OBS. Detta är ett exempel på hur det kan se ut och är inte en fungerande inloggningssida
 

Hej och välkommen att studera med Instant Education och Alfa Laval.

Är du här för första gången kan du välja mellan ett antal kurser att studera. Du kan även studera avbrottsutbildning genom att kryssa i rutan längst ner.

Din ansökan om att studera kommer att gå till studieansvarig på din avdelning och när du har blivit godkänd för studier kommer dina inloggningsuppgifter att skickas till dig via e-mail.

Avbrottsutbildning får du dock tillgång till direkt vid anmälan.

 

 
Logga in för att studera:

Användarnamn:
Lösenord:

 

Detta är ett utbildningsprojekt i samarbete mellan Instant Education och Alfa Laval. Det syftar till att öka den allmänna kompetensen inom logistik och produktionsteknik.


Starta ny kurs:
Här startar din nya kurs. Fyll i nedanstående uppgifter. Inloggningsuppgifterna kommer sedan till dig med e-mail.

1. Fyll i nedanstående uppgifter.
Förnamn:
Efternamn:
Kontaktperson:
E-post:
Jobbtelefon:
Avdelning:
 
2. Hitta på ett lösenord.
Detta kommer du att använda för att logga in när du ska studera. (Har du studerat tidigare ska du skriva samma lösenord igen.)
Eget lösenord:
3. Tidigare användarnamn.
För dig som studerat innan skriver du här ditt tidigare användarnamn. Annars lämnar du denna ruta tom.
Tidigare användarnamn:

4. Välj kurs(er): 

 
Grundläggande logistik
Förkunskaper: Inga förkunskaper krävs.
15 Timmar
Målgrupp: Du som arbetar med varuflöden, planering eller distribution.
Kursen går igenom vad ett företag är samt grundläggande företagsekonomi t.ex. hur man mäter resultat och lönsamhet. Begreppet logistik förklaras samt olika logistiska aktiviteter t.ex. distribution och materialförsörjning. Därtill beskrivs olika produktionsprocesser och produktionssystem. 
Jag vill läsa kursen
 
 

 
Produktionsteknik - ständig förbättring
Förkunskaper: Inga förkunskaper krävs.
25 Timmar
Målgrupp: Du som arbetar med konstruktion, produktionsprocesser eller underhåll.
Kursen handlar om produktionsteknik och produktionsutveckling i tillverkande företag. Här behandlas kvalitetsbrister samt hur produktionssystems kvalitet och produktivitet ökar genom t.ex. värdeanalys. Därtill beskrivs olika begrepp och metoder som är intressanta vid rationaliseringar, investeringar och andra studier.
Jag vill läsa kursen
 

 
Jag ska läsa Education on Demand
Avbrottsutbildning för snabb tillgång till för personal som drabbas av driftsavbrott eller andra oplanerade verksamhetsstörningar.
 
 

 
Lagerstyrning
Förkunskaper: Jämförliga med kursen Grundlägg. logistik.
30 Timmar
Målgrupp: Du som arbetar och kan påverka användningen av lager.
Kursen behandlar det mesta inom lager, t.ex. lagertyper, utformning, kostnader och inventering. Här beskrivs även flödet genom materialhanteringsfunktionerna i ett företag, allt från godsmottagningen till godsavsändningen, samt olika sätt att styra lagret t.ex. partiformning, volymvärdesanalys och prognoser.
Jag vill läsa kursen
 

 
Lean Production
Förkunskaper: Inga förkunskaper krävs.
25 Timmar
Målgrupp: Alla inom ett företag.
Lean Production är en filosofi som går ut på att använda minsta möjliga resurser för mesta möjliga nytta. Kursen går igenom begreppet Lean Production och hur man tillämpar samt implementerar det inom företaget. Viktigt inom Lean Production är standardisering, stabilitet i processerna, teamarbete samt värdeskapande flöden.
Jag vill läsa kursen
 

5. När du har kontrollerat att alla uppgifter stämmer tryck på <Klar>.

 
 
OBS. Detta är ett exempel på hur det kan se ut och är inte en fungerande inloggningssida.