Gothia Logistics logo
Logo utsmyckning
Användare:
Lösenord:


Kursinloggning

 Kundvagn: Totalt: 0 kr
Du är här: Utbildning / Kursbibliotek Premiumkurser / Good Distribution Practice

Good Distribution Practice

Bibehållen kvalitet genom hela distributionskedjan

Förfalskade läkemedel är ett hot mot samhället och måste bekämpas med alla medel. Enligt EU: s direktiv är distribuerande partihandlare av läkemedel skyldiga att tillämpa ett kvalitetssystem där ansvar, processer och riskhantering är fastställda i förhållande till verksamheten.

Ledstjärnan för Good Distribution Practice är att kvaliteten på medicintekniska produkter som tillverkas måste bibehållas genom hela distributionskedjan. Genom att följa riktlinjerna kan kontrollen av distributionskedjan säkerställas och därigenom kan läkemedlens kvalitet upprätthållas.

Utbildningsmål: Handel med läkemedel kräver ett godkännande för partihandel utfärdad av den behöriga myndigheten i respektive land. Syftet med kursen är att ge insikter i de riktlinjer som utarbetats av EU och innehåller nödvändiga åtgärder för att underlätta verksamheten för en distributör.

Nivå: Grundkurs, du behöver inga förkunskaper.

Utbildningsmetod: Good Distribution Practice är en modulkurs som läses på distans över internet via vår e-learningsplatform Instant education. Läs mer om hur det fungerar här.

Utbildningens längd:Cirka 4 timmar aktiv studietid.

Fakturapris: 750 kronor / studerande.

Pris exkl. moms.
För större utbildningsprojekt; begär offert.

E-handelspris:

600 kronor / studerande

Priset är exkl. moms

Lägg kurs i kundvagn


Vill du ha mer information?

Fyll i formuläret om du vill ha mer information om våra kurser eller vårt kurssystem.

Om du vill visar vi även gärna hur vi arbetar via en distansdemonstration över internet och telefon.


Obligatoriska fält är markerade med *

Namn:*


Företag:


Telefon:*


E-post:*


Meddelande:

Inkludera inte länkar i meddelandet, sådana meddelanden klassas som spam och raderas automatiskt.


Redo att lägga en beställning?

Gå då till vårt orderformulär 

Boka en demo

Intresserad av att veta mer? Ring oss på 011 - 21 93 28 och boka en demo.

Kursen innehåller:

Läkemedel - definitioner
Läkemedelslagen beskriver vad ett läkemedel är.

Ett läkemedels historia
Regelverken är framtagna för att säkra läkemedlens kvalitet och säkerhet genom hela kedjan.

Handel med läkemedel
För att få bedriva handel med läkemedel måste de krav uppfyllas som finns enligt lag.

Olika typer av produkter
Det finns ett stort sortiment av produkter på apoteken.

Förfalskade läkemedel
Användning av ett förfalskat läkemedel kan ge allvarliga konsekvenser.

Good Distribution Practice
Man måste hantera och transportera läkemedlen rätt genom alla steg i kedjan.

Good Distribution Practice i sammanfattning
Kvaliteten på produkter ska bibehållas genom hela distributionsledet.

Uppställda krav för bilar och terminaler
GDP innehåller flera krav som måste uppfyllas för hantering av läkemedel.

Temperaturstyrda transporter
Medicinska produkter som hanteras i en kylkedja är känsliga för temperaturavvikelser.

Outsourcing till underleverantör
Kontraktsgivaren ansvarar för de aktiviteter som utförs av en kontraktstagare.

Se hela vårt kursbibliotek på www.gothialogistics.se eller ring oss på 011 - 21 93 24