Gothia Logistics logo
Logo utsmyckning
Användare:
Lösenord:


Kursinloggning

 Kundvagn: Totalt: 0 kr
Du är här: Utbildning / Kursbibliotek Premiumkurser / Produktionens logistik

Produktionens logistik

Principer och metoder att leda produktionen

Produktionens logistik är en viktig del såväl i det interna logistikflödet som i en försörjningskedja på global nivå.

För att korta ner ledtiderna, rationalisera och åstadkomma en mer effektiv och flexibel produktion är det viktigt att kunna utforma företagets produktionsteknik. Dessutom är det viktigt att styra materialflöden och produktionsresurser på ett bra sätt. Samtidigt måste man att ha fokus på helhetsbilden av logistikkedjan.

Kursen går igenom vilken planeringsinformation som är effektivast för materialbehovsberäkningar.

Utbildningsmål: Utbildningen behandlar olika typer av produktionsupplägg och hur de påverkas av logistiklösningar. Kursen ger dig de kunskaper som behövs för att bygga upp en framgångsrik produktionslogistik utifrån ett modernt processtänkande, en kundfokuserad service och ständiga förbättringar baserat på eliminering av slöseri.

Målgrupp: Kursen riktar sig till dig som arbetar med produktion, planering, logistik, produktionsteknik, projektledning, kvalitet samt system- och programutveckling men även till dig som arbetar med produktion i en försörjningskedja inom distribution.

Förkunskaper: För att läsa den här kursen krävs förkunskaper motsvarande kursen Produktionsplanering.

Utbildningsmetod: Produktionens logistik är en Premiumkurs som läses över internet via vår plattform för e-learning Instant Education.

Läs mer om utbildningsmetoden E-learning

Utbildningens längd: Cirka 30 timmar aktiv studietid, beroende på förkunskaper. Varje studerande har tillgång till sin kurs i 6 månader.

Fakturapris: 5300 kronor / studerande.

Pris exkl. moms.
För större utbildningsprojekt; begär offert.

E-handelspris:

5150 kronor / studerande

Priset är exkl. moms

Lägg kurs i kundvagn


Vill du ha mer information?

Fyll i formuläret om du vill ha mer information om våra kurser eller vårt kurssystem.

Om du vill visar vi även gärna hur vi arbetar via en distansdemonstration över internet och telefon.


Obligatoriska fält är markerade med *

Namn:*


Företag:


Telefon:*


E-post:*


Meddelande:

Inkludera inte länkar i meddelandet, sådana meddelanden klassas som spam och raderas automatiskt.


Redo att lägga en beställning?

Gå då till vårt orderformulär 

Boka en demo

Intresserad av att veta mer? Ring oss på 011 - 21 93 28 och boka en demo.

Kursen innehåller:

Del 1

Tillverkande företag

Resurser och övriga förutsättningar som krävs för att bedriva effektiv verksamhet.

Verksamhetsstyrning

System för verksamhetsstyrning

Mål för material- och produktionsstyrning

Redogörelse för olika mål för material- och produktionsstyrning i ett företag.

Produktionsekonomi

Produktionsekonomiska aspekter och ekonomiska mål genom en effektiv produktförädling.

Organisation kring materialflödet

Organisationsfrågor kring styrningen av materialflödet.

Begrepp och definitioner

De vanligaste begreppen inom produktionslogistik och material- och produktionsstyrning.

Produktion

Produktionssystemets flöden i deras omvandling från råmaterial till färdig produkt.

Planeringsprocessen

Planeringsnivåer och detaljeringsgrad.

Materialflöden och lager

Lagrens funktion i flödeskedjan.

Lagerstyrning av materialflöden

Lagerstyrning för att matcha tillgång och behov.

Logistisk effektivitet

Olika effektivitetsmått som hjälpmedel för att följa upp prestationer och kunna delegera ansvar.

Kundservice

Kundservice är ett överordnat begrepp för alla kringtjänster i en affärsuppgörelse

Tidseffektiv arbetsorganisation

Den tidseffektiva arbetsorganisationen kännetecknas av rätt tempo och effektiv tidsanvändning i olika processer.

