Gothia Logistics logo
Logo utsmyckning
Användare:
Lösenord:


Kursinloggning

 Kundvagn: Totalt: 0 kr
Du är här: Utbildning / Kursbibliotek Premiumkurser / Grundläggande TPM

Grundläggande TPM

Engagera medarbetare och höj utrustningseffektiviteten

Total Productive Maintenance (TPM) eller Totalt produktivt underhåll är ett arbetssätt som fokuserar både på företagets produktionsutrustning och på dess medarbetare samtidigt. Driftssäkerhet och ett väl fungerande underhållsarbete har stor betydelse för en verksamhets resultat.

Begreppet TPM bygger på de tre grundläggande byggstenarna uppföljning av driftsstörningar, operatörsunderhåll och förbättringsgrupper. Kursen beskriver hur man gemensamt implementerar detta förhållningssätt i ett företag.

Utbildningsmål: Du lär dig att förstå betydelsen av kontinuerlig uppföljning av driftsstörningar för att utveckla företagets produktiva processer och höja den totala utrustningseffektiviteten.

Målgrupp: Kursen riktar sig till alla som arbetar praktiskt med någon funktion inom det produktionstekniska området, produktion, underhållsteknik, produktionsutveckling och med effektivisering av företagets tillverkningsprocesser.

Förkunskaper: Inga formella kunskapskrav, men du får gärna ha arbetat inom underhåll, produktion och produktionsteknik eller verksamhetsutveckling.

Utbildningsmetod: Grundläggande TPM är en Premiumkurs som läses över internet via vår plattform för e-learning Instant Education.

Läs mer om utbildningsmetoden E-learning

Utbildningens längd: Cirka 15 timmar aktiv studietid, beroende på förkunskaper. Varje studerande har tillgång till sin kurs i 6 månader.

Fakturapris: 3050 kronor / studerande.

Pris exkl. moms.
För större utbildningsprojekt; begär offert.

E-handelspris:

2900 kronor / studerande

Priset är exkl. moms

Lägg kurs i kundvagn


Vill du ha mer information?

Fyll i formuläret om du vill ha mer information om våra kurser eller vårt kurssystem.

Om du vill visar vi även gärna hur vi arbetar via en distansdemonstration över internet och telefon.


Obligatoriska fält är markerade med *

Namn:*


Företag:


Telefon:*


E-post:*


Meddelande:

Inkludera inte länkar i meddelandet, sådana meddelanden klassas som spam och raderas automatiskt.


Redo att lägga en beställning?

Gå då till vårt orderformulär 

Boka en demo

Intresserad av att veta mer? Ring oss på 011 - 21 93 28 och boka en demo.

Kursen innehåller:

Del 1

Helhetssyn på företag och processer

Uppnå konkurrenskraft med ökad produktivitet genom ett optimalt utnyttjande av maskinutrustning och råmaterial.

Totalkvalitet och verksamhetsutveckling

Verksamhetsutveckling ett system för systematiskt kvalitets- och förbättringsarbete som omfattar allt och alla i verksamheten.

Förändringsarbete

Ett företag som förstår och lär sig att behärska förändringar ökar uthålligheten i sin konkurrenskraft.

Ständiga förbättringar

Förbättringsarbetet måste ständigt pågå och förbättringar kan delas in i olika kategorier.

Verksamhetsutveckling och ständiga förbättringar

Framgångsrikt förbättringsarbete är en mycket god investering.

Koncept inom verksamhetsutveckling

Många specifika koncept inom verksamhetsutveckling har rötter från japansk industriverksamhet.

Koncept Total Productive Maintenance

En metod för verksamhetsutveckling genom förbättringar av företagets förädlande processer, utrustningar samt personal.

Bakgrunden till Total Productive Maintenance

TPM syftar i grunden till en förändrad företagskultur och att införa operatörsunderhåll i företagen.

Mål för Total Productive Maintenance

Inga haverier och inga felaktiga produkter är målen med TPM inom produktionsverksamhet.

Del 2

Synsätt på service- och underhållsarbete

Service och underhåll i företag kan i hög grad bidra till ökad produktivitet och lönsamhet.

Driftsuppföljning

Driftsuppföljningen är en central del i arbetet med TPM för att styra och förbättra verksamheten.

De sex stora förlusterna

Den totala utrustningseffektiviteten begränsas av sex stora produktionsförluster.

Processkapabilitet

Kapabilitet står för förmågan att producera inom givna toleransgränser.

Underhåll av utrustning

Det finns olika metoder för att utföra underhåll av utrustning.

Olika analysformer vid förbättringsarbete

Olika analysmetoder att använda i ett förbättringsarbete.

Del 3

Implementering av förbättringsarbete

Insikterna om de nya möjligheterna måste förankras hos en majoritet av medlemmarna i den egna organisationen.

Skapa en förändringsorganisation

För att försäkra sig om ett framgångsrikt förbättringsarbete krävs en tydlig rollstruktur i organisationen.

Modell för implementering av TPM

Implementering av TPM sker i olika steg över en längre tidsperiod.

Kompetensbegreppet

Kompetens kan definieras som förmåga och vilja att utföra en uppgift genom att tillämpa kunskaper och färdigheter.

Kompetenskartläggning med kompetensmatris

Genom att använda en kompetensmatris kan man kartlägga och identifiera kompetenskrav och kompetensbehov.

5S i korthet

En effektiv metod för att skapa ordning och reda på arbetsplatsen.

Införandet av operatörsunderhåll

Implementering av operatörsunderhåll innebär att produktionspersonal aktivt deltar i underhållsarbetet.

Underhållsprevention

Att förebygga och åtgärda problem så att man undviker att de byggs in i utrustningen.

Öka tillgängligheten

Gör det enklare för era anställda att studera med en utbildnings- plattform anpassad efter era behov. Läs mer här

Skräddarsy kursen

Vill du lägga till företagsspecifika uppgifter? Vi kan lätt anpassa våra utbildningar efter dina önskemål. Läs mer här

Se hela vårt kursbibliotek på www.gothialogistics.se eller ring oss på 011 - 21 93 24