Gothia Logistics logo
Logo utsmyckning
Användare:
Lösenord:


Kursinloggning

 Kundvagn: Totalt: 0 kr
Du är här: Utbildning / Kursbibliotek Premiumkurser / Bättre arbetsmiljö och ergonomi

Bättre arbetsmiljö och ergonomi

Bra arbetsmiljö ger hög produktivitet

Med goda arbetsmetoder och arbetsförhållanden ökar förutsättningarna för en effektiv och rationell produktion, ur såväl mänsklig som ekonomisk synvinkel. Att skapa en bra arbetsorganisation och bra arbetsmetoder är en viktig del av de produktionsekonomiska åtgärderna.

Inom det produktionstekniska arbetet i ett företag gäller det att söka utforma så bra arbetsplatser som möjligt för att samtidigt uppnå hög produktivitet och en bra arbetsmiljö för personalen. Ergonomi handlar om samspelet mellan människa, arbetsuppgifter och den omgivande miljön.

Utbildningsmål: Du har lärt dig förstå betydelsen av att alla måste medverka för att minska riskerna för ohälsa och olycksfall i arbetet. Det är arbetsgivaren som ansvarar för arbetsmiljön och ska se till att arbetsmiljöarbetet ingår naturligt i verksamheten.

Målgrupp: Kursen riktar sig till dig som arbetar inom industri, distribution och tjänsteverksamhet.

Förkunskaper: Det finns inga formella förkunskapskrav, men du får gärna ha arbetat någon tid och fått erfarenhet av en arbetsplats.

Utbildningsmetod: Bättre arbetsmiljö och ergonomi är en Premiumkurs som läses över internet via vår plattform för e-learning Instant Education.
Ett komplement till denna utbildning kan vara en Workshop inom samma ämne.

Läs mer om utbildningsmetoden E-learning.

Utbildningens längd: Cirka 10 timmar aktiv studietid, beroende på förkunskaper. Varje studerande har tillgång till sin kurs i 6 månader.

Fakturapris: 2350 kronor / studerande.

Pris exkl. moms.
För större utbildningsprojekt; begär offert.

E-handelspris:

2220 kronor / studerande

Priset är exkl. moms

Lägg kurs i kundvagn


Vill du ha mer information?

Fyll i formuläret om du vill ha mer information om våra kurser eller vårt kurssystem.

Om du vill visar vi även gärna hur vi arbetar via en distansdemonstration över internet och telefon.


Obligatoriska fält är markerade med *

Namn:*


Företag:


Telefon:*


E-post:*


Meddelande:

Inkludera inte länkar i meddelandet, sådana meddelanden klassas som spam och raderas automatiskt.


Redo att lägga en beställning?

Gå då till vårt orderformulär 

Boka en demo

Intresserad av att veta mer? Ring oss på 011 - 21 93 28 och boka en demo.

Kursen innehåller:

Del 1

God arbetsmiljö - en konkurrensfaktor

Frågor om arbetsmiljö skall ses som en gemensam angelägenhet för företaget och dess anställda.

Arbetsmiljölagens grundläggande idéer

Arbetsmiljölagen uttrycker ett antal viktiga grundläggande idéer.

Arbetsmiljölagen

Arbetsmiljölagen är en ramlag och basen för avtal på arbetsmiljöns område mellan arbetsmarknadens parter.

Ansvar och arbetsmiljölag

Arbetsmiljölagen har en vidare tillämpning än övriga arbetsrättsliga lagar.

Ansvarsfördelning för arbetsmiljön

Lagstiftningen på arbetsmiljöområdet och kompletterande föreskrifter anger hur ansvaret fördelas.

Arbetsmiljöinspektion

Den regionala tillsynen av arbetsmiljön utförs av inspektörer inom Arbetsmiljöverket.

Systematiskt arbetsmiljöarbete

Att kontinuerligt undersöka arbetsförhållanden, bedöma och hantera risker och kontrollera åtgärder.

Del 2

Arbetsstudier

Arbetsstudier innebär systematiska undersökningar av samspelet mellan människor, material och anläggningar.

Ensidigt arbete

Att ideligen upprepa samma rörelser ger upphov till en ständig belastning.

Tung manuell hantering

En tung manuell hantering innebär risk för överbelastning som kan ge svåra besvär i rygg, axlar och nacke.

God belastningsergonomi

Fem teser kan formuleras för god belastningsergonomi.

Belastningsergonomi

Belastningsergonomi handlar om hur centrala faktorer i arbetet påverkar kroppens muskler och leder.

Del 3

Arbetssituation och hälsa

Forskning har visat att det finns ett samband mellan arbetssituation och hälsa.

Motivation och arbetstrivsel

Faktorer som enligt forskningen är helt avgörande för arbetstrivseln.

Arbetsskada och sociala aspekter

Det finns ett samband mellan arbete, upplevelse av arbetet och hälsa.

Samverkan och skyddsorganisation

På arbetsplatserna har arbetsgivare och arbetstagare skyldighet att samverka i frågor som rör arbetsmiljön.

Företagshälsovård

Många företag bedriver själva eller är på olika sätt anslutna till en företagshälsovårdscentral.

Rehabilitering

Arbetsgivaren svarar för den s k yrkesinriktade rehabiliteringen.

Öka tillgängligheten

Gör det enklare för era anställda att studera med en utbildnings- plattform anpassad efter era behov. Läs mer här

Skräddarsy kursen

Vill du lägga till företagsspecifika uppgifter? Vi kan lätt anpassa våra utbildningar efter dina önskemål. Läs mer här

Se hela vårt kursbibliotek på www.gothialogistics.se eller ring oss på 011 - 21 93 24