Del 2

Begreppet leveransservice

Leveransservice handlar om ett företags prestation mot kund och påverkan på intäkterna

Leveransprecision

Den tidsmässiga tillförlitligheten i leveranserna till kund

Leveranssäkerhet

Beskrivning av begreppet som handlar om förmågan att leverera rätt vara i rätt kvantitet och kvalitet.

Produktionsfunktionen

Beskrivning av olika sätt att gruppera och strukturera en produktionsfunktion.

Tillverkningssystem

Målsättning med tillverkningssystemets utformning.

Materialflödessystemet

Mönster i materialflödessystemets utformning inom ett tillverkande företag .

Kapacitetsdimensionering

Val av tillverkningsstrategi och sambandet med dimensioneringen av tillverkningsresursernas kapacitet.

Jämförelse mellan tillverkningssystem

Tillverkningssystem och produktlivscykelns effekter.

Arbete med nyckeltal

Synpunkter på arbete med nyckeltal.

Effektiva produktionssystem

Nödvändiga faktorer för att nå övergripande ekonomiska mål för produktionsfunktionen.

Produktionssystemets kvalitet

Beskrivning av olika begrepp för produktionssystemets kvalitet .

Tidseffektivitet

Motiven för tidseffektiva produktionssystem och ambitionen att minska ledtiderna.

Just-in-Time-Produktion

Grundläggande komponenter i JIT.

Behovsstyrd materialförsörjning och produktion

Man producerar och levererar efter faktisk förbrukning för en order vid varje arbetsstation tidigare i processen.

Produktion av halvfabrikat

Fördelarna med att produktens kundspecifika egenskaper kommer in i slutet av tillverkningskedjan.

Standardisering av operationer

En standardisering kan i sin form definieras som ett sätt att sprida förbättringens fördelar genom hela organisationen.

Del 3

Planerings- och styrsystem

Beskrivning hur planering i det tillverkande företaget måste ske på både lång och kort sikt.

Planering av produktionen

Planerings- och styrsystemens syfte att ge en helhetssyn för effektiv planeringen.

Planering av kapacitet

Kapacitetsplaneringens betydelse för företag och dess olika planeringsnivåer.

Beläggningsberäkning

Uppskatta beläggningen i företags produktionsanläggning och koppla detta till möjlig kapacitet.

Grov kapacitetsplanering

Grov kapacitetsplanering för övergripande utvärdering av kapacitetsbehovet för huvudplanen.

Kapacitetsbegrepp

Introduktion till olika begrepp.

Materialplanering

Materialplaneringens arbetsuppgifter.

Planeringsinformation för materialbehov

Redogörelse för säkerhetsfunktioner och planeringsparametrar.

Produktion mot lager och kundorder

Lagrets roll vid planering och inköp.

Omplanering

Beskrivning hur förändringar och störningar resulterar i omplaneringar av produktionsplaner.

Detaljplanering

Detaljplanering och tillfälliga kapacitetsförändringar.

Detaljplaneringens arbetsuppgifter

Redogörelse för detaljplaneringens arbetsuppgifter och funktioner.

Genomloppstider

Tidsbegrepp inom produktionen.

Operationstider

Beräkning av operationstider ger viktig information för planeringen av kapacitetsbehov.

Ställtid i produktionen

Ställtiden är den tid det tar att ställa om en maskin för bearbetning av en ny produkt.

Ledtid och orderprocess

Ledtid utgör tiden från beställning till leverans och utgör kundens totala väntetid

Ledtidstyrning

Tidsplanering och beläggningsanalys.

Ledtidsanalys

Metod att minska den totala ledtiden.

Förebyggande underhåll

Att minska stilleståndstiden ytterligare genom att undvika avbrott som beror på mekaniska fel.

Flaskhalsplanering

Flaskhalsplanering som ett modernt produktionskoncept.

Öka tillgängligheten

Gör det enklare för era anställda att studera med en utbildnings- plattform anpassad efter era behov. Läs mer här

Skräddarsy kursen

Vill du lägga till företagsspecifika uppgifter? Vi kan lätt anpassa våra utbildningar efter dina önskemål. Läs mer här

Se hela vårt kursbibliotek på www.gothialogistics.se eller ring oss på 011 - 21 93 24