprojekt; begär offert.

E-handelspris:

3740 kronor / studerande

Priset är exkl. moms

Lägg kurs i kundvagn


Vill du ha mer information?

Fyll i formuläret om du vill ha mer information om våra kurser eller vårt kurssystem.

Om du vill visar vi även gärna hur vi arbetar via en distansdemonstration över internet och telefon.


Obligatoriska fält är markerade med *

Namn:*


Företag:


Telefon:*


E-post:*


Meddelande:

Inkludera inte länkar i meddelandet, sådana meddelanden klassas som spam och raderas automatiskt.


Redo att lägga en beställning?

Gå då till vårt orderformulär 

Boka en demo

Intresserad av att veta mer? Ring oss på 011 - 21 93 28 och boka en demo.

Kursen innehåller:

Del 1

Byggprojekt som tillfällig fabrik

Ett byggprojekt är ofta unikt med andra förutsättningar för logistiken.

Logistik i byggprocessen

Logistik handlar om att skapa effektivare materialflöden.

Logistikens roll i effektiva byggprocesser

Att tidigt planera för en övergripande logistiklösning är helt avgörande för ett lyckat projekt.

Planering av logistik på byggarbetsplatser

Försörjningskedjorna till byggarbetsplatsen kan beskrivas vara projektorderstyrda där varje projekt resulterar i en ny unik produkt.

Leveransplaner och leveranser

Genom att upprätta projektspecifika logistiksplaner kan man systematisera och kontrollera flödet.

Materialförsörjning i byggprojekt

En fungerande materialförsörjning är en förutsättning för att undvika störningar i produktionen.

Tredjepartslogistik inom byggbranschen

Forskning visar på stora kostnadsreduceringar med användning av logistikservice från leverantörer av tredjepartslogistik.

Flödeseffektivitet och resurseffektivitet inom bygglogistik

Kundservice som är en av effektivitetsvariablerna, som påverkar företagets intäkter mest.

Totalkostnadsmodellen

Modell för val av optimal balans mellan hög leveransservice och låga logistikkostnader.

Totalkostnadsanalys av byggelement

Det viktigt att titta på den totala kostnaden och inte endast på inköpspriset.

Del 2

Inköpsplanering

Inköpsplanering omfattar både anskaffning av material och kontakt med leverantörer.

Inköpsplanering av material till byggprojekt

Aktiviteter knutna till inköp är viktiga att ta hänsyn till i företagets totala logistik.

Förändrade inköpsmönster

Inköpsfunktionens position i företaget.

Målen för inköp

Inköp ansvarar för att etablera materialflödet till företaget tillsammans med leverantörerna.

Inköp till byggprojekt

Inköp är ett högprioriterat område när det gäller att bygga effektivt och hållbart.

Inköpsarbetet med byggmaterial

Hur inköpsprocessen går till i detalj skiljer sig för olika byggföretag och inköpssituationer.

Aspekter på definitionen av kvalitet

Inköp måste säkerställa att kvalitet definieras och uttrycks på ett adekvat sätt.

Ansvar för analys av ställda krav

Inköpsavdelningen har skyldigheten att inköpa för att uppfylla alla legitima och behörigt godkända rekvisitioner.

Internationella inköp till byggprojekt

Inköp görs på den internationella marknaden för att kunna sänka inköpskostnaderna.

Beskrivning av risker vid internationella inköp

Följande riskprofil gäller i första hand inköp av byggnadsmaterial på en international marknad.

Del 3

Ledare som utvecklar

Ledare som lyckas engagera sina medarbetare har störst chans att lyckas med ambitionen.

Genomförande av förbättringsprojekt

Allt förbättringsarbete bör genomföras på ett systematiskt sätt.

Hantering av motstånd i förändringsarbete

I rollen som förändringsledare kan du räkna med att möta motstånd.

Hur Lean Production hänger ihop

Grunden i Lean-modellen är begreppen Stabilitet och Standard.

Ständigt förbättringsarbete

Grunden för all förbättring är att veta exakt var man står i nuläget

Lean management och förbättringsarbete

Alla verksamheter har möjligheter till att bli bättre.

Att skapa effektiva standarder i arbetssätt

En standard är en beskrivning av hur en given process eller aktivitet ska utföras.

Värdeflödeskartläggning på en byggarbetsplats

En värdeflödeskartläggning hjälper till att skapa ett flödestänkande kring verksamheten.

Att mäta effektiviteten i en försörjningskedja

En kombination av den totala kostnaden för försörjningskedjan och kundnöjdhet kan användas.

Öka tillgängligheten

Gör det enklare för era anställda att studera med en utbildnings- plattform anpassad efter era behov. Läs mer här

Skräddarsy kursen

Vill du lägga till företagsspecifika uppgifter? Vi kan lätt anpassa våra utbildningar efter dina önskemål. Läs mer här

Se hela vårt kursbibliotek på www.gothialogistics.se eller ring oss på 011 - 21 93 24