Gothia Logistics logo
Logo utsmyckning
Användare:
Lösenord:


Kursinloggning

 Kundvagn: Totalt: 0 kr
Du är här: Utbildning / Kursbibliotek Premiumkurser / Logistik för effektiva byggprojekt

Logistik för effektiva byggprojekt

Att effektivt kunna leverera och hantera material på byggarbetsplatsen

En byggarbetsplats är en tillfällig fabrik som etablerats för att bygga endast en produkt. En stor del av den logistiska utmaningen på en byggarbetsplats är att effektivisera hanteringen av material till och på arbetsplatsen ofta under konfliktsituationer gällande infrastruktur och trafikflöden.

Varje projekt med påverkan på den allmänna trafiken bör ta fram specifika trafikföringsprinciper under byggtiden för att upprätthålla en god framkomlighet. Ett hjälpmedel för att möta beställarens krav kring uppföljning av byggprocessen är att upprätta en logistikplan för projektet där planeringsteknik och tidplan blir viktiga styrinstrument.

Utbildningsmål: Denna kurs ger dig en djup insikt i processerna mellan ett byggprojekt, befintlig infrastruktur och samhällsplanering som påverkar förutsättningarna för effektiva logistiklösningar.

Målgrupp: Kursen riktar sig till dig som arbetar med stadsplanering, trafikplanering, byggproduktion, logistik, inköp, projektledning, men även till dig som arbetar med produktion baserad på en försörjningskedja med höga krav på tid och synkronisering av leveranser.

Förkunskaper: Det finns inga formella kunskapskrav, däremot rekommenderas erfarenhet av arbete inom stadsplanering, byggnation, produktion, lager, logistik, inköp och transporter.

Utbildningsmetod: Logistik för effektiva byggprojekt är en Premiumkurs som läses över internet via vår plattform för e-learning Instant Education.

Läs mer om utbildningsmetoden E-learning

Utbildningens längd: Cirka 25 timmar aktiv studietid, beroende på förkunskaper. Varje studerande har tillgång till sin kurs i 6 månader.

Fakturapris: 4590 kronor / studerande.

Pris exkl. moms.
För större utbildningsprojekt; begär offert.

E-handelspris:

4440 kronor / studerande

Priset är exkl. moms

Lägg kurs i kundvagn


Vill du ha mer information?

Fyll i formuläret om du vill ha mer information om våra kurser eller vårt kurssystem.

Om du vill visar vi även gärna hur vi arbetar via en distansdemonstration över internet och telefon.


Obligatoriska fält är markerade med *

Namn:*


Företag:


Telefon:*


E-post:*


Meddelande:

Inkludera inte länkar i meddelandet, sådana meddelanden klassas som spam och raderas automatiskt.


Redo att lägga en beställning?

Gå då till vårt orderformulär 

Boka en demo

Intresserad av att veta mer? Ring oss på 011 - 21 93 28 och boka en demo.

Kursen innehåller:

Del 1

Tillståndsprocessen inom byggbranschen

De består i huvudsak av olika ansökningar och godkännanden som kopplas samman med ett specifikt byggprojekt.

Introduktion till entreprenadrätt

På lagstiftningsnivå är entreprenadrätten nästan oreglerad kring avtalen mellan kommersiella parter.

En intressentanalys av ett projekt

Intressentanalysen tillåter en verksamhet att förstå vilka intressenterna är och vilken typ av relation man har med dem.

Intressentanalys i fyra steg

Att identifiera alla tänkbara intressenter av ett projekt.

Mall för intressentanalys

Med hjälp av en kartläggning kan man lättare prioritera bland olika intressenter i utformningen av projektstrategier.

Projektbaserad organisation

En projektbaserad organisation arbetar temporärt i en projektformad struktur inom en tidsram och en budget.

Projektekonomin kring byggprocesser

Trenden under de senaste decennierna visar att byggkostnaderna ökar snabbare än den allmänna prisutvecklingen.

Del 2

Planeringsteknikens steg

Att göra en så bra och genomarbetad planering som möjligt.

Planeringsteknik av byggprojekt

Bra planeringsteknik förenklar tidsplaneringen genom att visualisera tidsplanen på ett effektivare sätt.

Ett byggprojekts tidiga skede

En stor del av byggprocessen utförs redan innan själva produktionen startar.

Arbetsberedning av ett byggprojekt

Med en arbetsberedning läggs grunden för genomförandet av enskilda moment i projekt.

Del 3

Byggprojekt som tillfällig fabrik

Ett byggprojekt är ofta unikt med andra förutsättningar för logistiken.

Logistik i byggprocessen

Logistik handlar om att skapa effektivare materialflöden.

Logistikens roll i effektiva byggprocesser

Att tidigt planera för en övergripande logistiklösning är helt avgörande för ett lyckat projekt.

Planering av logistik på byggarbetsplatser

Försörjningskedjorna till byggarbetsplatsen kan beskrivas vara projektorderstyrda där varje projekt resulterar i en ny unik produkt.

Leveransplaner och leveranser

Genom att upprätta projektspecifika logistiksplaner kan man systematisera och kontrollera flödet.

Materialförsörjning i byggprojekt

En fungerande materialförsörjning är en förutsättning för att undvika störningar i produktionen.

Tredjepartslogistik inom byggbranschen

Forskning visar på stora kostnadsreduceringar med användning av logistikservice från leverantörer av tredjepartslogistik.

Flödeseffektivitet och resurseffektivitet inom bygglogistik

Kundservice som är en av effektivitetsvariablerna, som påverkar företagets intäkter mest.

Del 4

Riskhantering kring ett byggprojekt

Riskhantering handlar om att klara ut de problem som uppstår under ett byggprojekt.

Trafikföringsprinciper under byggtiden

Målet är att få till en enhetlig hantering av trafiken under byggtiden.

Planeringsdialoger kring trafikflöden

Denna dialog kan minska trafikstörningar från byggtrafik och optimera byggarbetsplatsens transporter.

Planeringsdialoger med intressenter bland myndigheter

En enhetlig kommunikationsmodell saknas för tillståndsprocessen i byggprojekt.

Stadsutveckling och byggnation

I en stadsutveckling med uppförande av byggnader påverkas många olika intressenter.

Byggtransporter och hållbarhetskrav

En bransch som är i behov av effektivisering är anläggningsbranschen.

Öka tillgängligheten

Gör det enklare för era anställda att studera med en utbildnings- plattform anpassad efter era behov. Läs mer här

Skräddarsy kursen

Vill du lägga till företagsspecifika uppgifter? Vi kan lätt anpassa våra utbildningar efter dina önskemål. Läs mer här

Se hela vårt kursbibliotek på www.gothialogistics.se eller ring oss på 011 - 21 93 24