Gothia Logistics logo
Logo utsmyckning
Användare:
Lösenord:


Kursinloggning

 Kundvagn: Totalt: 0 kr
Du är här: Utbildning / Kursbibliotek Modulkurser / Energieffektivisering inom industrin

Energieffektivisering inom industrin

Att förbättra företagets energieffektivitet till ökad lönsamhet

Energikostnaderna är ofta en stor andel av ett företags produktionskostnader, vilket innebär att industrin har ekonomisk nytta av att effektivisera energianvändningen vid tillverkningen av sina produkter.

EU-direktiv har satt en gemensam ram och mål för åtgärder för främjande av energieffektivitet inom unionen och dess företag. Statens Energimyndighet är den tillsynsmyndighet som ansvarar för att lagen följs samt att utge de handlingar som krävs för att uppfylla lagen om energikartläggning.

Utbildningsmål: Denna kurs ger dig insikter i frågor kring energieffektivisering och hur processer och utrustningar kartläggs i syfte att identifiera energiförluster och negativa miljöeffekter samt åtgärdsförslag.

Nivå: Påbyggnad, du bör ha arbetat någon tid inom området.

Utbildningsmetod: Energieffektivisering inom industrin är en modulkurs som läses på distans över internet via vår e-learningsplatform Instant education. Läs mer om hur det fungerar här.

Utbildningens längd:Cirka 5 timmar aktiv studietid.

Fakturapris: 650 kronor / studerande.

Pris exkl. moms.
För större utbildningsprojekt; begär offert.

E-handelspris:

500 kronor / studerande

Priset är exkl. moms

Lägg kurs i kundvagn


Vill du ha mer information?

Fyll i formuläret om du vill ha mer information om våra kurser eller vårt kurssystem.

Om du vill visar vi även gärna hur vi arbetar via en distansdemonstration över internet och telefon.


Obligatoriska fält är markerade med *

Namn:*


Företag:


Telefon:*


E-post:*


Meddelande:

Inkludera inte länkar i meddelandet, sådana meddelanden klassas som spam och raderas automatiskt.


Redo att lägga en beställning?

Gå då till vårt orderformulär 

Boka en demo

Intresserad av att veta mer? Ring oss på 011 - 21 93 28 och boka en demo.

Kursen innehåller:

Energieffektivisering inom industrin
EKL-lagen syftar till att främja förbättrad energieffektivitet i stora företag.

Källor till industriella energiförluster
I en industriell process uppstår energiförluster som måste kompenseras genom en ökning av den till processen tillförda energin.

Tryckluftssystem
Enkla åtgärder i tryckluftssystem kan generera stora besparingar av energi.

Arbete med energieffektivisering
Inled gärna arbetet med energieffektivisering genom att utgå från ett helt system.

Energikartläggning
Kartläggning av energianvändning i en industri innebär ett omfattande arbete på en relativt detaljerad nivå.

Energiledningssystem
Energiledningssystemet skall vara dokumenterat för att det skall kunna upprätthållas och kommuniceras.

Lean för energieffektivisering
Att energieffektivisera innebär att först se över och förstå sin energianvändning.

Se hela vårt kursbibliotek på www.gothialogistics.se eller ring oss på 011 - 21 93 24