Gothia Logistics logo
Logo utsmyckning
Användare:
Lösenord:


Kursinloggning

 Kundvagn: Totalt: 0 kr
Du är här: Nätverk / Om våra nätverk

Om våra nätverk

Nätverk för utveckling och inspiration

Vi anordnar nätverk för utveckling inom din yrkesroll. Syftet med nätverken är att personer i samma position eller med liknande arbetsuppgifter ska träffas och diskutera verksamhetsfrågor.

Exempel på teman i HR-nätverken: Affärsdrivet HR-arbete, att leda förändring, strategiskt förändringsarbete, tillit och makt, hållbar organisation, ledarskapskulturer.

Exempel på teman i Logistikernätverken: Outsourcing till Kina, miljölogistik, Supply Chain Management, förpackningslogistik, lagerstyrning, VMI, dedikerade distributionssystem.

Läs vad medlemmarna själva tycker om nätverken

HR-nätverken

HR-nätverken Gothia (Norrköping) respektive Scania (Lund) är nätverk av personer som arbetar med strategiska frågor inom organisations- och kompetensutveckling. Här träffas personer som i sitt HR-arbete sätter fokus på kontinuerligt lärande för ökad konkurrensförmåga och affärsutveckling.

Gå till HR-nätverket Gothia (Norrköping)
Gå till HR-nätverket Scania (Lund)

Logistikernätverken

Logistikernätverken Gothia (Norrköping) respektive Scania (Lund) är nätverk av personer som arbetar med logistiska frågor på strategisk och operationell nivå. Här träffas personer verksamma inom produktion, logistik eller transport som vill utvecklas inom dessa områden.

Gå till Logistikerknätverket Gothia (Norrköping)
Gå till Logistikernätverket Scania (Lund)Se hela vårt kursbibliotek på www.gothialogistics.se eller ring oss på 011 - 21 93 24